AktuelltFamiljegraven
i Alingsås
RapporterFritextsökLogga inOmVillkor
2021-05-03
Brattska släktträdetGeniRötterWikitreeGeneanet

Brattska släkten

2020-10-01

Iwan Iwansson Bratt, 1881-1946

Innehåll

 • Familjen
 • Utbildning
 • Psykoterapi
 • Poet och fiskare
 • Om Iwan Bratt i DNs arkiv
 • Källor
 • Familjen

  Iwan Iwansson Bratt

  Iwan Iwansson föddes 18 oktober 1881 i Karlsborg. Föräldrarna var Sven Iwan Bratt  och Elise Bratt, född Nilsson. Iwan hade sju syskon. Han avled 1946 i Alingsås.

  Iwan gifte sig med Signe Jolin den 20 maj 1909. De fick fick fyra barn:

  • Nancy Katarina (1911-2002)
  • Jan Gustaf (1912-2004)
  • Göran Christian (1914-2006)
  • Sven Iwan (1916-2007)

  Från i mitten av 30-talet till i slutet av 40-talet hade Iwan en relation med teologen och författaren Anita Nathorst som i sin tur var nära vän med Karin Boye.[1]

  Karin Boye avled vid besök hos Iwan 23 april 1941 genom självmord. Hon bodde hos Iwan för att vara ett stöd för Anita Nathorst som var allvarligt sjuk. Den mycket välkända författaren Karin Boyes stöd fick stor uppmärksamhet[2]. Händelsen är beskriven av hennes bror Ulf Boye.[3]

  Alingsåsiana har en vacker bild på det Brattska huset.[4]

  Utbildning

  Iwan tog studentexamen i Lund 1901. Han fortsatte sin utbildning i Uppsala och blev med.kandidat år 1907 och år 1912 med. licentiat i Stockholm. Åren 1912-1913 var han underläkare vidlasarettet i Alingsås och i maj 1913 tillträdde han tjänsten som stadsläkare samt blev ordförande vidAlingsås hälsovårdsnämnden. Sedan 1916 arbetade han även som läkare vid länetsepidemisjukhus samt vid Bolltorps sanatorium sedan 1918.[5]

  Psykoterapi

  Under 1920-1930 talen var Iwan en av de mest kända praktiskt verksamma psykoterapeuterna i Sverige och gjorde en uppmärksammad insats som författare på det psykoanalytiska området. Han framlade sina psykoterapeutiska åskådningar i flera böcker och artiklar, bl.a. Kultur och neuros(1925), Neurosproblemet i psykoanalytisk belysning (1930), Det svenska missnöjet (1935), och Krig och kris (1940).

  Dessutom var han en flitig skribent och publicerade en mängd populär-medicinska och kulturkritiska artiklar i dagspressen, bl.a. Göteborgs-Posten, Socialdemokraten, veckotidningen Tenk m.fl. Åren 1935-1936 ingick Iwan Bratt i redaktionen av tidskriften ”De Profundis”, utgiven av Nordiska psykoterapeutiska kollegiet.

  Hustru Signe blev hans assistent och översatte flera böcker om psykoanalys.[6]

  "Även om Poul Bjerre var den som presenterade psykoanalysen för den medicinska professionen (1911) fanns det andra i Sverige som fattade intresse för de nya teorierna, bl.a. Emmanuel Geijerstam, en läkare i Göteborg. Han i sin tur tränade Iwan Bratt som nådda samma berömmelse som Bjerre.

  Iwan Bratt drev en psykoanalytisk klinik utanför Alingsås (poeten Karin Boye var en av hans patienter[7]) och 1925 publicerade han Kultur och neuros, en bok om betydelsen av sexuella uttryck och behovet av att agera i enlighet med sina instinkter då annars skulle följden bli en neuros. Kultur och neuros lästes allmänt i unga och radikala kretsar under 30- och 40-talen.

  Bland andra som bidrog till att etablera psykoanalysen i Sverige var en grupp radikala läkare och medicinstudenter alla medlemmar av Clarté. Deras tolkning av Freud och psykoanalysen låg i linje med Bratts med betoning på sexuell frigörelse. I enlighet med Clartés syn på emancipation och utbildning bilda de 1933 Riksförbundet för sexuell upplysning tillsammans med Elise Ottesen-Jensen. "[8]

  Iwan bok "Kultur och neuros" slog igenom rejält.

  "Iwan Bratt, f. 1881. Stadsläkare i Alingsås, en av pioniärerna i vårt land för en psykoterapi byggd på en psykoanalytisk grund. Hans rykte som skicklig nervläkare var vida spritt och han samlade patienter från hela landet. Med sin första bok “Kultur och neuros” (1925) slog han helt igenom som medicinsk psykologisk skriftställare, och boken fick en rekordartad framgång. Sedan följde ytterligare böcker i likartade ämnen samt en mängd tidnings- och tidskriftsartiklar. "[9]

  Poet och fiskare

  Iwan Bratt skrev även dikter, gjorde tonsättningar och var en stående vårtalare i Alingsås. År 1942 utgavs hans diktsamling Nytt land och 1943 Vilsamma visor: text och musik. Dessutom var han en entusiastisk amatörfiskare och skrev även en del tidningsartiklar om fiske.[10]

  Om Iwan Bratt i DNs arkiv

  Källor

  Fotnoter

  1) Anita Nathorst, Svenska Kyrkan
  2) Hon tog sitt liv i en skogsdunge i Alingsås, Göteborgsposten
  3) När Karin slutade sin bana, Ulf Boye
  4) Brattska huset
  5) Stadsläkaren Iwan Bratts arkiv - Göteborgs universitet
  6) Stadsläkaren Iwan Bratts arkiv - Göteborgs universitet
  7) Enligt uppgift var Karin Boye inte patient till Iwan utan hon bodde hos Iwan för att stödja Anita Natohort som var patient.
  8) Between Utopia and Home - Swedish radical travel writing 1947-1966 av Agneta Edman utgiven av Lunds universitet
  9) Svenska Dagbladets
  10) Stadsläkaren Iwan Bratts arkiv - Göteborgs universitet

  Brattska släkten

  Denna webb berättar om Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer.

  Till webben hör släktträdet med samma namn.

  Innehållet baseras främst på:

  • Helmer Bratt: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt
  • Christian Bratt: Bratt från Brattfors. en släktkrönika
  • Anteckningar gjorda av Ellen Bratt (1893-1987)
  • Geni

  Ambitionen är att inte bara berätta om personers relationer utan även något om den tid de levde i.

  Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com