AktuelltFamiljegraven
i Alingsås
RapporterFritextsökLogga inOmVillkor
2021-05-03
Brattska släktträdetGeniRötterWikitreeGeneanet

Brattska släkten

2020-08-22

Karl Elis Axel Bratt, 1907-1998

Innehåll

 • Familjen
 • Verksamhet
 • Bibliografi
 • Familjen

  Karl Elis Axel Bratt[1] [2] [3] föddes 5 januari 1907 i Umeå. Föräldrarna var Elis Bratt och Anna Elvina Helena Rinman. Karl Elis hade fyra syskon: Aina Nancy Else, Ingrid Ebba Margareta "Dindi", Sune Waldemar och Anna Cecilia. Karl Elis avled 31 januar 1982 i Hudiksvall.

  Han gifte sig 1933 med Gunhild (Gun) Anna Sofia Amberg och fick fem barn: Gudrun Anna Kristina, Ulf Johan Elis, Astrid Margareta, Lars Ingvar och Ingrid Maria.

  Gunhild (Gun) Anna Sofia Amberg föddes 13 juni 1908 i Stockholm. Föräldrarna var Carl Johan Amberg och Augusta Engström. 

  Verksamhet

  Konfirmationsprästen
  (http://www.sockenbilder.se/hudiksvall/visasok2.asp?sok=konfirmation)

  Karl Elis tog studentexamen i Stockholm 1926 och blev teologie kandidat i Uppsala 1932. Han var pastor och lärare vid skyddshemmet Hall 1933–1935, blev stiftsadjunkt i Uppsala ärkestift 1935, komminister i Hudiksvall 1939, var pastor vid Sophiahemmets sjukhus och assistent vid Sankt Lukasstiftelsen i Stockholm 1953–1955 och kyrkoherde i Hudiksvall 1955–1967.

  Under sin tid vid Sankt Lukasstiftelsen skrev han en artikel om S:t Lukasstiftelsens verksamhet publicerad i Läkartidningen nr 40 (s.1900-190a):
  Själavården vid institutet får ibland karaktären av religiöst orienterad psykoterapi. Detta är förklarligt och nödvändigt. Olika livsområden gripa på alla punkter in i varandra, själavården kan inte annat än ta hänsyn till detta. Detta förhållande har medfört att S:t Lukasstiftelsen numera kräver en viss utbildning i såväl psykologi  som psykiatri och neurologi av dem, som skola arbeta vid dess institut. Vederbörande har att ådagalägga sina kunskaper genom tentamina för fackpsykologer och specialistläkare. Syftet med denna utbildning är bl.a. också det att motverka faran av att själasörjaren ägnar sig åt sådana fall, som bort hänvisas till läkare och som helt  eller huvudsakligast ligga inom dennes vårdområde. Det gäller framför allt vid organiska nervsjukdomar och psykoser. Utbildningen vill även förhjälpa själasörjaren till att se på neurosen praktiskt biologiskt och ej endast psykologiskt spekulativt.[4] 

  Scoutledaren. I mitten på mellanraden.
  (http://scouthistoria.se/amk/foton/gilwell1945.pdf)
  Karl Elis var ledamot av Sveriges scoutförbunds högkvarter 1938–1942 och tilldelades nämnda förbunds förtjänsttecken i guld.

  Bibliografi

  • Vandrarscoutboken (1942, andra upplagan 1944)
  • Det enda nödvändiga (1952)
  • Om själavård (1959, andra upplagan 1961, ny utgåva 1984)
  • För hjälp i nöd: studieplan i själavård (1960)
  • Människan inför sorgen (1963)
  • Guds orimliga bud (1969)

  Fotnoter

  1) Släktträdet
  2) Karl Elis Bratt, Wikipedia
  3) Bratt, Karl Elis, Vem är vem 1968
  4) Sankt Lukas 75 år 2014

  Brattska släkten

  Denna webb berättar om Släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer.

  Till webben hör släktträdet med samma namn.

  Innehållet baseras främst på:

  • Helmer Bratt: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med sannolikt befryndade släkter med namnet Bratt
  • Christian Bratt: Bratt från Brattfors. en släktkrönika
  • Anteckningar gjorda av Ellen Bratt (1893-1987)
  • Geni

  Ambitionen är att inte bara berätta om personers relationer utan även något om den tid de levde i.

  Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com