Länkar
Klimatfakta.info
IPCC
SMHI
Klimatwebbar

Klimatbloggen

Aktuellt

2018-11-02

Timbros klimatrapport

Regeringens klimatpolitik är dyrbar och ineffektiv. Moderaternas är effektivare men kostar bara hälften så mycket.

Timbro,

2018-11-02

Klimatwebbar

Lista med bra klimatwebbar, t.ex. AccuWeather, climate change, Cfact, Climate data guide, Climate etc, Climate4you, DMI klima, Dr Roy Spencer, EIA - US Energy Information Administration, International Energy Agency, IPCC.

Forskning, Webbar,

2018-10-31

Extremare väder?

Lars Kamél skrev för en tid sedan en bra artikel på Klimatupplysningen om extremt väder.

Klimatupplysningen, Lars Kamél, SMHI, xtremt väder,

2018-10-28

Hur mäts den globala temperaturen?

Jordens temperatur mäts av en rad institutioner. Till de ledande hör Hadcrut, NCDC, GISS, UHA, RSS.

Temperaturmätning,

2018-10-25

Utsläppen av växthusgaser ökar i Sverige

Utsläppen av växthusgaser ökade med 1%, jämfört med 2017. BNP med 3%

Växthusgaser,

2018-10-24

GLOBAL WARMING FOR THE TWO CULTURES av Richard Lindzen

Föreläsning av Richard Lindzén.

GWPF, Richard Lindzen,

2018-10-15

Hur stor inverkan gör klimatavtalet i Paris?

Vid MIT har en grupp Joint Program on the Science and Policy of Global Change beräknat att Parisavtalet minskar SAT påtagligt men att målet 2 grader överskrids med 1 grad. Analysen publicerades 2016-04-21.

MIT, Paris Agreement,

2018-10-15

Polar vortex

Polar vortex är lågtrycksområden vid polerna som roterar från troposfären till stratosfären. Under dessa finns kall arktisk luft.

Polar vortex,

2018-10-11

GISS stationsdata

Temperaturdata till GISS analyser samlas in från ett förvånadsvärt litet antal väderstationer. De 2000 stationer är mycket ojämnt spridda runt jorden. I stort sätt inga mätningar sker från havsområdena.

GISS, Stationer,

2018-09-19

En enastående ökning av jordens grönska

"Vi har länge kunnat glädjas åt bevisen från satelliter om att planetens grönska ökar på grund av koldioxiden." Michaels

Climate etc, Greening, Patrick J. Michaels,

2018-09-13

70 procent sannolikhet för El Nino 2018

WHO tror att en ny El Nino börjar i slutet av året. Det ger i så fall stigande temperatur.

El Niño, ENSO, WMO,

2017-01-23

Den havsbaserade vindkraften i Sverige är död

Sverige bygger inte havsbaserad vindkraft. Det är för dyrt säger Vattenfall.

Vattenfall, Vindkraft,

2013-01-01

Vattenånga

Mängden vatten i luften styrs av dess värme. Mängden vatten kan variera från några kilo till 70 kilo i tropikerna.

IPCC, Koldioxid, Temperatur, Vattenånga,

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.