Nora torgs framtid

Personuppgifter

Beskrivningen nedan gäller från och med 2018-05-25.

Ändamål

Föreningen Nora Torgs Framtid (FNTF) har personuppgifter om föreningens medlemmar och deltagare i föreningens verksamhet för att informera styrelsen och andra funktioner om medlemmar och deltagare. Dessutom har föreningen personuppgifter om politiker, journalister, debattörer i sociala media för att informera dem om föreningens verksamhet. Information lämnas via elektroniska media, postalt, via telefon och personliga kontakter.

Behandlingar och personuppgifter som påverkas av lagen.

I tabellen visas funktioner med uppgift om behandlingar och involverade personuppgifter.

Personkategorier Föreningens har personuppgifter om
  • Person som är medlem
  • Person som ska eller har deltagit i evenemang
  • Person som föreningen önskar informera om föreningens verksamhet.
FunktionPersonuppgifter och behandlingar
Användaregistrering Uppgifterna förnamn, efternamn, lösenord, epostadress, postal adress, telefonnummer, Facebookadress och andra adresser i sociala media, webbid, registreringsdag. Registreringen innebär att personen ska ha tagit del av och godkänt villkoren användarvillkoren. Systemet sänder ett meddelande till personen för kontroll av epostadressen. De registrerade uppgifterna är synliga på användarens “Mina sida” samt enligt nedan.
Avregistrering Vid anmälan av utträde ur föreningen tas identifierande uppgifter bort. Inaktuella personuppgifter tas bort vid en årlig genomgång.
Ipnummer Vid besök på systemets sidor lagras IPnummer i loggen. Uppgiften används för att analysera och utveckla systemet.
Inloggning/utloggning och cookie Vid inloggning lagras en kaka i användarens dator som sedan följer med vid varje besök på systemets sidor. Besöket registreras i en logg samt i statistiksystem. Vid utloggning tas kakan bort. Uppgiften används dels för att analysera och utveckla systemet och dels för att anpassa systemets funktioner till besökaren.
Min sida "Min sida "är endast tillgänglig för den användare sidan gäller. Den visar de personuppgifter som systemet har om användaren. Om användaren nyttjar flera applikationer (webbar) så framgår det av Min sida.
Hantering av texter Användare kan få rätt att skriva in text och ändra text. Användaren anger om texten endast ska vara tillgänglig för sig själv, vara tillgänglig för olika grupper av användare eller vara tillgänglig för besökare.
Medlemskap Person som vill bli medlem i FNTF anmäler det till en medlem av styrelsen som kan registrera personuppgifterna i registret. Anmälan om utträde görs till styrelsemedlem varvid identifierande uppgifter tas bort. Medlem kan beställa utskrift av sina personuppgifter från systemets administrator.
Personpåverkan Föreningen har personuppgifter som föreningen önskar påverka: förnamn, efternamn, lösenord, epostadress, postal adress, telefonnummer, Facebookadress, webbid, registreringsdag.
Hantering av grupper Användare kan få rätt att skapa grupp samt att inbjuda personer att delta i gruppen. Gruppen kan göras synlig för den som skapat gruppen, för gruppens deltagare, för samtliga användare och besökare. Personuppgifterna består av namn, adressuppgifter och funktion i gruppen. Den eller de som är ansvariga för en grupp kan ge deltagare rättigheter i systemet. Rättigheter kan exempelvis vara att skriva texter och att registrera personer. Personer som inte är användare av systemet men deltar i grupp har Min sida, vilket underlättar utlämnande av systemet uppgifter om en person efter sådan begäran.
Ändring av hantering av personuppgifter Tillämpningen av dataskyddsförordningen kommer att anpassas när nya erfarenheter vunnits. Föreningens hantering av personuppgifter kan också komma att förändras. Föreningen kommer att informera medlemmar och deltagare när föreningens hantering ändras.
Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse. Personuppgiftsbiträde är Hans Iwan Bratt som nås via hibratt@gmail.com.

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.