Family

Användarvillkor och integritet

Ändrade 2023-04-15

Syfte

Family handlar om släkten Bratt och släktforskning.

Ansvarig och administratör

Ansvarig för webben Hans Iwan Bratt, Hästhagsvägen 2, Danderyd. hibratt@gmail.com.

Besöksuppgifter

Vid besök lagras följande uppgifter:

  • Tidpunkt
  • IPnummer
  • Script och funktion
  • Host
  • Useragent

Uppgifterna är endast tillgängliga för administratören. De raderas efter 12 månader.

Besöksuppgifter

Uppgifterna behandlas lagras och bearbetas av datorer hos Nunames som nyttjar datacenter som ägs av HostDime med serverhallar Orlando, Florida – U.S.A., Rotterdam, Nederländerna & Maidstone, Kent – UK. Se närmare upplysning här.

Ändring av villkor

Villkoren ändras vid behov. Datum för senaste ändring framgår av menyn.

Family
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se