AktuelltFamiljegraven
i Alingsås
RapporterFritextsökLogga inOmVillkor
2021-05-03
Brattska släktträdetGeniRötterWikitreeGeneanet

Brattska släkten

2020-08-05

Sven Iwan Bratt, 1846–1916

Innehåll

 • Familjen
 • Axel Dickson
 • I det militära
 • Eminent
 • Familjen

  Sven Iwan Bratt

  Sven Iwan Bratt[1]  föddes 1 februari 1846 i Göteborg.  Föräldrarna var Johan Gustaf Bratt[2]  och Anna Maria Johanna Frychius kallad Hanna. Sven Iwan hade sex syskon.

  Sven Iwan träffade sin blivande hustru Elise Nilsson i Karlsborg. Hennes pappa var fortifikationsbyggmästare och var engagerad i bygget av fästningen. Elise var född 22 juli 1855 och var bara 19 år när de gifte sig 1874.[3]

  Sven Iwan och Elise fick 9 barn:

  • Elis Johannes, 1876–1943. Föddes 12 april 1876 i Karlsborg.
  • Engelbert Natanael, 1878–1879. Föddes 28 april 1878 i Karlsborg
  • Nancy Ellen Maria, 1880–1965. Föddes 2 januari 1880 i Karlsborg
  • Iwan Iwansson, 1881–1946. Föddes 18 oktober 1881 i Karlsborg
  • Olof Nathael, 1884–1965. Föddes 15 mars 1884 i Karlsborg
  • Ingrid, 1886–1972. Föddes 29 augusti 1886 i Karlsborg
  • Karl Axel, 1890–1944. Föddes 15 oktober 1890 i Göteborg
  • Ellen Lydia, 1893–1987. Föddes 15 juli 1893 i Alingsås
  • Kerstin, 1896–1991. Föddes 29 november 1896 i Göteborg

  Det första barnet var dödfött. Den andra barnet Elis föddes 6 april 1876. Sedan kom Engelbert som dog i lunginflammation när han var 9 månader. Därefter kom Nancy 2 januari 1880, Iwan 18 oktober 1881, Olle 15 mars 1884 och Ingrid "Ickan" 29 augusti 1886. Alla dessa barn föddes i Karlsborg. 

  När familjen flyttat till Göteborg vid Järntorget föddes så Karl Axel "Katt" 15 oktober 1890. Efter flyttning till Karl Gustafsgatan föddes Ellen Lydia "Bettan" 15 juli 1893. Sist kom Kerstin "Kärran" 29 november 1896 då familjen bodde på Vasagatan 14.[4]

  Då familjen runt 1900 kom till Göteborg var Sven Iwan kapten. Han hade ideella intressen, bl.a. för nykterhet och var medlem i Blå bandet. Den första blåbandsföreningen bildades i Göteborg  1884 av Beatrice Dickson.[5]

  Båda Sven Iwan och Elise var starkt religiösa. 

  Sven Iwan ville ägna sig åt affärer utan att han dock hade läggning för det. Han hade återkommande depressioner och fick göra uppehåll med affärerna. Däremellan var han en charmerande person som gärna bjöd på underhållning vid bjudningar i hemmet.

  Flera gånger behandlades han på ett sjukhem i Solna. Han blev mycket dålig och bad att få dö hemma. Han fördes i järnvägssjukvagn till Lilla Vikaryd i Alingsås. Vid dödsbädden sjöng sönerna Iwan och Olle "honom in i döden".  Jordfästningen skedde i Landskyrkan i Alingsås.[6]

  Axel Dickson

  Omkring 1890 var Sven Iwan på en tågresa tillsammans med Nancy, då omkring 12 år. Mitt emot satt en man med ett litet blått band på rockuppslaget. Sven Iwan hade samma blå band och det betydde att båda var medlemmar i Blå bandet. De började samtala och det visade sig att mannen var Axel Dickson och att han bodde på gården Ellensdal utanför Alingsås. Han nämnde att han höll på att bygga ett större hus och bodde därför i ett mindre sommarhus. 

  Sven Iwan berättade om sin stora familj i Göteborg. Det var en varm sommar varför Axel erbjöd Sven Iwan att bo i sommarhuset när han själv kunde flytta till det nya stora huset. Sven Iwan tackade nej, då han inte hade råd att hyra ett hus. Väl hemkommen ångrade han sig och och tacka ja till erbjudandet.

  När Nancy blev 17 år friade Axel och året efter gifte de sig. Släktskapet med den välbärgade Dicksonska familjen fick stor betydelse för Sven Iwans familj.

  I det militära
  2020-05-24

  Kapten, Riksarkivet
   
  Kapten, Riksarkivet

  Vid 18 års ålder 1865 blev Sven Iwan underlöjtnant vid Göta artilleriregemente, 1872 utsågs han till löjtnant och 1878 till kapten. Under 1880-talet avbröt han sin militära bana för att ägna sig åt privat affärsverksamhet. [7]

  Han kom till Göta artilleriregemente och Karlborgs fästning, 10:dr Batteriet 1871[8] just som det pampiga slutvärnet som skulle vara skydd mot angrepp från landsidan blev klar. Samtidigt insåg man att anläggningen spelat ut sin roll som operativ fästning, och att den aldrig skulle kunna spela någon avgörande roll i ett krig. År 1870 var Karlsborgs fästning i fungerande skick men först 1909, efter 90 års byggnadstid, förklarades den vara helt färdig.[9]Sven Iwans uppgift var således mer byggarens än soldatens. 

  Den evangeliska väckelsen nådde Karlsborgstrakten på 1870-talet genom bl a garnisonspastor Bernhard Beskow och Sven Iwan. En religiös förening bildades och ett missionshus byggdes 1874 i Gräshult strax söder om Karlsborg. Det ledde till en mångårig konflikt med regementet.[10]

  Sven Iwan var uppenbarligen intresserad i utbildningen. Han gav 1872 ut skriften "Bihang till matematiska gegrafien samt material till kartritningsöfningar för elementar- och folkskolor samt folkskolelärare-seminarier."[11]

  Enligt "Befolkningen i Sverige 1840-1947" bor familjen i Karlsborgs garnisonsförsamling:[12]

  • 1874 - 1880: Vid 10:dr Batteriet. Barnen är Elis Johannes, Engelbert Natanael, Ellen Nanny Maria
  • 1880 - 1884:  Befäl. Barnen är Elis Johannes, Ellen Nanny Maria, Iwan, Olof Natanael. (Engelbert Natanael död?)
  • 1886 - 1894: Underlöjtnant[13]. Barnen är Elis Johannes, Ellen Nanny Maria, Iwan, Olof Natanael. Ingrid Elisabeth. Under denna period lämnade han dock det militära.

  Den 14 april 1885 meddelar Svenska Dagbladet "Åtgärder till neutralitetens skyddande. Chef för den styrka af 100 man af Göta artilleriregemente som i fall af behov afgår till Gotland skall bliva kapten S. I. Bratt eller kapten A. F. Centervall."

  Anledningen var troligen den fransk agression som föregick Napolean Bonaparts invasion av "Apenninska halvön" (dvs Italien) den 15 maj. Den 14 juni besegrade Napoleons styrkor Österrike i slaget vid Marengo.

  Eminent

  Sven Iwans aktie Sven Iwans aktiebrev

  Efter tiden i det militära kom Sven Iwan att arbeta tillsammans med byggmästare C.G. Nilsson som hade ett patent för uppvärmning och ventilation.[14]Det gjorde att Sven Iwan 1898 gav ut boken "Eminent: Byggmästare C.G. Nilssons patent för uppvärminig och ventilation".[15] Ett föredrag av Sven Iwan om patentet inför Tekniska samfundet 1898 är också utgivet i skrift[16]

  C.G Nilson uppfann också bl.a. en automatiskt stängande fönstehake och betongväggar med luftskikt.[17]

  Aktiebolaget Eminent bildades 1901. Sven Iwan var med från början vilket framgår av aktiebrevet. 1906 såldes företaget. Ny vd blev ingenjör G.R. Tellander.

  Tellander startade 1907 Värmelednings AB Celsius. J.T. Sandberg som hade varit VD i Verkstads AB Vulcan köpte Tellanders första företag Eminent (startat 1900). När Vulcan år 1917 köptes av Nordiska Kullager slutade Sandberg och blev istället intressent i det nybildade Coronaverken AB som övertog Vulcans tidigare tillverkning.[18]

  Vulcan  bildades 1868 av Hans Henric von Essen i samarbete med grosshandlaren Charles E. Bratt från Göteborg. Det var en tändsticksfabrik på en holme i Tidan invid Tidaholms bruk.  Tändsticksfabriken och företaget Tändsticksfabriks AB Vulcan växte snabbt med stor export. 1870 hade företaget cirka 120 anställda.[19] Vulcan gick sedan samman med Jönköpings tändsticksmaskin som blev världen största.[20]

  Fotnoter

  1) Släktträdet Sven Iwan Bratt
  2) Släktträdet Johan Gustaf Bratt
  3) Helmer Bratt, sida 164
  4) Ellen Bratt
  5) Sveriges Blåbandsförbund, Wikipedia
  6) Ellen Bratt.
  7) Bratt från Brattfors, Helmer Bratt
  8) 9) Karlsborgs fästning, Wikipedia
  10) Åsens missionshus, Missionshus och missionskyrkor i Karlsborgs kommun
  11) Bihang till matematiska gegrafien samt material till kartritningsöfningar för elementar- och folkskolor samt folkskolelärare-seminarier. Bratt, Sven Iwan Kapten,
  12) 13) http://runeberg.org/sonkal/1866/0188.html
  14) Svensk tidskrift för industriellt rättsskydd
  15) Eminent: Byggmästare
  16) Föredrag om byggmästaren C.G. Nilssons patent "Eminent" hållet inför Tekniska samfundet i Göteborg månd. d. 24 Okt. :
  17) http://runeberg.org/indunord/1926/0174.html
  18) Sigurd Larsson, Det gamla Göteborg
  19) Vulcan (tändsticksfabrik), Wikipedia
  20) Fabrikörer och fabriker

  Brattska släkten

  Denna webb berättar om Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer.

  Till webben hör släktträdet med samma namn.

  Innehållet baseras främst på:

  • Helmer Bratt: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt
  • Christian Bratt: Bratt från Brattfors. en släktkrönika
  • Anteckningar gjorda av Ellen Bratt (1893-1987)
  • Geni

  Ambitionen är att inte bara berätta om personers relationer utan även något om den tid de levde i.

  Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com