AktuelltFamiljegraven
i Alingsås
RapporterFritextsökLogga inOmVillkor
2021-05-03
Brattska släktträdetGeniRötterWikitreeGeneanet

Brattska släkten

2020-07-18

Helmer Bratt

title Helmer Bratt
Helmer Bratt, född 25 januari 1886 i Karlstad, död 4 januari 1971 i Oscars församling i Stockholm, var en svensk militär. Han var son till överste Claes Bratt och dennes hustru Agnes Lilliehöök. Även brodern Karl Axel gick den militära banan.

Efter officersexamen 1906 blev Bratt underlöjtnant 1906 och löjtnant 1910 vid Skaraborgs regemente (I 9), Han kom till Värmlands regemente (I 22) 1918 och blev 1919 kapten vid generalstaben. Bratt blev major 1928, överstelöjtnant 1932, överste 1935 och generalmajor 1942. Bratt blev stabschef vid V. arméfördelningen 1928. År 1931 blev han lärare vid Krigshögskolan. År 1933 tillträdde Bratt som avdelningschef vid generalstaben och blev 1935 blev han regementschef vid Upplands regemente (I 8). År 1940 utsågs han till arméfördelningschef och kommendant i Bodens fästning. Han avslutade sin aktiva tjänstgöring som stf. militärområdesbefälhavare i III. militärområdet 1942–1946 varefter han placerades i reserven och kvarstod där till 1958.

Bratt var ledamot av Krigsvetenskapsakademien och var dess 2:e styresman 1953–1955 samt redaktör och ansvarig utgivare för Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift 1949–1953. Han är begravd på Uppsala gamla kyrkogård.

Helmer är författare till "Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt".[1]

Fotnoter

1) Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt

Brattska släkten

Denna webb berättar om Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer.

Till webben hör släktträdet med samma namn.

Innehållet baseras främst på:

  • Helmer Bratt: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt
  • Christian Bratt: Bratt från Brattfors. en släktkrönika
  • Anteckningar gjorda av Ellen Bratt (1893-1987)
  • Geni

Ambitionen är att inte bara berätta om personers relationer utan även något om den tid de levde i.

Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com