menu(); echo chr(10).'
'; $app->pagehead(); ?> small
'; //echo '
mid
'; //echo '
large
'; /*if ($moduleid<>9) { echo chr(10).'
'; //echo 'Systemunderhåll pågår.'; $app->pagefoot(); echo '
'.chr(10); //exit; }*/ if ($moduleid==1) {$moduleid=2;} switch ($moduleid) { case 2: echo '
'; exit('systemunderhåll'); news(); echo '
'; echo '
'; $app->info('t',2); echo '
'; break; case 3: echo '
'; reports(); echo '
'; echo '
'; exit('systemunderhåll'); $app->info('t',3); echo '
'; break; case 6: //w3-threequarterw3-twothird echo '
'; showpage(); echo '
'; echo '
'; exit('systemunderhåll'); $app->info('t',6); echo '
'; break; case 7: //echo '
'; //search(); echo '
'; echo '
'; $app->info('t',7); echo '
'; break; case 8: echo '
'; exit('systemunderhåll'); form(); echo '
'; break; case 9: echo '
'; graven(); echo '
'; break; default: //exit ('content: '.$moduleid); $sys->mess.="Fel modulid: ".$moduleid; $sys->showmess($sys->mess); break; } echo ''.chr(10); $app->pagefoot(); echo ''.chr(10); } //Bör heta change() function form() { global $sys, $form, $app; //if (!$user->data['id']==$app->sysadm) { //echo $user->data['id']; if (!$app->sysadmid=19) { return; } echo '
'; echo '

Spara media

'; $textid=$sys->getparam('t'); if (!$textid>0) { $textid=0; echo '

Ny text

'; } else { echo '

Ny text

'; echo '

Ändra text

'; } echo '

##f=1&ta=text med/utan länk&d=källans datum##
##f=2&t=mellanrubrik&d=ändringsdatum##
##f=3&t=title&a=uploads/adress&ta=text med länk&b=bildtext med/utan länk&p=h&w=bredd##

'; $sql='SELECT * FROM org_texts WHERE id='.$textid; //$sys->testut($sql); $text=$sys->read($sql,false); if (!$text) { //$sys->sa('Posten finns'); $sys->mess.='Posten finns inte'; } else { //$sys->mess.='Posten finns inte'; //return; } //exit ('form: 9'); $form->formstart($sys->scriptname,'a='.$app->appid.'&m=6&t='.$textid); $form->hidden("id",$textid,"",""); $form->hidden("userid",$user->user['id'],"",""); $form->input("Namn","text","name",$text['name'],"width:100%;max-width:500px;",""); $form->textarea2("Text","textarea","txtbig", 'txt',$text['txt'],"height:250px;width:100%;max-width:100%;font-size:0.9rem;","w3-border w3-light-grey"); echo '
'; //-------------------- Publishdate echo '
'; echo '
'; echo ''; echo '
'; //-------------------- Nyhetsprio echo $nl.'
'; echo '
'; $p['style']="font-size:0.9em;"; if ($text['news']=='') { $text['news']=9; } form_selectprio('news',$text['news'], $p); echo '
'; //-------------------- Status echo '
'; echo '
'; echo ''; echo '
'; //-------------------- Reader echo $nl.'
'; echo '
'; if ($text['reader']=='') {$text['reader']=1;} $p['style']="font-size:0.8em;"; form_selectreceiver('reader',$text['reader'], $p); echo '
'; echo '
'; if ($textid>0) { echo '
'; // echo '
'; //echo $txt['deletedate']; if ($text['deletedate']>"0000-00-00") { //echo 'bortmarkerad'; $checked=true; $marktext='(Markerad
'.$text['deletedate'].')'; } else { //echo 'inte bortmarkerad'; $checked=false; $marktext=''; } echo '

'; $form->checkbox("Bortmarkering",'deletemark',$checked); //$form->checkbox('Bortmarkering '.$marktext,'deletemark',$checked); echo '

'; echo '
'; echo '
'; } $form->submit('Spara'); $form->formend(); echo '
'; } function formselect($value,$text,$selected) { $sel=''; if ($value==$selected) { $sel='selected'; } echo ''; } function form_selectprio($name,$value,$p){ //echo 'selectprio'; echo ''; } function form_selectreceiver($name,$value,$p){ echo ''; } function footnoteref($title) { global $sys, $footnoteid; $sys->footnoteid+=1; $ret=''; //$sys->testut(':'.$title.':'); $title=""; $ret.='['.$sys->footnoteid.']'; //echo chr(10).$ret; return $ret; } function getmacro($txt,$startpos) { //$typ,$txt,$startpos global $sys; //$sys->testut('getmacro'); //$sys->sa('getmacro: startpos: '.$startpos.' tkn: '.$txt[$startpos]); //$sys->testut('getmacro: startpos: '.$startpos.' tkn: '.$txt[$startpos]); $txtlen=strlen($txt); //$sys->sa('Textlängd: '.$txtlen); $found=false; //echo '
txt: '.$txt.'
'; $maxmacrolen=3500; $macrolen=0; for ($pos = $startpos+2; $pos<$txtlen; $pos++) { $macrolen++; $c=substr($txt,$pos,1); //echo $c; if ($txt[$pos]=="#" and $txt[$pos+1]=="#") { //$sys->sa('Macro slutpos: '.$pos); $found=true; break; } if ($macrolen>$maxmacrolen) { echo '

***1.Hittar inte macroslut.'.substr($txt,$startpos+2,$pos-$startpos-2); $found=true; break; } } if (!$found) { //exit('
2. Hittar inte macroslut.'); $sys->mess="Hittar inte macroslut."; echo '================='.substr($txt,$startpos,50); $res['ok']=false; return $res; } else { $res['ok']=true; //$sys->sa('ok'); $res['macro']=substr($txt,$startpos+2,$pos-$startpos-2); //Exkl ## //$sys->sa('macro, exkl ##: '.substr($txt,$startpos+2,$pos-$startpos-2)); $macrolen=strlen($res['macro'])+4; //$sys->sa('macrolen, inkl ##: '.$macrolen); $res['macrolen']=$macrolen; //Exkl ## return $res; } } function graven() { ?>

Brattska familjegraven i Alingsås

En av brattska släktens familjegravar finns i Alingsås. I den ligger Sven Iwan Bratt och några av hans närmaste släktingar.

Gravplatsen skapades av hans dotter Nancy Dickson. Gravplatsen är säkrad för framtiden liksom den reguljära vården. Men gravstenarna har varit utan underhåll under lång tid och till slut har texten blivit svår att läsa.

Men nu pågår en insamling som ska göra stenarna fina. Den stora familjestenen är rengjord och texten är färgad igen. Men fler bidrag behövs till de små gravstenarna. Bidragen hittills uppgår till ca 5.800 kr. Det krävs ytterligare 15.000 kr för att gravplatsen ska komma helt i ordning.

Hjälpt till att rusta upp graven genom att swisha ett bidrag till 070-5659044 eller till konto 91500797261. Glöm inte att skriva "Till graven" och ditt namn.

I familjegraven ligger

Sven Iwan Bratt (1846-1916). Läs mer...

Elise Bratt, född Nilsson (1855-1942) Läs mer...

Elis Bratt (1876-1943) med makan Vivan, född Rinman (1880-1967) Läs mer...

Iwan Iwansson Bratt (1881-1946) Läs mer...

Signe Katarina Bratt född Jolin (1887-1954) Maka till stadsläkaren Iwan Bratt Läs mer...

Om du vill veta mer om om ättlingarna till Sven Iwan Bratt så gå till släktträdet Brattnet - Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer. Där finns uppgifter om avlidna släktingar. Om du också vill se uppgifter om levande släktingar så behöver du först registrera dig. Det är en följd av lagstiftningen om personlig integritet.

Sven Iwans ättlingar hittar här

Sänd oss gärna din epostadress till hibratt@gmail.com. Och tag gärna kontakt med oss om du vill veta mer. Och berätta gärna för andra i släkten om graven och insamlingen.

Christina Dickson, Peter Sune Bratt, CM Bratt, Hans Iwan Bratt

testut('makecontent'); $showheadline=true; $txtlen=strlen($txt); //$content='

Innehåll

'; $contentid=0; $sectionstart=true; for ($p=0; $p<$txtlen; $p++) { //$c=substr($txt,$p,1); //??????????????? $c=substr($txt,$p,5); if ($c=="##f=2") { //$sys->testut('f=2'); if ($showheadline) { $content='

Innehåll

'; $showheadline=false; //$content.='
'; } $macro=getmacro($txt,$p); //$sys->testut('*macro: '.$macro['macro']); $m=$macro['macro']; //$sys->testut('macro: '.$m); //$sys->testut('*macrolen: '.$macro['macrolen']); $newpos=$p+$macro['macrolen']; //$sys->testut('ny pos: '.$newpos); $p=$newpos; //$sys->testut('nya tkn: '.substr($txt,$newpos,50)); $l=''; //Array param obligatorisk från 7.2!!!!!!!!!! parse_str($m,$ma); if ($ma['f']==2) { //$sys->sa('Mellanrubrik: '); $contentid++; if ($ma['l']=="2") { //$sys->sa('L2'); $content.=chr(10).'
 • '.$ma['t'].'
 • '; } else { $content.=chr(10).'
 • '.$ma['t'].'
 • '; } } else { $sys->mess.="Fel i Innehåll"; } } //end $c=="##f=2" } //end for return '
  '.$content.'
  '; } function maketext($txt) { global $sys; $txtlen=strlen($txt); $sectionstart=true; $sectionid=0; $sys->footnotes=''; $text=''.chr(10); //clearfix förberedelse $text.='
  '; //$textlen=0; for ($pos=0; $pos<$txtlen; $pos++) { $c=substr($txt,$pos,1); //echo $c; //$sys->sa('p:'.$pos.' c:'.$c); $c2=substr($txt,$pos,2); if ($c2=="##") { //$sys->sa('startpos: '.$pos); $macro=getmacro($txt,$pos); $m=$macro['macro']; //$sys->sa('macro: '.$macro['macro']); $newpos=$pos+$macro['macrolen']+0; //-1; $pos=$newpos; $l=''; parse_str($m,$ma); //print_r($ma); switch ($ma[f]) { case 1: $fn=footnoteref($ma[ta]); //$sys->testut($fn); $text.=$fn; //$sys->testut($ma[ta]); storefootnotes($ma[t],$ma[a],$ma[d],$ma[ta]); break; case 2: //$sys->testut('case 2'); if ($sectionstart) { $text.='

  '; //$text.='
  '; $sectionstart=false; } else { //$text.=''; $text.='

  '; } $sectionid++; if ($ma['l']=="2") { $text.='

  '.$ma['t'].'

  '; } else { $text.='

  '.$ma['t'].''; if (isset($ma['d'])) { $text.='
  '.$ma['d'].'
  '; }; $text.='

  '; } break; case 3: //$sys->sa(print_r($ma)); //$sys->sa('**Bild:t='.$ma[t].' p='.$ma[p].' b='.$ma[b].' a='.$ma['a'].' ta='.$ma[ta].' w='.$ma[w]); //$text.='

  ****Bild: t='.$ma[t].' p='.$ma[p].' b='.$ma[b].' a='.$ma['a'].' ta='.$ma[ta].' w='.$ma[w].'

  '; if (!$ma[w]>0) { $w=100; } else { $w=$ma[w]; } //$sys->sa($ma[b]); $desc=html_entity_decode($ma[b]); //$sys->sa('w: '.$w); if ($ma[p]=='h') { /*$text.=' '.$ma[t].'
  '.$desc.'
  ';*/ /*$text.=' '.$ma[t].'
  '.$desc.'
  ';*/ $text.='
  '.$ma[t].' '.$desc.'
  '; /*

  fel om fler än en bild per avsnitt */ /*$text.='

  '.$ma[t].' '.$desc.'

  ';*/ /*$text.=' '.$ma[t].'
  '.$desc.'
  ';*/ } else { $text.='
  '.$ma[t].'
  '.$desc.'
  '; } break; case 4: //##f=4&i=2428&t=Sven Bånge## //$text.=''.$ma[t].''; $text.='(Se släktträdet)'; break; default: $sys->sa('case: '.$ma[f]); } } $text.=$txt[$pos]; } //$text.='

  '; //clearfix förberedelse $text.='
  '; return $text; } function news() { global $sys, $app, $user; $sql=$app->news(); echo '

  Aktuellt

  '; $pages=$sys->read($sql,true); //$sys->testut($sql); if (!$pages) { $sys->mess.="Det finns inga sidor"; $sys->showmess($sys->mess); return; } echo '
  '; //echo '

  2021-08-04 Under utveckling.

  '; foreach ($pages as $p) { if ($app->person['id']==$app->sysadmid) { //echo 'sysadm '; //echo '

  R: '.$p['reader'].'

  '; //$sys->testut('R: '.$p['reader'].' N:'.$p['news']); echo 'Id: '.$p['id'].''; } echo '

  .'.$p['publishdate'].'

  '; echo '

  '.$p['name'].'

  '; showpage2($p['id'], $p['txt']); if ($app->person['id']>0) { echo showbutton('t.php?a='.$app->appid.'&m=8&t='.$p['id'],'Ändra'); } echo '

  '; } echo '
  '; } function reports() { global $sys, $app, $user; //echo $sys->user['id']; if ($sys->user['id']==19) { echo 'Endast för sysadm'; } else { echo 'Endast för sysadm'; echo '
  '.chr(10); $app->pagefoot(); echo '
  '.chr(10); exit; } //Menyer för olika besökargrupper $menu=$app->report(1,1); //echo $menu[1]['name']; //echo $menu[1]['rights']; //echo $menu[1]['name'].' '.$menu[1]['rights']; $menuq=count($menu); //echo 'Antal menyrader: '.$menuq; echo chr(10).'
  '; echo chr(10).''; echo chr(10).'
  '; $showed=false; for($i=1;$i<=$menuq;$i++) { if ($sys->web['sysadm']) { echo chr(10).'' .$menu[$i]['name'].''; $showed=true; } } echo '
  '; echo '
  '; if (!$showed) { echo '

  Det finns inga menyalternativ.

  '; } //''.$text.''; /*echo '
  '; echo ''; echo '
  '; $menuq=count($menu); echo $menuq; for($i=1;$i<=$menuq;$i++) { if (true) { echo ''. $menu[$i]['name'].'
  '; } //class="w3-bar-item w3-button" } echo '
  '; echo '
  ';*/ $reportid=$app->getparam('r'); if ($reportid==0) { $reportid=1; } //echo 'Måste hämta parametrarna???'; $menu=$app->report(1,1); //print_r($menu); echo '
  '; echo '

  Rapportid: '.$reportid.' '. $menu[$reportid]['name'].'

  '; //echo $menu[$reportid]['sql']; if (!isset($menu[$reportid]['sql'])) { echo 'Ingen sql'; $sys->mess.='Det finns ingen sql'; return false; } else { //echo '111 '.$reportid; //FIX!!!!!!!!!!!! $menu[$reportid]['sql']=" SELECT * FROM org_texts WHERE webid=3 ORDER BY name"; $sql=$menu[$reportid]['sql']; //echo '
  555 '.$sql; $post=$sys->read($sql,true); if (!$post) { echo 'Det finns inga poster'; return false; } else { //echo 'poster finns'; $kolq=count($menu[$reportid]['kol']); //echo '
  count '.$kolq; if ($kolq>0) { echo chr(10).chr(10).''; echo ''; if (isset($menu[$reportid]['kol'][2]['td'])) { echo ''; } if (isset($menu[$reportid]['kol'][3]['td'])) { echo ''; } echo ''; //echo '444 '.$p["name"]; //$n='$p["name"]'; //$n2='name'; foreach($post as $p) { echo chr(10).''; //edit.php?m=3&p=3338 echo ''; echo ''; //$n=$p['name']; //echo $n; //echo chr(10).'
  '; //echo ''; } echo '
  '.$menu[$reportid]['kol'][1]['td'].''.$menu[$reportid]['kol'][2]['td'].''.$menu[$reportid]['kol'][3]['td'].'
  '.$p['name'].'
  ****
  '; exit('slut'); } exit; if ($kolq>0) { } } } echo '
  '; exit; // Besöksstatistik if ($reportid==7) { echo '777'; $r=$app->report($reportid,0); echo '

  '.$r['title'].'

  '; echo '

  '.$r['description'].'

  '; echo '

  Logg2 ingick i Logg (dvs är dubletter), men nu har alla webid=5 tagits bort. Uppgifterna inkl admins besök.

  '; $sql='SELECT count(*) as a, min(time) as starttime, max(time) as lasttime FROM org_logg WHERE webid='.$app->appid; //$sys->testut($sql); $posts=$sys->read($sql,false); //$sys->testut('Antal:'.$posts['a']); echo 'Logg: '.'
  '; echo 'Antal sidbesök: '.$posts['a'].'
  '; echo 'Äldsta sidbesök: '.$posts['starttime'].'
  '; echo 'Senaste sidbesök: '.$posts['lasttime']; echo '

  Logg Sidbesök per månad
  '; for($m=1;$m<=9;$m++) { //$sys->testut($m); $sql='SELECT count(*) as a FROM org_logg WHERE webid='.$app->appid.' and time LIKE "2019-0'.$m.'%"'; $posts=$sys->read($sql,false); echo 'Månad: '.$m.' '.$posts['a'].'
  '; } for($m=10;$m<=12;$m++) { //$sys->testut($m); $sql='SELECT count(*) as a FROM org_logg WHERE webid='.$app->appid.' and time LIKE "2019-'.$m.'%"'; $posts=$sys->read($sql,false); echo 'Månad: '.$m.' '.$posts['a'].'
  '; } for($m=1;$m<=12;$m++) { //$sys->testut($m); $sql='SELECT count(*) as a FROM org_logg WHERE webid='.$app->appid.' and time LIKE "2020-0'.$m.'%"'; $posts=$sys->read($sql,false); echo 'Månad: '.$m.' '.$posts['a'].'
  '; } for($m=10;$m<=12;$m++) { //$sys->testut($m); $sql='SELECT count(*) as a FROM org_logg WHERE webid='.$app->appid.' and time LIKE "2020-'.$m.'%"'; $posts=$sys->read($sql,false); echo 'Månad: '.$m.' '.$posts['a'].'
  '; } return; } echo '111 '.$reportid; //$sys->testut('reportid'.$reportid); $r=$app->report($reportid,0); echo '

  '.$r['title'].'

  '; echo '

  '.$r['description'].'

  '; //$sql='SELECT * FROM org_texts WHERE webid=3'; //echo $r['sql']; //$sys->testut('***'.$r['sql']); $texts=$sys->read($r['sql'],true); //$texts=$sys->read($r['sql'], true); if (!$texts) { echo 'Det finns inga texter'; } else { echo '

  222'.$app->report_title[$reportid].'

  '; foreach($texts as $t) { echo '
  '; if ($reportid<5) { echo $t['publishdate'].' '; if ($t['deletedate']>"0000-00-00") { echo ' B '; } else { echo '   '; } echo ''.$t['name'].''; } elseif ($reportid==5) { echo $t['deletedate'].' '.$t['id'].' '; echo ''.$t['name'].''; } elseif ($reportid==6) { echo ''.$t['name'].'
  '; echo 'Id: '.$t['id'].' Nyhetsprio: '.$t['news'].' Status: '.$t['status'].' Läsare: '.$t['reader'].'
  '; echo $t['createdate'].' | '.$t['changedate'].' | '.$t['deletedate'].'

  '; } elseif ($reportid==6) { echo 'Antal: '; } else { /*$rlen=strlen($r['post']); echo $r['post'].'
  '; echo $rlen; $on=false; for ($p=0; $p<=$rlen; $p++) { $c=substr($r['post'],$p,1); //echo $c; if (!$on and $c<>'#') { $nypost=$nypost.$c; } if ($c=='#' and $on==false) {$on=true; echo $c;} if ($on and $c<>'#') { echo $c; } //if ($on and $c=='#') {$on=false;} } exit(); //$r['post']= echo chr(10).$r['post'];*/ } echo '
  '; } } //exit('Avbrott'); //AJAX } function searchBORT() { global $app, $user; if ($user->data['id']>0) { echo '

  Ny text

  '; } echo ''.$app->appid.''; echo ''.$user->data['id'].''; echo '

  Fritextsök:

  '; echo '
  '; //width: 150px; //echo '

  Sökning sker i textens namn.

  '; echo '
  '; echo '

  '; } function showbutton($href,$txt) { global $sys, $app; //0091C6 return ''.$txt.' '; } function showfootnotes() { global $sys; //$sys->sa('showfootnotes'); if ($sys->footnotes>'') { echo chr(10).'

  Fotnoter

  '; //echo '
  '; echo chr(10).$sys->footnotes; //echo '
  '; } } function showpage() { global $sys, $app, $user; $textid=$sys->getparam('t'); //$sys->testut('textid: '.$textid); if (!isset($textid)) { $sys->mess.=' Uppgift om textens id saknas. Avbryter'; //$sys->showmess($sys->mess); $sys->showmess('Uppgift om textens id saknas.'); return; } elseif($textid==0) { //$sys->testut('=0'); return; } $sql='SELECT * FROM org_texts WHERE id='.$textid; //$sys->sa($sql); //$sys->testut($sql); $text=$sys->read($sql,false); if (!$text) { $sys->showmess('Texten finns inte eller kan inte läsas'); return; } echo chr(10).'
  '; echo '

  '.$text['publishdate']; if ($text['deletedate']>'0000-00-00') { echo ' --- Bortmarkerad '.$text['deletedate'].' ---'; } echo '

  '; echo '

  '.$text['name'].'

  '; //$txt=$text['txt']; $txt=html_entity_decode($text['txt']); $txt=str_replace("&","&",$txt); $txt=str_replace("å","å",$txt); $txt=str_replace("ä","ä",$txt); $txt=str_replace("ö","ö",$txt); $txt=str_replace("Å","Å",$txt); $txt=str_replace("Ä","Ä",$txt); $txt=str_replace("Ö","Ö",$txt); //$txt=htmlspecialchars_decode($txt, ENT_COMPAT); FUNKAR INTE $showcontent=makecontent($txt); $showtext=maketext($txt); echo $showcontent; echo $showtext; showfootnotes(); //echo $user->data['id']; //echo $app->sysadm; exit; if ($sys->user['id']==$app->sysadmid) { echo '

  Ändra |'; echo ' Ny

  '; } echo '
  '; } function showpage2($id, $txt) { global $sys, $app; //$sys->testut('showpage2'); $txt=html_entity_decode($txt); $txt=str_replace("&","&",$txt); $txt=str_replace("å","å",$txt); $txt=str_replace("ä","ä",$txt); $txt=str_replace("ö","ö",$txt); $txt=str_replace("Å","Å",$txt); $txt=str_replace("Ä","Ä",$txt); $txt=str_replace("Ö","Ö",$txt); //echo chr(10).'
  '; $showcontent=makecontent($txt); echo $showcontent; $showtext=maketext($txt); echo $showtext; showfootnotes(); //echo '
  '; //echo '--------------------------------
  '; //echo '

  '; } function storefootnotes($txt,$addr,$date, $ta) { global $sys, $footnotelist; //$ta=''.$ta.''; //$sys->testut(''.$ta.''); $sys->footnotes.=chr(10).''.$sys->footnoteid.') '; if ($addr>'') { $sys->footnotes.=''.$txt.'
  '; } elseif ($ta>'') { $sys->footnotes.=''.$ta.'
  '; } else { $sys->footnotes.=''.$txt.'
  '; } } function update() { global $form, $sys, $app, $user; $error=false; $textid=$form->clean_input($_POST["id"]); $text['name']=$form->clean_input($_POST["name"]); if ($text['name']=='') { $sys->mess.=" Namn saknas. "; $error=true; $sys->testut('*Fel: '.$sys->mess); } $text['name']=str_replace('"','"',$text['name']); $sys->testut($text['name']); //exit('update, len txt: '.strlen($_POST["txt"])); $text['txt']=$form->clean_input($_POST["txt"]); $text['txt']=str_replace('"','"',$text['txt']); $text['publishdate']=$form->clean_input($_POST["publishdate"]); $text['news']=$form->clean_input($_POST["news"]); $text['status']=$form->clean_input($_POST["status"]); $text['reader']=$form->clean_input($_POST["reader"]); if (isset($_POST['deletemark'])) { $text['deletedate']=date("Y-m-d"); } else { $text['deletedate']='0000-00-00'; } if ($error) { $sys->mess.=" Ingen registrering."; $sys->sa('**Fel: '.$sys->mess); } else { $i=0; $i++;$f[$i]='name'; $d[$i]=$text['name']; $i++;$f[$i]='txt'; $d[$i]=$text['txt']; $i++;$f[$i]='webid'; $d[$i]=$app->appid; $i++;$f[$i]='ownerid'; $d[$i]=$user->data['id']; $i++;$f[$i]='publishdate'; $d[$i]=$text['publishdate']; $i++;$f[$i]='news'; $d[$i]=$text['news']; $i++;$f[$i]='status'; $d[$i]=$text['status']; $i++;$f[$i]='reader'; $d[$i]=$text['reader']; $i++;$f[$i]='changedate'; $d[$i]=date("Y-m-d"); //exit('update: '); if ($textid>0) { $i++;$f[$i]='deletedate'; $d[$i]=$text['deletedate']; $res=$sys->update('org_texts',$f,$d,$textid); } else { $i++;$f[$i]='createdate'; $d[$i]=date("Y-m-d"); $res=$sys->insert('org_texts',$f,$d); $textid=$res['newid']; } //exit('update 2 '.$textid); if (!$textid>0) { $sys->mess.=" Uppdateringen misslyckades."; } else { //exit('Loc'); header('Location: '.$sys->scriptname.'.php?a='.$app->appid.'&m=6&t='.$textid); } } //exit('
  Update'); } function testing() { global $sys; /* Testsystem z=1 sätter session. z=2 avbryter session Visas i hmeny. Obs session_start(); Ska flyttas till syslib Ev måste även appid inkl då flera appar har samma domän. */ session_start(); if ($sys->getparam('z')==1) { //echo 'test on'; $_SESSION["teston"] = true; } elseif ($sys->getparam('z')==2) { //echo 'test off'; $_SESSION["teston"] = false; } else { //echo 'Gör inget'; } } function htmlstartBORT() { global $sys; ?> <?echo $app->title;?> database(); $form = new Form; $webid=$app->appid; //scriptinits //$scriptname='t'; //$title='Brattska släkten'; $moduleid=$app->getparam('m'); $textid=$app->getparam('t'); $sys->scriptstart_3($app->web); $sys->getuser_3(); //echo $sys->user['id']; $app->htmlstart(); $sys->logg_3($moduleid,$textid,'komm'); if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { update(); } content($moduleid); //exit('systemunderhåll pågår'); $app->tinybig(); $app->htmlend(); ?>