AktuelltFamiljegraven
i Alingsås
RapporterFritextsökLogga inOmVillkor
2021-05-03
Brattska släktträdetGeniRötterWikitreeGeneanet

Brattska släkten

2019-01-12

Iwan Bratt (1916-2009)

Iwan föddes 21 april i Alingsås och avled 28 juli 2007 i Danderyd.

Iwan utbildades till civilingenjör vid Chalmers i mekanik. Fick direkt efter examen 1939 arbete på Mölnlycke med driften av textilmaskinerna. Uppgiften var att byta ut en ångmaskin utan att driften skulle behöva avbrytas. Mölnlycke satsade så mycket på "modernisering av maskinparken, automatisering, skiftarbete och noggrann planering" (Teknisk Tidskrift).  Arbetet fick dock avbrytas då Iwan blev inkallad.

Efter kriget arbetade han vid Volvo flygmotor med utveckling av robotar och flygmotorer. Vd för flygmotor 1943–56 var Gunnar Engelau som senare blev vd för hela Volvo. En uppgift Iwan fick var att inköpa en dator lämpad för avancerade beräkningar. Efter utvärdering av tänkbara alternativ, bl.a. den omtalade datorn BESK, så valde han Ferranti Pegasus utvecklad i England. 

Det var ett naturligt val. 1940 köpte Volvo delvis (60%) upp NOHAB Flygmotorfabriker, där man licenstillverkade kolvmotorer och den första var My VI (Bristol Pegasus 1). Detta bolag blev sedan SFA - Svenska Flygmotor AB.  (chefsingenjoren)

Senare arbetade Iwan med produktutveckling vid Svenska Tändsticksab. Han använda då den DataSaab som försäkringsbolaget Allmänna Brand hade i Jönköping. Där fick jag en första kontakt med datorer. Jag fick hjälpa till lite med hanteringen av hålremsläsaren RC2000.

Brattska släkten

Denna webb berättar om Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer.

Till webben hör släktträdet med samma namn.

Innehållet baseras främst på:

  • Helmer Bratt: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt
  • Christian Bratt: Bratt från Brattfors. en släktkrönika
  • Anteckningar gjorda av Ellen Bratt (1893-1987)
  • Geni

Ambitionen är att inte bara berätta om personers relationer utan även något om den tid de levde i.

Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com