AktuelltFamiljegraven
i Alingsås
RapporterFritextsökLogga inOmVillkor
2021-05-03
Brattska släktträdetGeniRötterWikitreeGeneanet

Brattska släkten

2020-10-02

Brattska släktföreningen

Den 27 september 1949 hade Brattska släktföreningen ett ordinarie möte i Kevinge klubbhus i Danderyd. Över 50 medlemmar av den gamla släkten hade samlats, däribland förutvarande ordföranden överste Gösta Bratt, doktor Ivan Bratt, Kammarherre Gustaf Adolf Bratt och generalkonsult Harry Bratt från Göteborg, fru Nancy Dickson född Bratt, kammarherre James Dickson samt fru Elin Bratt född Lagergren som representerade Uddevallasläkten.

Till ny ordförande valdes generalmajor Helmer Bratt. I styrelsen valdes fru Tyra Bratt, direktör Lennart Bratt och dir.-ass Percy Bratt. Medel beviljades för utgivning av historik över släktens Bratt från Brattfors och med den befryndade släkter.[1]

Fotnoter

1) SvD

Brattska släkten

Denna webb berättar om Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer.

Till webben hör släktträdet med samma namn.

Innehållet baseras främst på:

  • Helmer Bratt: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt
  • Christian Bratt: Bratt från Brattfors. en släktkrönika
  • Anteckningar gjorda av Ellen Bratt (1893-1987)
  • Geni

Ambitionen är att inte bara berätta om personers relationer utan även något om den tid de levde i.

Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com