Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Länkar
Klimatfakta.info
IPCC
SMHI
Klimatwebbar

Alla webbar

Klimatbloggen

Aktuellt

2018-07-25 Klimatdebatt - Mann vs Curry & Moore juni 2018

Morre Mann WUWT Curry

2018-07-14 Miljöpartiet har fel om att isbjörnarna svälter

Isbjörnar Miljöpartiet Havsis Faktakontroll Arktis

2018-04-06 "Nordpolen smälter mitt i vintern"

- Nordpolen smälter mitt i vintern – sluta blunda för klimathotet skrev Karolina Skog, miljöminister på regeringens webbplats i mars.

Regeringen Arktis

2018-02-01 Hur snabbt stiger temperaturen?

Den globala temperaturen stiger, men hur snabbt? Och varför? En anledning till skillnader i stigningstakten är att man väljer olika startår. Ibland används 1850, ibland 1960.

2018-01-18 Klimatwebbar

Lista med bra klimatwebbar, t.ex. AccuWeather, climate change, Cfact, Climate data guide, UCAR, Climate etc, Climate4you, DMI klima, Dr Roy Spencer, EIA - US Energy Information Administration Internation Energy Agancy FN-organ, IPCC, Klimathotet, Klimatsans, Klimarealistene

2018-01-11 Klimatpolitiska rådet

Klimatlagen innehåller bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Regeringen ska i budgetpropositionen varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen.

Klimatlagen

2018-01-11 Klimatmodellerna underskattar molnens kylande effekt

I Nature Communications 22/12 2017 skriver forskare vid Princeton University att modellerna underskattar molnens kylande effekt. Därmed överskattar modellerna värmen och fuktigheten orsakad av solen.

Moln

2018-01-08 Mätning av den globala havsvärmen

Av solens strålining mot jorden reflekteras 30 %, 51 % absorberas i haven, 3% av molnen och 19% av atmosfären. Det är alltså viktigt att mäta förändringar i den energi som lagras i haven för att kunna förstå hur CO2 och andra gaser påverkar uppvärmningen.

Haven

2018-01-01 Oljan: pris, produktion och konsumtion

Oljepriset (WTI) har stigit från 43 US$ i juli 2017 till 60 US$ jan 2018. Lägst pris under senaste fem åren var 36US$ vilket inträffade i maj 2016. Oil Price Charts. Vad styr priset? Givetvis är det utbudets storlek jämfört med efterfrågan. EIA listar sju faktorer som avgör priset.

2017-12-26 Klimatkänslighet och utsläppsbanor

Skrift: Klimatkänslighet och utsläppsbanor , KLIMAT I FOKUS | Nr 01 • 2013 | LUNDS UNIVERSITET Fyra sidor välskriven text om känsligheten. Inget om utsläppsbanor. Informerar inte om att CO2s effekt är logaritmisk.

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12