AktuelltFamiljegraven
i Alingsås
RapporterFritextsökLogga inOmVillkor
2021-05-03
Brattska släktträdetGeniRötterWikitreeGeneanet

Brattska släkten

2020-09-29

Anders Olsson i Vallen 1530-1605

Anders Olsson Bratt[1] föddes omkring 1530 i Vallen. Han pappa lär ha varit Olof Mattsson. Han var gift med Brita Andersdotter Bånge[2]. Anders avled 1605 i Nya Lödöse. Han var köpman och rådman.

"Anders Olsson Bratt af Björke, född 1530 i Vallen, död 1605 i Nya Lödöse församling, Nya Lödöse, Göteborg och Bohus län. Köpman och Rådman.

Han nämns som Borgare och Rådman 1587-1601 i Nya Lödöse stad, Göteborg och Bohus län och kallades Anders Olsson i Vallen. Bratt tillhörde det mest förmögna borgerskapet i nämnda stad och nämns ofta i olika fastighetsaffärer. Omtalas också i de mångtaliga tvistemålshandligar hans frände Borgmästaren i Nya Lödöse Olof Larsson var inblandad i, vilka handligar visar att Bratt stod på Borgmästarens sida.

De på olika platser uppgivna äldre leden till Anders Bratt af Björke, bl.a. i Helmer Bratts bok "Bratt från Brattfors" och i Gunnar Norlins artikel i Släkt och hävd no 3 1973 "Bratt af Höglunda, andra Brattsläkter och släkten Wallman", komer inte presenteras här då deras källvärde är allt för osäkert. Bl.a. uppges att Anders Bratt skall ha haft gemensamt ursprung med ana 11096 nedan vilka härstamma från den av Karl Knutsson Bonde adlade Nils Stensson Bratt. Norska forskare menar dessutom att denna svenska ätt har norskt adligt ursprung som man kan leda tillbaka till Øystein Gydusson Bratt som skall ha varit född omkring 1245 och vars morfars far varit Konung Inge Baarssønn (Bårdssön) (1185-1217) av Norge. Dock kan inte ett släktskap med den adliga ätten Bratt uteslutas då ett par märkliga omstänigheter talar för detta, bl.a. bruk av denna ätts vapesköld av långt senare levande medlemmar och represenation för densamma vid diverse riksdagar (se nedan).

Bratts kusin Hans Larsson blev stamfader för den s.k. Mariestads grenen av släkten Bratt vars sonsons sonson Carl Gustaf Bratt fick tillstånd av Riddarhusdeputationen att representera adliga ätten Bratt af Höglunda vid riksdagarna 1755-1756 och 1760-1762. Av Anders Olsson Bratts söner blev Anders (ana 2768) stamfader för adliga ätten Drakenfelt och släkten Bratt af Brattfors. Hans bröder blev stamfäder för den s.k. finska grenen (troligen utslocknad 14/3 1794), Sköllerstadsgrenen, som bortlagde Bratt namnet, och Uddevallagrenen. [HB, SoH]"

(Patriks släkt och kultursidor)

Vapen

Gammelstaden, Google maps

Fotnoter

1) Släktträdet
2) Adelsvapen

Brattska släkten

Denna webb berättar om Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer.

Till webben hör släktträdet med samma namn.

Innehållet baseras främst på:

  • Helmer Bratt: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt
  • Christian Bratt: Bratt från Brattfors. en släktkrönika
  • Anteckningar gjorda av Ellen Bratt (1893-1987)
  • Geni

Ambitionen är att inte bara berätta om personers relationer utan även något om den tid de levde i.

Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com