AktuelltFamiljegraven
i Alingsås
RapporterFritextsökLogga inOmVillkor
2021-05-03
Brattska släktträdetGeniRötterWikitreeGeneanet

Brattska släkten

2020-07-14

Brätte

title Brätte på 1500-talet
Brätte[3] var en stad vid Väners sydligaste vik, som idag är sjön Vassbotten. Den blev föregångare till dagens Vänersborg. Brätte var en handelsplats i början av 1500-talet. Namnet nämns första gången 1556.

title Brätte
Platsen hade ett strategiskt läge eftersom fallen i Göta älv vid Rånnum (nuvarande Vargön) och Trollhättan tvingade sjöfarten på Vänern att lasta om sina varor här för landtransport förbi fallen på den så kallade Edsvägen. Dessutom gick vägen från det då norska Bohuslän mot Skara och vägen från Dalsland förbi platsen.

Önskan om bättre hamn, möjlighet till expansion men framförallt behov av den befäst stad vid inloppet till Göta älv, ledde till en flytt av Brätte. Den nya staden, Vänersborg, anlades på Huvudnäset cirka 5 kilometer norr om den gamla.

Av främst tre orsaker omöjliggjordes Brättes fortlevnad som stad på sin plats vid Vassbottenviken. För det första var staden ur militärstrategisk synpunkt mycket illa belägen. Att bygga en funktionsduglig försvarsanläggning vid Brätte skulle innebära ett övermäktigt projekt. För det andra grundades Vassbotten upp med följd att lastskutorna fick svårighet att gå ner till Brätte hamn med sitt gods. För det tredje saknades några direkta expansionsmöjligheter vid denna plats.

Till ovanstående kan läggas konkurrensen från närliggande köpstäder, samt att den påbörjade kanalen ”Karls grav” skulle, när den blev klar, leda sjötrafiken förbi Brätte.

Redan Gustav Vasa hade år 1560, som nämnts, planer på att bebygga Huvudnäs istället för att låta den lilla marknadsplats som Brätte då utgjorde expandera till stad. Dessa planer stötte dock på hinder liksom Erik XIV:s försök ett par år senare. När en flyttning nästa gång blev aktuell var det i samband med att 6 av stadens 22 gårdar nedbrunnit genom vådeld 1610. Karl IX beordrade då sin befallningsman Michel Pedersson att staden skulle flyttas över till Huvudnäs.[4]

Brattska släkten

Denna webb berättar om Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer.

Till webben hör släktträdet med samma namn.

Innehållet baseras främst på:

  • Helmer Bratt: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt
  • Christian Bratt: Bratt från Brattfors. en släktkrönika
  • Anteckningar gjorda av Ellen Bratt (1893-1987)
  • Geni

Ambitionen är att inte bara berätta om personers relationer utan även något om den tid de levde i.

Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com