AktuelltFamiljegraven
i Alingsås
RapporterLogga inOmVillkor
0000-00-00
Brattska släktträdetGeniRötterWikitreeGeneanet

Family

2020-12-25

Kampen för adligheten


Notice: Undefined index: l in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 444

Notice: Undefined index: l in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 444

Warning: Use of undefined constant f - assumed 'f' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 484

Notice: Undefined index: l in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 503

Warning: Use of undefined constant f - assumed 'f' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 484

Warning: Use of undefined constant ta - assumed 'ta' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 486

Notice: Undefined property: Sys::$footnoteid in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 251

Warning: Use of undefined constant t - assumed 't' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Notice: Undefined index: t in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Warning: Use of undefined constant a - assumed 'a' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Notice: Undefined index: a in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Warning: Use of undefined constant d - assumed 'd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Warning: Use of undefined constant ta - assumed 'ta' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Warning: Use of undefined constant f - assumed 'f' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 484

Warning: Use of undefined constant ta - assumed 'ta' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 486

Warning: Use of undefined constant t - assumed 't' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Notice: Undefined index: t in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Warning: Use of undefined constant a - assumed 'a' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Notice: Undefined index: a in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Warning: Use of undefined constant d - assumed 'd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Warning: Use of undefined constant ta - assumed 'ta' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Warning: Use of undefined constant f - assumed 'f' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 484

Notice: Undefined index: l in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 503

Warning: Use of undefined constant f - assumed 'f' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 484

Warning: Use of undefined constant ta - assumed 'ta' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 486

Warning: Use of undefined constant t - assumed 't' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Notice: Undefined index: t in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Warning: Use of undefined constant a - assumed 'a' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Notice: Undefined index: a in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Warning: Use of undefined constant d - assumed 'd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Warning: Use of undefined constant ta - assumed 'ta' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Warning: Use of undefined constant f - assumed 'f' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 484

Warning: Use of undefined constant ta - assumed 'ta' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 486

Warning: Use of undefined constant t - assumed 't' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Notice: Undefined index: t in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Warning: Use of undefined constant a - assumed 'a' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Notice: Undefined index: a in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Warning: Use of undefined constant d - assumed 'd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Warning: Use of undefined constant ta - assumed 'ta' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/humanist/public_html/family/t.php on line 490

Innehåll

 • Bratt af Höglunda
 • Motion till 1896 Års Lagtima Adelsmöte
 • I äldre tider har brattar arbetat för att påvisa släktskap med de adliga brattarna. Det har haft det goda med sig att släkten beforskats extra mycket.

  Bratt af Höglunda
  2020-12-25

  Den adliga släkten kallas Bratt af Höglunda. Namntillägget kommer från gården Höglunda som ätten besatt under lång tid.

  Ättens stamfader var Nils Brath som enligt traditionen skulle ha varit bördig från Norge där han skulle ha varit adlig. 1469 adlades han i Sverige av kung Karl Knutsson (Bonde).

  Nils var bosatt i Fryksdalen i Grums härad och var lantvärnsman. Släktforskaren Gabriel Anrep uppger att hans hustru var Margit Ivarsdotter från Burvik i Gillbergs härad, som fick Grufvan i morgongåva.

  En ättling till honom, Nils Bratt till Höglunda, introducerades på Sveriges riddarhus år 1625 på nummer 49. Hans hustru tillhörde släkten Skragge. De fick sonen Anders Bratt till Höglunda, som gifte sig ofrälse varför hans barn fick inhämta kungens tillstånd att få ärva fädernegårdarna Höglunda och Höllene.

  Ätten fortlevde på svärdssidan med deras son Johan Bratt till Höglunda, gift med Bureättlingen, friherrinnan Christin Charlotta Kruse af Verchou, som var kapten vid Dalregementet.[1]

  Ett av deras barn, löjtnanten Johan Bratt vid Dalregementet, sålde Höglunda år 1728. Under ståndssamhällets tid var medlemmar av ätten verksamma i militären. Grenar av ätten utvandrade till Amerika och Norge under slutet av 1800-talet där de var verksamma i näringslivet, bland annat som apotekare. Ätten slocknade på svärdssidan år 1984.[2]

  Motion till 1896 Års Lagtima Adelsmöte

  John Bratt och en rad andra brattar tillhörande släkten Bratt från Brattfors skrev till Adelsmötet 1896 med önskan att erkännas som släkt med den adliga släkten Bratt af Höglunda. Adelsmötet biföll inte ansökan. Den 15 sidor långa skrivelsen innehåller många intressanta uppgifter om dessa släkter men måse betrakas som en partsinlaga.

  I den påminner man om att man flera gånger inkommit med skrivelser till Riddarhusdirektionen om att anser man att Bratt från Brattfors "såsom härstammande från landtvärnsmannen i Wermland Nils Bratt, hvilken af Konung Carl VIII Knutsson 1456 adlades och hvilkens ättling i nionde led, Nils Jönsson Bratt till Höglunda, år 1625 å slägtens vägnar å Riddarhuset bland adelsmän under N:o 49 introducerats, måtte varda å stamtaflan öfver adliga ätten Bratt af Höglunda uppförd." Man ville helt enkelt godkännas som ingående i släkten af Höglunda.

  I skrivelsen sägs det "grenens af ätten Bratt förste säkert kände stamfader hette Anders samt lefde på 1500-talet. Enligt inom slägten bevarad tradition tillhörde han ätten Bratt af Höglunda samt är utan tvifvel, såsom här nedan närmare skall visas, son till Nils Gustafsson Bratt af Höglunda. Denne hade nämligen en son Anders, som lefde vid sagda tid. (se bilagda utdrag ur ätterna Bratts stamtañor, bilagorna A, B, D och E, äfvensom intyg från pastorsembetet i Arvika socken bilaga C.)

  Vår stamfader Anders Bratt[3] hade en son, som också bar namnet Anders[4]. Denne senare gifte sig med Kjerstin Bånge, dotter till handlanden Lars Bânge i Wenersborg, kom i små omständigheter samt nödgades slå sig på handel, först såsom svär-faderns kompanjon, sedan som hans efterrädare i flrman. Samtidigt bortlade han namnet Bratt och kallade sig med hustruns namn Bånge, hvarom allt se stamtañorna bil. D och E, äfvensom: Tersmeden Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel sid. 14 samt svensk slägtkalender för 1886 sid 5.

  Fotnoter

  1) Uppgift enligt Wiipedia, men friherrinen var sannolikt inte kapten vid dalaregmentet
  2) Bratt af Höglunda, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bratt_af_Höglunda, Wikipedia
  3) Men Anders Andersson Bratt Bånges far lär ha hetat Anders Olsson och inte Anders Bratt
  4) Anders Andersson Bratt, 1555