Klimatbloggen

6 0

Fritextsök i tillgängliga texter:


Innehåll

2018-04-06

"Nordpolen smälter mitt i vintern"

- Nordpolen smälter mitt i vintern – sluta blunda för klimathotet skrev Karolina Skog, miljöminister på regeringens webbplats i mars. (http://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/03/nordpolen-smalter-mitt-i-vintern--sluta-blunda-for-klimathotet/)

Temperaturen i Arktis har legat cirka 20 grader varmare än normalt. Det verkar inte alls stämma. Enligt den danska väderlekstjänsten var det som mest 10 plusgrader i ett litet område just öst och söder om Island.

Värmen över Arktis 18/2 - 5/3 berodde på att kylan hade halkat ned över norra USA och Kanada samt över Europa och Sibirien. Men sedan gled värmen över Arktis ned över östra Kanada och kylen återkom till Arktis från Sibirien och Kanada. (http://polarportal.dk/en/weather/nbsp/current-weather/#c8451)

Detta är väder och inte klimat. Händelserna under febaruari och mars är inte en del av en trend. Den snabba temperaturväxlingen beror på North Atlantic Oscillation (NAO), dvs skillnaden i lufttryck mellan Azorernas och Island. Högt NAO-indet ger mild vinter och kall sommar i delar av Europa. Lågt NAO-index ger motsatt resulat.

För: Alla Till sidan

2018-02-01

Hur snabbt stiger temperaturen?

Den globala temperaturen stiger, men hur snabbt? Och varför?

En anledning till skillnader i stigningstakten är att man väljer olika startår. Ibland används 1850, ibland 1960.

Alla är idag ense om att stigningen delvis beror på att den lilla istiden upphörde runt 1850. Varför är oklart. Likaså inverkar ökad mängd växthusgaser men det är oklar hur mycket.

SMHI presenterar sin uppfattning på detta sätt:

https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/
december-2017-varldsvader-1.128321n

SMHI mäter temperaturen vid 322 mätstationer, men många mätningar sker på samma plats av någon anledning. Det blir hela 448 km2 per mätstation.

Jag har tittat på mätningar av temperaturens utveckling med NASAs satelliter.  Kvaliteten på dessa mätningar överstiger med råge de som utförs med hjälp av termometrar på marknivån. Satelliterna täcker 97-98% av jordens yta inom 85 nordliga och sydliga breddgraden.

Här är resultatet från satellitmätningarna enligt forskarna vid The University of Alabama in Huntsville:

Data: https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt
Data: https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt

Hur förändrades temperaturen per decennium?

 • 1980 -0,37 i januari till -0,06 i 1989 december. Värmen steg med 0,31 grader, låg under normalperioden.
 • 1990 -0,10 i jan till -0,04 i 1999 dec. Värmen sjönk med 0,06 grader och understeg även temperaturen i januari 1980.
 • 2000 -0,27 i jan till +0,12 i 2019 dec. Värmen steg med hela 0,39 grader.
 • 2010 - 2017 +0,50 i jan till +0,41 i 2017 dec. Värmen sjönk med 0,09 grader

Under hela perioden, från januari 1980 till december 2017 steg temperaturen med 0,78 grader. Givetvis avgörs förändringens storlek av att temperaturen var ovanligt låg i januari 1980. Hade det varit normal temperatur då skulle stigen varit 0,41 grader. I januari 2018 var temperaturen endast +0,26 grader från normalen.

För: Alla Till sidan

2018-01-11

Klimatmodellerna underskattar molnens kylande effekt

I en artikel i Nature Communications 22/12 2017 skriver forskare vid Princeton University att modellerna underskattar molnens kylande effekt. Därmed överskattar modellerna värmen och fuktigheten orsakad av solen.

Princeton University researchers have found that the climate models scientists use to project future conditions on our planet underestimate the cooling effect that clouds have on a daily — and even hourly — basis, particularly over land.

För: Alla Till sidan

2018-01-01

Oljan: pris, produktion och konsumtion

Oljepriset (WTI) har stigit från 43 US$ i juli 2017 till 60 US$ jan 2018. Lägst pris under senaste fem åren var  36US$ vilket inträffade i maj 2016. Oil Price Charts.

Vad styr priset? Givetvis är det utbudets storlek jämfört med efterfrågan. EIA listar sju faktorer som avgör priset:

Produktionen av olja ökar stabilt. Det är nu 120 länder som har produktion av olja, 91 av dem producerar mer än 10 miljoner barrels/år. 1990 var det 84 producerande länder varav 63 producerade mer än 10 miljoner barrels.

Konsumtionen av energi ökade med 1% 2016 jmf med 2015, enligt BP Statistical Review of World Energy June 2017. Olja ökade mest, följt av gas och sedan renewables främst kärnkraft. (sida 10)

Mängden utvinningsbara rewserver ökar. De var 1149 Thousand million barrels 1996. 2015 var det 1692, en ökning med 47%. (sida 12)

För: Alla Till sidan

2017-12-23

Klimatet är inte så känsligt för koldioxid

En ny rapport visar att klimatets känslighet för CO2 är betydligt mindre än man tidigare trott. 

Det verkar inte ha varit så svårt att komma fram till denna slutsats. Forskarna har helt enkelt dragit bort effekten av de två stora vulkanutbrott, El Chichon and Pinatubo, som höjde temperaturen kraftigt 1983 resp 1992. Därmed är temperaturskillnaden mellan 1983 resp 1992 och dagens temperatur betydligt mindre.

Forskarna har gjort sina beräkningar på den den genomsnittliga temperaturen i luftlagret upp till 8 km. Det visar sig att temperaturen endast stigit med 0.096 grader Celcius per decennium från januari 1979 till juni 2017.

Denna temperaturökning beror dels naturliga orsaker och dels på mänsklig aktivitet. Än finns ingen kunskap om hur stora dessa delar är, men IPCC har listat flera naturliga faktorerna. Tabellen visar att inverkan kan vara stor t.ex. av areosolernas inverkan på molnmängden.

Diagrammet visar hur forskarna gjort.

TLT visar temperaturens utveckling i atmosfärens lägsta 8 km.
SST visar effekten av El Niño/La Niña och strömmarna i Atlanten (bl.a. Golfströmmen) och i Stilla havet.
TLT-SST visar helt enkel mätvärdena TLT minus mätvärdena SST
VOL visar effekterna av de två stora vulkanutbrotten
TLT-SST-VOL visar återstående temperatur efter borttag av havsströmmarna och vulkanaskan.

Det visade sig att uppvärmningen under El Niño och nedkylningen under La Niña i östra Stilla havet i stort sett vägde upp varandra.

Forskarna bakom rapporten är Dr. John Christy och Dr. Richard McNider vid Earth System Science Center vid universitet i Alabama

“The idea behind this index is to determine what the temperature increase will be by the decade when anthropogenic greenhouse gas forcing — which is dominated by CO2 — doubles what it was in about 1880,” Christy said. “We should reach that level — about 560 ppm of CO2 — in the latter half of this century.

“From our observations we calculated that value as 1.1 C (almost 2° Fahrenheit), while climate models estimate that value as 2.3 C (about 4.1° F),” Christy said. “Again, this indicates the real atmosphere is less sensitive to CO2 than what has been forecast by climate models. This suggests the climate models need to be retooled to better reflect conditions in the actual climate, while policies based on previous climate model output and predictions might need to be reconsidered.”

Källor: 

För: Alla Till sidan

2017-12-09

Krafter som påverkar klimatförändringen

IPCC sammanfattar i diagrammet de krafter som påverkar klimatförändringen ("Drivers of Climate Change"). Lägg märke till att en del krafter har M confidence, dvs Medium Confidence som betyder endast 50 procents tilltro. L betyder låg ännu lägre tilltro). Till dessa krafter för solens instrålning och förändringar i jordens utstrålning (albedo) beroende på markens användning.

IPPC W1AR5 sida 14

Jag översätter för enkelhetens skull Radiative Forcing (RF) till krafter som påverkar strålningen mot jorden. CO2 ökar kraften genom att molekylen bl.a. återsänder strålar från jorden till jorden,  Moln på viss höjd minskar instrålningen från solen och är en minskande kraft. Summan av krafterna anges i Wm-2, dvs Watt per kvadratmeter. (HIB) 

IPCC begrepp RF och ERF

RF is defined, as it was in AR4, as the change in net downward radiative ?ux at the tropopause after allowing for stratospheric temperatures to readjust to radiative equilibrium, while holding surface and tropospheric temperatures and state variables such as water vapor and cloud cover fxed at the unperturbed. values. (IPCC WG1AR5, sida 665)

Denna definition verkar vara gjord för att så få som möjligt ska förstå dess innebörd. Ett försök till översättning blir RF är ändring i nedåtriktat strålningsflöde i tropopausen efter hänsyn taget till stratosfärisk anpassning till strålningsjämvikten då temperaturen på jordytan och i troposfären och variabler som vattenånga och moln hålls konstanta.  Tropopausen är området mellan den lägsta delen av atmosfären, troposfären, och den överliggande stratosfären.

IPCC har i AR5 även infört begreppet ERF:

IPCC: "ERF is the change in net TOA downward radiative ?ux after allowing for atmospheric temperatures, water vapour and clouds to adjust, but with surface temperature or a portion of surface conditions unchanged. " Rå översättning: ERF är ändringen av nedåtriktat strålningsflöde från TOA (Topp of the Atmosphere) med påverkan på atmosfärisk temperatur, vattenånga och moln, men utan påverkan av jordytans temperatur och egenskaper.

KTH

Den engelska termen Radiative Forcing (RF), i vissa sammanhang översatt till strålningsdrivning, är ett viktigt begrepp kopplat till växthuseffekten. Det kan definieras som nettoförändringen i jordens energibalans orsakad av en given störning (t.ex. ett utsläpp av växthusgaser). Det uttrycks vanligen som effekt per kvadratmeter (W/m2) i medeltal över en given tidsperiod, och är ett mått på hur mycket jordens energibalans har rubbats på grund av störningen. På grund av den uppkomna obalansen måste jorden hitta ett nytt jämviktstillstånd, varför medeltemperaturen kommer att förändras.  (KTH: Något om hur GWP-värden bestäms. 2014-04-23)

SMHI

Scenarios

The climate model calculations are based on emission scenarios or radiation scenarios. Emission scenarios are assumptions about future emission of greenhouse gases, based on estimates of the development of the world economy, population growth, globalisation, increasing use of green technology, etc. The amount of greenhouse gases that are emitted depends on global evolution. These scenarios are called SRES scenarios (Special Report on Emission Scenarios (Naki?enovi?, 2000)).

Radiation scenarios are based on assumptions about how the greenhouse effect will increase in the future, known as radiative forcing (measured in W/m²). If there is an increased emission of greenhouse gases, then there will be more radiative forcing. These scenarios are called RCP scenarios (Representative Concentration Pathways (Moss et al., 2010)). (SMHI: About the analysis)

För: Alla Till sidan

2017-12-09

Har den globala uppvärmningen gjort extremt väder vanligare?

Många tror att de återkommande bränderna i Kalifornien beror på den "globala uppvärmningen" eller "klimatförändringen". Då kan det vara intressant att veta att det inte finns stöd för det i IPCCs rapport AR5. 

Confdence is low for a global-scale observed trend in drought or dryness (lack of rainfall) since the middle of the 20th century, owing to lack of direct observations, methodological uncertainties and geographical inconsistencies in the trends. Based on updated studies, AR4 conclusions regarding global increasing trends in drought since the 1970s were probably overstated. However, this masks important regional changes: the frequency and intensity of drought have likely increased in the Mediterranean and West Africa and likely decreased in central North America and north-west Australia since 1950. (/WG1AR5, sida 162)

AR5 kom 2013 och baserar sig på forskning som är minst ett par tre år äldre. Men det har sedan dess kommit flera vetenskapliga rapporter som stöder IPCCs slutsats.

För: Alla Till sidan

2017-12-03

Miljomytene Morten Jødal

Morten Jødal (1953) er biolog. Han har jobbet med fagområdene biologi og kjemi i Norges Forskningsråd, samt med forskningsprogrammene havbruk, genteknologi, sur nedbør og økologien i iskanten i Arktis (Pro Mare). Etter Brundtlandkommisjonens rapport Vår felles framtid (1987) arbeidet han på Universitetet i Oslo, og skrev innstillingen som førte til opprettelsen av Senter for utvikling og miljø (SUM). Her var han daglig administrativ leder de første årene. Før folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994 arbeidet han i WWF Verdens Naturfond, og skrev en bok om konsekvensene av et medlemskap for det klassiske naturvernet i Norge. Morten Jødal har også arbeidet som valgobservatør i flere afrikanske land, og var prosjektleder for opprettelsen av Hardangervidda Nasjonalparksenter i Tinn kommune.

I 2005 reviderte han en bok om Akerselva i Oslo, og i 2006 gav han ut boka Baobab – Verdens rareste tre. Han har oversatt og bearbeidet flere naturfaglige bøker for barn, og oversatte, bearbeidet og skrev alle botanikkartiklene i 10-bindsleksikonet Respons.

Morten Jødal har vært styreleder i Norsk biologforening, norsk medlem i European Countries Biologist Association (ECBA), og vært styreleder i Bondens marked i Oslo.

Med utgangspunkt som soppkontrollør driver han Soppgleder, som gir soppkurs og lager produkter av sopp. Han arbeider også som guide og foredragsholder om Akerselva i Oslo.

Miljomytene

PS Sopp betyder Svamp på svenska.

För: Alla Till sidan

2017-11-25

CO2-nivån mätt under en miljon år

Mätning av CO2 i iskärna från Antarktis visar att mängden under en miljon år varierat mellan 221 till 277 ppm enligt forskare vid Prince University. Det rapporterar webben CO2 earth.

För: Alla Till sidan

2017-11-15

Klimatskeptiker blir chef för NASA

Rep. Jim Bridenstine, R-OklaTrump har utsett kongressledamoten Jim Bridenstine. Men utnämningen måste godkännas av senaten. Han är fd stridsflygare och fn chef för ett rymdmuseum.

Hans primära intresse är rymdfärder, speciellt till månen. Om klimatet säger han "I would say that the climate is changing. It has always changed. There were periods of time long before the internal combustion engine when the Earth was much warmer than it is today.  I have absolutely no problem studying the climate. That's what these assets do. They study the climate. There's nothing wrong with that."

Trump Picks Oklahoma Congressman To Head NASA

För: Alla Till sidan

2017-11-12

Olönsamt att spara solcellsel i batteri

Techno-economic analysis of the viability of residential photovoltaic systems using lithium-ion batteries for energy storage in the United Kingdom

Rooftop photovoltaic systems integrated with lithium-ion battery storage are a promising route for the decarbonisation of the UK’s power sector. From a consumer perspective, the financial benefits of lower utility costs and the potential of a financial return through providing grid services is a strong incentive to invest in PV-battery systems. Although battery storage is generally considered an effective means for reducing the energy mismatch between photovoltaic supply and building demand, it remains unclear when and under which conditions battery storage can be profitably operated within residential photovoltaic systems.

This fact is particularly pertinent when battery degradation is considered within the decision framework. In this work, a commercially available coupled photovoltaic lithium-ion battery system is installed within a mid-sized UK family home. Photovoltaic energy generation and household electricity demand is recorded for more than one year. A comprehensive battery degradation model based on long-term ageing data collected from more than fifty long-term degradation experiments on commercial Lithium-ion batteries is developed.

The comprehensive model accounts for all established modes of degradation including calendar ageing, capacity throughput, ambient temperature, state of charge, depth of discharge and current rate. The model is validated using cycling data and exhibited an average maximum transient error of 7.4% in capacity loss estimates and 7.3% in resistance rise estimates for over a year of cycling. The battery ageing model is used to estimate the cost of battery degradation associated with cycling the battery according to the power profile logged from the residential property.

A detailed cost-benefit analysis using the data collected from the property and the battery degradation model shows that, in terms of utility savings and export revenue, the integration of a battery yields no added benefit. This result was, in-part, at tributed to the relatively basic control strategy and efficiency of the system. Furthermore, when the cost of battery degradation is included, the homeowner is subject to a significant financial loss.

För: Alla Till sidan

2017-11-09

Rekordhög oljeproduktion i USA

Oljeproduktionen i USA uppgick till 9,62 miljoner fat per dag i förra veckan. Det är den högsta nivån sedan mätningarna startade 1983, skriver Reuters och hänvisar till data från amerikanska energidepartementet. Det förra rekordet sattes i juni 2015, precis innan oljepriserna föll och den amerikanska oljeproduktionen gick ner till 8,4 miljoner fat per dag, enligt CNBC.

Omni: Rekordhög oljeproduktion i USA

EIA: Today in Energy

För: Alla Till sidan

2017-09-20

Prognosmodellerna stämmer inte med verkligheten

En rad av de forskare som står bakom IPCCs prognoser över temperaturens framtida utveckling erkänner nu att modellen är fel. Skillnaden mellan prognos och verklighet kan inte förklaras på annat sätt.

Differences in model and satellite tropospheric warming rate

Abstract
In the early twenty-first century, satellite-derived tropospheric warming trends were generally smaller than trends estimated from a large multi-model ensemble. Because observations and coupled model simulations do not have the same phasing of natural internal variability, such decadal differences in simulated and observed warming rates invariably occur. Here we analyse global-mean tropospheric temperatures from satellites and climate model simulations to examine whether warming rate differences over the satellite era can be explained by internal climate variability alone. We find that in the last two decades of the twentieth century, differences between modelled and observed tropospheric temperature trends are broadly consistent with internal variability. Over most of the early twenty-first century, however, model tropospheric warming is substantially larger than observed; warming rate differences are generally outside the range of trends arising from internal variability. The probability that multi-decadal internal variability fully explains the asymmetry between the late twentieth and early twenty-first century results is low (between zero and about 9%). It is also unlikely that this asymmetry is due to the combined effects of internal variability and a model error in climate sensitivity. We conclude that model overestimation of tropospheric warming in the early twenty-first century is partly due to systematic deficiencies in some of the post-2000 external forcings used in the model simulations.

Källor:
För: Alla Till sidan

2017-07-19

IPCC-forskare erkänner pausen i uppvärmningen

WUWT: The New ‘Consensus’ On Global Warming – a shocking admission by “Team Climate” 2017-06-20

Nature: Causes of differences in model and satellite tropospheric warming rates 2017-06-19

Benjamin D. Santer, John C. Fyfe, Giuliana Pallotta, Gregory M. Flato, Gerald A. Meehl, Matthew H. England, Ed Hawkins, Michael E. Mann, Jeffrey F. Painter, Céline Bonfils, Ivana Cvijanovic, Carl Mears, Frank J. Wentz, Stephen Po-Chedley, Qiang Fu & Cheng-Zhi Zou

Over most of the early twenty-first century, however, model tropospheric warming is substantially larger than observed; warming rate differences are generally outside the range of trends arising from internal variability. The probability that multi-decadal internal variability fully explains the asymmetry between the late twentieth and early twenty-first century results is low (between zero and about 9%). It is also unlikely that this asymmetry is due to the combined effects of internal variability and a model error in climate sensitivity. We conclude that model overestimation of tropospheric warming in the early twenty-first century is partly due to systematic deficiencies in some of the post-2000 external forcings used in the model simulations.

För: Alla Till sidan

2017-07-18

Vulkaners inverkan på temperaturen

NATURE GEOSCIENCE: Volcanic contribution to decadal changes in tropospheric temperature Febr 2013

Benjamin D. Santer, Céline Bonfils, Jeffrey F. Painter, Mark D. Zelinka, Carl Mears, Susan Solomon, Gavin A. Schmidt, John C. Fyfe, Jason N. S. Cole, Larissa Nazarenko, Karl E. Taylor & Frank J. Wentz

Despite continued growth in atmospheric levels of greenhouse gases, global mean surface and tropospheric temperatures have shown slower warming since 1998 than previously. Possible explanations for the slow-down include internal climate variability, external cooling influences and observational errors. Several recent modelling studies have examined the contribution of early twenty-first-century volcanic eruptions to the muted surface warming. Here we present a detailed analysis of the impact of recent volcanic forcing on tropospheric temperature, based on observations as well as climate model simulations. We identify statistically significant correlations between observations of stratospheric aerosol optical depth and satellite-based estimates of both tropospheric temperature and short-wave fluxes at the top of the atmosphere. We show that climate model simulations without the effects of early twenty-first-century volcanic eruptions overestimate the tropospheric warming observed since 1998. In two simulations with more realistic volcanic influences following the 1991 Pinatubo eruption, differences between simulated and observed tropospheric temperature trends over the period 1998 to 2012 are up to 15% smaller, with large uncertainties in the magnitude of the effect. To reduce these uncertainties, better observations of eruption-specific properties of volcanic aerosols are needed, as well as improved representation of these eruption-specific properties in climate model simulations.

 

För: Alla Till sidan

2017-07-17

Nasa: Är människan huvudansvarig för förändringar i klimatet

For the past 8,000 years, the ice cores of Antarctica and Greenland indicate that Earth’s climate has been unusually stable. Yet global climate has changed several times in Earth’s geological history, sometimes at a relatively abrupt rate, as shown by the Greenland ice core data.

In the module, Energy: The Driver of Climate, you balanced Earth’s annual energy budget by adding or subtracting the processes that cause the average amount of energy gained by Earth to equal the average amount of energy lost by Earth. In the module, Temperature Over Time, you compared temperature trends over different time scales and regions.

In this module, you will learn about climate forcings. Climate forcings are any factors that cause a change to Earth’s energy balance, which will ultimately lead to a change in global mean temperature (GMT) and global climate.

When you complete this module, you will be able to

 • Explain natural causes of global climate change.
 • Trace the flow of carbon through the carbon cycle.
 • Explain the natural and human-related processes that cause increases and decreases in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere.
 • Explain how patterns (or fingerprints) can be used to identify the source of recent climate change.
 • Explain the trends in carbon dioxide concentration over different time scales.
 • Compare the changes in carbon dioxide and temperature over different time scales.
 • Compare the changes in carbon dioxide concentration to changes in greenhouse gas emissions over the past 130 years.
 • Compare climate models of observed temperature changes due to natural causes to those that include both natural and anthropogenic (human) causes.
 • Describe the types of feedbacks (or processes) that amplify and reduce the changes in climate.

Causes of Climate Change

För: Alla Till sidan

2017-07-11

Minskat intresse för solpaneler i USA

New York Times: Rooftop Solar Dims Under Pressure From Utility Lobbyists

Over the past six years, rooftop solar panel installations have seen explosive growth — as much as 900 percent by one estimate.

That growth has come to a shuddering stop this year, with a projected decline in new installations of 2 percent, according to projections from Bloomberg New Energy Finance.

A number of factors are driving the reversal, from saturation in markets like California to financial woes at several top solar panel makers.

But the decline has also coincided with a concerted and well-funded lobbying campaign by traditional utilities, which have been working in state capitals across the country to reverse incentives for homeowners to install solar panels.

Utilities argue that rules allowing private solar customers to sell excess power back to the grid at the retail price — a practice known as net metering — can be unfair to homeowners who do not want or cannot afford their own solar installations.

Their effort has met with considerable success, dimming the prospects for renewable energy across the United States.

forts

För: Alla Till sidan

2017-07-11

Snabb avregleering av klimatregler i USA

För: Alla Till sidan

2017-07-09

Jordens atmosfär

Atmosfär

Atmosfären är ett lager av gaser som omger en himlakropp som har tillräcklig med massa för att dess gravitation ska kunna hålla den kvar under en längre tid.[1] Vissa planeter består mestadels av olika gaser. Med atmosfär avses då bara de yttre lagren, se gasjättar.

En stjärnatmosfär består av de yttre delarna av stjärnan, vanligen avses från den ogenomskinliga fotosfären och utåt. Stjärnor med jämförelsevis låg yttemperatur kan bilda molekyler i sin yttre atmosfär. Jordens atmosfär innehåller syre som de flesta levande organismerna andas samt koldioxid som används av växter, alger och cyanobakterier i fotosyntesen. Atmosfären skyddar också levande organismer från skador från solens ultravioletta strålning. Jordatmosfärens nuvarande sammansättning är ett resultat av biokemisk påverkan av uratmosfären under miljarder år. (Wikipedia)

SMHI: Atmosfärens olika lager

Jordens atmosfär brukar delas in i olika lager (skikt) beroende på dess höjd och egenskaper, till exempel om temperaturen sjunker eller stiger med tilltagande höjd. Det finns flera olika typer av indelningar, här förklaras den vanligaste, som är baserad på temperaturens förändring med höjden.

Atmosfären delas in i olika lager beroende på hur temperaturen i genomsnitt förändras med höjden över jordytan.

I det lägsta skiktet kallat troposfären avtar vanligen temperaturen med ökande höjd. Där finns cirka 70-80% av atmosfärens massa. Det är cirka 6-18 km högt beroende på var på jorden man befinner sig.

Gränsen till nästa skikt kallas för tropopausen. I polartrakterna ligger tropopausen vanligen under 10 km medan den i tropikerna kan ligga över 15 km.

Troposfären innehåller också i praktiken nästan allt vatten i atmosfären och det är här allt väder sker. Naturligtvis ett påstående som inte är helt sant. Naturligtvis blåser det även högre upp och ibland kan den lilla mängd vattenånga som förekommer högre upp bilda moln.

Ovanför troposfären och upp till cirka 50 km höjd har vi stratosfären. I den lägre stratosfären är temperaturen ganska konstant och i den övre sker det en ökning av temperaturen upp till nära noll grader vid gränsen (stratopausen) till nästa skikt. Detta beror på att ozonet på dessa höjder absorberar strålning från solen vilket värmer upp atmosfären. Här förekommer ibland även de ovanliga pärlemormolnen på cirka 20 km höjd.

Ytterligare högre upp från jordytan ligger mesosfären. Där avtar återigen temperaturen med höjden för att vid mesopausen bli atmosfärens kallaste område. Paradoxalt blir mesopausen som allra kallast under sommaren. Det är också då som det kan bildas nattlysande moln på omkring 85 km höjd.

Atmosfärens olika lager

För: Alla Till sidan

2017-06-01

Trumps beslut kommer inom kort

Trumps beslut att lämna klimatavtal kommer inom kort. Det lär bli att lämna avtalet på ett eller annat sätt. Ingen bör bli överraskad. Det var vad han sa under valkampanjen och han har följt upp det med flera beslut för ökad användning av fossilt bränsle.

Klimatavtalet är inte särskilt viktigt. Det handlade bara om ett rapporteringssystem. Varje land ska enligt avtalet självt bestämma hur mycket fossilt de producera och förbruka.

Dessutom skulle det inte innebära något väsentligt för klimatet enligt de som tror på koldioxidhypotesen. Om alla länder uppfyller sina löften som kommer temperaturen bara öka långsammare. Harmagedon skjuts upp några veckor.

Vi som tror att CO2 bara har en marginell inverkan tycker det är bra om länder lämnar ett betydelselöst och dyrbart Paris-avtal och satsar på att förbättra villkoren för den egna befolkningen.

Klimatet förändras främst av orsaker som människan har små möjligheter att påverka. I stället för meningslösa försök att styra klimatet så bör länderna stödja dem som drabbas av naturkrafterna.

För: Alla Till sidan

2017-05-28

Svenska experter medverkar i IPCCs nästa rapport

Svenska experter medverkar i arbetet med IPCCs nästa stora rapport

I början av maj ska riktlinjerna dras upp för FNs klimatpanels (IPCCs) nästa stora sammanställning av kunskapen om klimatet, AR6. Totalt är det nära 200 experter från olika delar av världen som kommer att delta i arbetet. Två av dem kommer från Sverige; Lars J Nilsson, Lunds universitet, och Lisa Schipper, Stockholm Environment Institute/Overseas Development Institute.

För: Alla Till sidan

2017-05-28

Klimatrapport av Ole Humlum

The worlds first state of the climate survey based on observations only

 • Compiled by Dr Ole Humlum, Professor of Physical Geography at the University Centre in Svalbard (Norway), the new climate survey is in sharp contrast to the habitual alarmism of other reports that are mainly based on computer modelling and climate predictions.

Among the key findings of the survey are:

 • While 2016 was one of the warmest years on record, global temperatures dropped back at the end of the year to levels prior to the strong 2015/16 El Niño. This fact suggests that much of the global 2015–16 temperature peak was caused by a one of the strongest El Niños on record.
 • Since 2003, the global temperature estimate based on surface station measurements has consistently drifted away from the satellite-based estimate in a warm direction, and is now about 0.1?C higher.
 • Much of the heat given off during the 2015–16 El Niño appears to have been transported to the polar regions, especially to the Arctic, causing severe weather phenomena and unseasonably high air temperatures.
 • Data from tide gauges all over the world suggest an average global sea-level rise of 1–1.5 mm/year, while the satellite-derived record suggests a rise of more than 3 mm/yr. This noticeable difference between the two data sets still has no broadly accepted explanation.
 • Arctic and Antarctic sea-ice extents since 1979 have developed in opposite directions, decreasing and increasing, respectively. In the Arctic, a 5.3-year periodic variation is important, while for the Antarctic a cycle of about 4.5 years duration is important. Both these variations reached their minima simultaneously in 2016, which explains the recent minimum in global sea-ice extent.

Prof Humlum said: “There is little doubt that we are living in a warm period. However, there is also little doubt that current climate change is not abnormal and not outside the range of natural variations that might be expected.”


För: Alla Till sidan

2017-01-29

Är det lönsamt med solceller?

Om du däremot vill skaffa solpaneler till en villa som redan har "vanlig" el indragen kan det vara värt att titta på ekonomin runt en solanläggning. Solceller är tyvärr inte någon fantastisk vinstmaskin i dagens läge, åtminstone inte i Sverige. 

En anläggning på 3000-4000 W kostar ca 70 000 kr om du gör en del arbete själv. För närvarande ger staten ett bidrag på 35% av kostnaden och du får då betala ca 45 000 kr. 

Om anläggningen är bra placerad kan den väntas leverera ungefär 2000-3000 kWh per år. Om vi antar att elpriset är 1 kr per kWh så sparar du alltså max 3000 kr/år och det tar då nästan 15 år innan anläggningen är betald. Om elpriset stiger tar det mindre tid innan anläggningen betalar sig. Då har vi inte tagit hänsyn till kapitalkostnaden om du t.ex. lånar pengar för att bygga din anläggning.

Det är alltså ganska långa återbetalningstider även med statligt bidrag. Men solpanelerna kan förväntas ha lång livslängd och drift- och underhållskostnaderna är minimala och så länge elpriserna inte faller dramatiskt så bör en solcellsanläggning kunna bli en bra affär på sikt.

Priserna på solceller faller hela tiden och tekniken utvecklas, så inom några år kommer det förmodligen bli vanligt med privata anläggningar på hustaken i Sverige. Ironiskt nog kan den snabba utvecklingen vara en anledning att vänta med att investera i en solcellsannläggning, eftersom det garanterat kommer att bli ännu billigare i framtiden.

Solcellsforum

http://www.solcellforum.se/ekonomi.html

För: Alla Till sidan

2017-01-23

Den havsbaserade vindkraften i Sverige är död

Ingenstans är skillnaden mellan svensk, dansk och tysk energipolitik tydligare än på Kriegers flak, tre mil söder om Trelleborg. Här har Tyskland byggt 80 vindkraftverk, Danmark har beslutat om 100 verk, men Sveriges 128 verk finns bara på ritbordet.

Men på Sveriges tredjedel av Kriegers flak vill inte ens Vattenfall bygga vindkraft. Trots att det statliga bolaget redan 2006 fick den svenska regeringens tillstånd att bygga 128 vindkraftverk med en total effekt på 640 MW vill man inte gå vidare med projektet.

>– Det går inte att få lönsamhet i svensk havsbaserad vindkraft. Därför låter vi den svenska delen av Kriegers flak vila, säger Peter Tornberg, utvecklingschef på Vattenfall.

Den havsbaserade vindkraften i Sverige är död

För: Alla Till sidan

2015-02-01

Solceller med sällsynta jordartsmetaller

Kina står för cirka 80-90 procent av all produktion av sällsynta jordartsmetaller. 2010 så minskade landet sin export av sällsynta jordartsmetaller, vilket fick andra länder att uppmärksamma sitt importberoende.  EU diskuterar nu tre olika förslag på lösningar: att ersätta de sällsynta jordartsmetallerna, återvinna mera eller börja bryta de sällsynta jordartsmetaller som finns i Europa.står för cirka 80-90 procent av all produktion av sällsynta jordartsmetaller. 2010 så minskade landet sin export av sällsynta jordartsmetaller, vilket fick andra länder att uppmärksamma sitt importberoende.  EU diskuterar nu tre olika förslag på lösningar: att ersätta de sällsynta jordartsmetallerna, återvinna mera eller börja bryta de sällsynta jordartsmetaller som finns i EMiljöskadliga metaller och grön teknik

Miljöskadliga metaller och grön teknik
för cirka 80-90 procent av all produktion av sällsynta jordartsmetaller. 2010 så minskade landet sin export av sällsynta jordartsmetaller, vilket fick andra länder att uppmärksamma sitt importberoende.  EU diskuterar nu tre olika förslag på lösningar: att ersätta de sällsynta jordartsmetallerna, återvinna mera eller börja bryta de sällsynta jordartsmetaller som finns i Europa.

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/02/miljoskadliga-metaller-och-gron-teknik

För: Alla Till sidan

2013-12-10

Kommentar til FNs klimapanels sammendrag

FNs klimapanels sammendrag «Headline Statements from the Summary for Policymakers» inneholder påstander som er feil og misvisende. Her tar Ole Humlum for seg en av dem.

Kommentar til FNs klimapanels sammendrag

För: Alla Till sidan

2013-01-01

Radiative Forcing by Species and Uncertainties

8.5.1 Summary of Radiative Forcing by Species and Uncertainties
Table 8.5 has an overview of the RF agents considered here and each of them is given a confdence level for the change in RF over the Industrial Era to the present day. The confdence level is based on the evidence (robust, medium, and limited) and the agreement (high, medium, and low; see further description in Chapter 1). The confdence level of the forcing agents goes beyond the numerical values available in estimates and is an assessment for a particular forcing agent to have a real value within the estimated range. Some of the RF agents have robust evidence such as WMGHG with well documented increases based on high precision measurements as well as contrails as additional clouds which can be seen by direct observations. However, for some forcing agents the evidence is more limited regarding their existence such as aerosol in?uence on cloud cover. The consistency in the fndings for a particular forcing agent determines the evaluation of the evidence. A combination of different methods, for example, observations and modeling, and thus the understanding of the processes causing the
forcing is important for this evaluation. The agreement is a qualitative judgment of the difference between the various estimates for a particular RF agent. Figure 1.11 shows how the combined evidence and agreement results in fve levels for the confdence level.

Tabellen visar att kunskap saknas inom flera områden:

 • Stratospheric water vapour from CH4
 • Aerosol–cloud interactions
 • Rapid adjustment aerosol–radiation interactions
 • Total aerosol effect
 • Surface albedo (BC aerosol on snow and ice)
 • Contrails
 • Contrail- induced cirrus
 • Solar irradiance

IPCC sida 694

För: Alla Till sidan

2013-01-01

The phase relation between atmospheric carbon dioxide and gl

Using data series on atmospheric carbon dioxide and global temperatures we investigate the phase relation (leads/lags) between these for the period January 1980 to December 2011. Ice cores show atmospheric CO2 variations to lag behind atmospheric temperature changes on a century to millennium scale, but modern temperature is expected to lag changes in atmospheric CO2, as the atmospheric temperature increase since about 1975 generally is assumed to be caused by the modern increase in CO2.

In our analysis we use eight well-known datasets: 1) globally averaged well-mixed marine boundary layer CO2 data, 2) HadCRUT3 surface air temperature data, 3) GISS surface air temperature data, 4) NCDC surface air temperature data, 5) HadSST2 sea surface data, 6) UAH lower troposphere temperature data series, 7) CDIAC data on release of anthropogene CO2, and 8) GWP data on volcanic eruptions. Annual cycles are present in all datasets except 7) and 8), and to remove the influence of these we analyze 12-month averaged data.

We find a high degree of co-variation between all data series except 7) and 8), but with changes in CO2 always lagging changes in temperature. The maximum positive correlation between CO2 and temperature is found for CO2 lagging 11–12 months in relation to global sea surface temperature, 9.5–10 months to global surface air temperature, and about 9 months to global lower troposphere temperature. The correlation between changes in ocean temperatures and atmospheric CO2 is high, but do not explain all observed changes.

12-month change of global atmospheric CO2 concentration (Mauna Loa; green), global sea surface temperature (HadSST3; blue) and global surface air temperature (HadCRUT4; red dotted). All graphs are showing monthly values of DIFF12, the difference between the average of the last 12 month and the average for the previous 12 months for each data series. Last month shown: October 2017. Last diagram update: 2 December 2017. Climate4you

Global and Planetary Change: The phase relation between atmospheric carbon dioxide and global temperature

Global and Planetary Change: Hela artikeln

För: Alla Till sidan

2012-07-23

New research in Antarctica shows CO2 follows temperature “by

The question of “which comes first, the temperature or the CO2 rise?” has been much like the proverbial “which came first, the chicken or the egg?” question. This seems to settle it – temperature came first, followed by an increase in CO2 outgassing from the ocean surrounding Antarctica.

 

“Our analyses of ice cores from the ice sheet in Antarctica shows that the concentration of CO2 in the atmosphere follows the rise in Antarctic temperatures very closely and is staggered by a few hundred years at most,” – Sune Olander Rasmussen

New research in Antarctica shows CO2 follows temperature “by a few hundred years at most”

 

För: Alla Till sidan

2010-02-01

The next generation of scenarios for climate change

Advances in the science and observation of climate change are providing a clearer understanding of the inherent variability of Earth’s climate system and its likely response to human and natural influences. The implications of climate change for the environment and society will depend not only on the response of the Earth system to changes in radiative forcings, but also on how humankind responds through changes in technology, economies, lifestyle and policy. Extensive uncertainties exist in future forcings of and responses to climate change, necessitating the use of scenarios of the future to explore the potential consequences of different response options. To date, such scenarios have not adequately examined crucial possibilities, such as climate change mitigation and adaptation, and have relied on research processes that slowed the exchange of information among physical, biological and social scientists. Here we describe a new process for creating plausible scenarios to investigate
some of the most challenging and important questions about climate change confronting the global community.

The next generation of scenarios for climate change research and assessment

För: Alla Till sidan

2018-01-18

Klimatwebbar

För: Alla Till sidan

2018-01-11

Klimatpolitiska rådet

Regeringen: Klimatpolitiska rådet presenteras

Klimatpolitiska ramverket

Klimatlagen innehåller bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Regeringen ska i budgetpropositionen varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen och ta fram en klimathandlingsplan för varje mandatperiod. Det innebär att varje regering har en skyldighet att redovisa hur man arbetar för att nå klimatmålen. Den första klimatredovisningen kommer att presenteras under hösten 2018, och den första handlingsplanen under 2019.

Som ett nytt långsiktigt klimatmål ska Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Riksdagen har även antagit nya etappmål till år 2030 och 2040.

Regeringen har påbörjat arbete med att etablera ett klimatpolitiskt råd som ska bistå regeringen med en oberoende utvärdering av hur den samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig med klimatmålen. Rådet ska vara på plats inför att klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018.

Det klimatpolitiska ramverket bygger på Miljömålsberedningens överenskommelse som presenterades i två delbetänkanden under 2016. Bakom överenskommelsen står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, samt i vissa delar även Vänsterpartiet.

Miljövårdsberedningen: En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, SOU 2016:47, del 1 (pdf 6 MB)

Miljömålsberedningen ger i sitt betänkande förslag till fyra nya etappmål på luftområdet:

 1. Begränsade utsläpp från vägtrafik i tätort, där andelen persontransportresor med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent år 2025.
 2. Begränsade utsläpp från småskalig vedeldning, där utsläppen ska minska kontinuerligt till år 2020 och det senast 2019 ska vara klarlagt hur stora utsläppsminskningar som krävs för att nå miljökvalitetsmålet Frisk luft.
 3. Begränsad intransport av luftföroreningar, där Sverige ska ha genomfört riktade insatser mot större utsläppsländer öster om EU till år 2020 och utsläppen från sjöfart av kväveoxider i Östersjön och Nordsjön ska halverats till år 2025 jämfört med 2010.
 4. Uppfylla takdirektivets utsläppsåtaganden, där utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid, flyktiga organiska ämnen, ammoniak och partiklar, PM2,5, ska motsvara de indikativa mål för år 2025 som framgår av det reviderade takdirektivet.

Klimatpolitiska rådet
Klimatpolitiska rådet startar sin verksamhet i januari 2018 och ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen. Rådet kommer att ha sitt kansli hos forskningsrådet Formas.

Vid årsskiftet 2017/18 träder den nya klimatlagen i kraft. Sverige har också fått nya klimatmål. Tillsammans med klimatmålen och klimatlagen blir rådet en del i det nya svenska klimatpolitiska ramverket.

Rådets uppdrag
Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. För att nå dit har riksdagen i ett blocköverskridande beslut skapat det klimatpolitiska ramverket och inrättat Klimatpolitiska rådet.

Rådet ska vara ett oberoende expertorgan. Ledamöterna ska analysera utvecklingen, utvärdera aktuella insatser, ge regeringen goda råd för fortsättningen och bidra till en ökad diskussion i samhället om klimatpolitiken.

Klimatomställningen kräver långsiktigt och uthålligt arbete som ständigt utvecklas i ljuset av ny kunskap. Och där klimatfrågan genomsyrar all relevant politik.

Klimatpolitiska rådet ska bidra till att ambitionerna i det klimatpolitiska ramverket förverkligas - att omställningen går i rätt riktning och i rätt tempo, både på kort och lång sikt.

Ledamöter
I december 2017 utsåg regeringen ordförande, vice ordförande och sex ledamöter till Klimatpolitiska rådet. Samtliga utses för tre år.

Ingrid Bonde, ordförande, civilekonom
Johan Kuylenstierna, vice ordförande, vd Stockholm Environment Institute och adjungerad professor i naturgeografi vid Stockholms universitet
Karin Bäckstrand, ledamot, professor i statskunskap vid Stockholms universitet
Katarina Eckerberg, ledamot, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet
Tomas Kåberger, ledamot, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola
Åsa Löfgren, ledamot, docent och universitetslektor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet
Markku Rummukainen, ledamot, professor i klimatologi vid Lunds universitet och huvudsekreterare vid Formas
Sverker Sörlin, ledamot, professor i miljöhistoria vid KTH

Kansli
Regeringen har utsett Ola Alterå till kanslichef för det Klimatpolitiska rådet. Han har en bred bakgrund från både näringsliv och politik och har nyligen varit utredare åt regeringen om cirkulär ekonomi.

För: Alla Till sidan

2018-01-08

Mätning av den globala havsvärmen

Av solens strålining mot jorden reflekteras 30 %, 51 % absorberas i haven, 3% av molnen och 19% av atmosfären. Det är alltså viktigt att mäta förändringar i den energi som lagras i haven för att kunna förstå hur CO2 och andra gaser påverkar uppvärmningen.

Science daily: Thermometer for global ocean
Researchers now able to reconstruct past ocean temperatures

There"s a new way to measure the average temperature of the ocean thanks to researchers at Scripps Institution of Oceanography at the University of California San Diego. In an article published in the Jan. 4, 2018, issue of the journal Nature, geoscientist Jeff Severinghaus and colleagues at Scripps Oceanography and institutions in Switzerland and Japan detailed their ground-breaking approach.

Determining changes in the average temperature of the entire world"s ocean has proven to be a nearly impossible task due to the distribution of different water masses. Each layer of water can have drastically different temperatures, so determining the average over the entirety of the ocean"s surface and depths presents a challenge.

Severinghaus and colleagues were able to bypass these obstacles by determining the value indirectly. Instead of measuring water temperature, they determined the ratio of noble gases in the atmosphere, which are in direct relation to the ocean"s temperature.

"This method is a radically new way to measure change in total ocean heat," said Severinghaus. "It takes advantage of the fact that the atmosphere is well-mixed, so a single measurement anywhere in the world can give you the answer."

In the study, the scientists measured values of the noble gases argon, krypton, and xenon in air bubbles captured inside ice in Antarctica. As the oceans warm, krypton and xenon are released into the atmosphere in known quantities. The ratio of these gases in the atmosphere therefore allows for the calculation of average global ocean temperature.

Measurements were taken from ice samples collected during the West Antarctic Ice Sheet (WAIS) Divide coring project, of which Severinghaus is a leader. Over the course of six field seasons in Antarctica, a drill removed ice in cylindrical samples 3.7 meters (just under 9 feet) in length. The final sample was taken at a depth of 3,405 meters (over 11,000 feet) in 2011. This record spans nearly 100,000 years and the age of the layers can be determined to within 50 years. Earth"s atmosphere mixes on a scale of weeks to months, so a measurement of these air bubbles gives what is essentially a global average. For this study, scientists focused on samples 8,000 to 22,000 years old, and collected data in increments averaging 250 years in resolution.

New insights into the glaciation cycles that occurred on Earth long before humans began affecting the temperature of the atmosphere and oceans are now possible using the technique of measuring noble gas quantities. The study determined that the average global ocean temperature at the peak of the most recent ice age was 0.9 ºC (33.6 ºF). The modern ocean"s average temperature is 3.5 ºC (38.3 ºF). The incremental measurements between these data points provide an understanding of the global climate never before possible.

"The reason this study is so exciting is that previous methods of reconstructing ocean heat content have very large age uncertainties, [which] smooths out the more subtle features of the record," said co-author Sarah Shackleton, a graduate student in the Severinghaus lab at Scripps. "Because WAIS Divide is so well dated, this is the first time that we"ve been able to see these subtle features in the record of the deglaciation. This helps us better understand the processes that control changes in ocean heat content."

This paper is the result of fifteen years of work for Severinghaus, along with graduate students and postdoctoral scholars in his lab. Discussions with another professor at Scripps, atmospheric scientist Ralph Keeling, brought about the idea. Keeling studies the argon levels in the atmosphere to get a similar record of ocean heat going back a few decades. However, air bubbles trapped in ice don"t preserve argon levels accurately. Severinghaus discovered that xenon and krypton are well preserved in ice cores, which provides the temperature information that can then be used by scientists studying many other aspects of the earth"s oceans and atmosphere over hundreds of thousands of years.

Going forward, the ratios of these same noble gases can be determined from atmospheric samples taken anywhere in the world. For example, a measurement from the Ellen Browning Scripps Memorial Pier in La Jolla represents a global average of ocean temperature. Severinghaus hopes to fine tune the procedure.

"Our precision is about 0.2 ºC (0.4 ºF) now, and the warming of the past 50 years is only about 0.1 ºC," he said, adding that advanced equipment can provide more precise measurements, allowing scientists to use this technique to track the current warming trend in the world"s oceans.

Up to this point, the best estimates have come from the Argo program, a network of more than 3,800 robotic floats distributed around the world"s oceans that measures temperature and other properties and reports the data via satellite.

Scripps operates the Argo Project Office and is one of dozens of institutions worldwide participating since its inception in 2000. The floats, however, are primarily limited to ice-free areas and only descend to a depth of 2,000 meters (6,500 feet), leaving large key areas unstudied in the quest to obtain a global ocean temperature average.

With this study, Severinghaus and colleagues have shown that measurements of noble gases in the atmosphere provide the historical record long sought by the scientific community, and can be further optimized to gain insights into modern ocean temperature changes as well.

This research was supported by the National Science Foundation (grant numbers 05-38630 and 09-44343), and the Swiss National Science Foundation.

Nature: Mean global ocean temperatures during the last glacial transition

Lite är känt om havstemperaturens långsiktiga reaktion på klimatförändringar på grund av begränsade observationer och brist på robusta rekonstruktioner. Även om det mesta av den antropogena värmen som tillförts klimatsystemet har tagits upp av havet fram tills nu är dess roll i ett sekel och bortom osäker.

Med hjälp av ädelgaser som fastnar i iskärnor visar vi att den genomsnittliga globala havstemperaturen ökade med 2,57 ± 0,24 grader Celsius under den senaste isbrytningen (20 000 till 10 000 år sedan). Vår rekonstruktion ger oöverträffad precision och tidsmässig upplösning för det integrerade globala havet, i motsats till de djup-, region-, organism- och säsongsspecifika uppskattningar som tillhandahålls av andra metoder.

Vi finner att den genomsnittliga globala havstemperaturen är nära korrelerad med Antarktis-temperaturen och inte har någon ledning eller fördröjning med atmosfäriskt CO2, vilket bekräftar den viktiga rollen som det sydliga halvklotet i global klimatutveckling.

Vi avslöjar också en gåtfull 700 års uppvärmning under den tidiga yngre Dryasperioden (cirka 12 000 år sedan) som överträffar uppskattningar av modern uppvärmning av havsuppvärmningen.

(Googleöversatt)

För: Alla Till sidan

2017-12-26

Klimatkänslighet och utsläppsbanor

Klimatkänslighet och utsläppsbanor , KLIMAT I FOKUS | Nr 01 • 2013 | LUNDS UNIVERSITET

av Marianne Hall och Markku Rummukainen

Fyra sidor välskriven text om känsligheten. Inget om utsläppsbanor. Informerar inte om att CO2s effekt är logaritmisk.

 

För: Alla Till sidan

2017-12-23

realclimatescience Tony Heller (=Steven Goddard)

Steven Goddard (pseudonym for Tony Heller) is a blogger and the publisher of "Real Science," a website he established to assert that concerns over anthropogenic global warming are exaggerated. Before establishing his own blog, Goddard built his reputation as a challenger to anthropogenic climate change theories through frequent postings on the Watts Up with That? blog. Goddard wrote pseudonymously until 2014 when he revealed his true real identity on his blog. He has a BS in geology from Arizona State University and a Master"s degree in electrical engineering from Rice University. (Wikipedia: Steven Goddard)

realclimatescience

Youtube: Tony Heller

För: Alla Till sidan

2017-12-01

Cold Blast Headed for Europe Won?t Faze a Very Warm 201

Europe’s coldest December for seven years is unlikely to derail what will probably be one of the warmest years on record.

In a last chilly blast, the first half of this month will be unusually cold before warming to near normal temperatures, according to eight meteorologists surveyed by Bloomberg. December may still be the coolest since 2010 as high pressure near Iceland and northwest Russia funnels arctic winds south, said Tyler Roys, an Accuweather Inc. meteorologist in State College, Pennsylvania.

Bloomberg: Cold Blast Headed for Europe Won't Faze a Very Warm 2017

För: Alla Till sidan

2017-11-20

Hur mycket påverkar CO2 temperaturen?

Enigheten är stor när det gäller CO2 egen direkta inverkan på temperaturen. Men det finns nyanser. Här är ett exempel:

"It has been calculated theoretically that, if there are no other changes in the climate system, a doubling of the atmospheric CO2 concentration would cause less than 1 deg C of surface warming (about 1 deg. F). This is NOT a controversial statement…it is well understood by climate scientists. (As of 2008, we were about 40% to 45% of the way toward a doubling of atmospheric CO2.)"

Dr Roy Spencer, GW 101

För: Alla Till sidan

2015-07-29

The 97% consensus of climate scientists is only 47%

Summary: In February 2014 I examined surveys of climate scientists and found (as had others) that they showed broad agreement with the IPCC’s headline statement about warming since 1950. However time brings new research, such as a major survey that digs deeper and finds that only a minority of climate scientists agree with the full key statement of AR5 about greenhouse gases — the most recent IPCC report. That’s important news. Also see the important update below.

The 97% consensus of climate scientists is only 47%

För: Alla Till sidan

2013-10-02

A Beginner?s Guide to the IPCC Climate Change Reports

The first installment of the fifth Intergovernmental Panel on Climate Change report was published on Friday, Sept. 27, with more sections to be rolled out over the next year. The IPCC"s broad conclusions have been remarkably consistent since the first report was published in 1990, although details have evolved.

A Beginner"s Guide to the IPCC Climate Change Reports

För: Alla Till sidan

2013-01-01

Kosmisk strålnings inverkan på molnbildning

8.4.1.5 The Effects of Cosmic Rays on Clouds Changing cloud amount or properties modify the Earth’s albedo and
therefore affect climate. It has been hypothesized that cosmic ray ?ux create atmospheric ions which facilitates aerosol nucleation and new particle formation with a further impact on cloud formation (Dickinson, 1975; Kirkby, 2007). High solar activity means a stronger heliospheric magnetic feld and thus a more effcient screen against cosmic rays.

Under the hypothesis underlined above, the reduced cosmic ray ?ux would promote fewer clouds amplifying the warming effect expected from high solar activity. There is evidence from laboratory, feld and modelling studies that ionization from cosmic ray ?ux may enhance aerosol nucleation in the free troposphere (Merikanto et al., 2009; Mirme et al., 2010; Kirkby et al., 2011). However, there is high confdence (medium evidence and high agreement) that the cosmic rayionization mechanism is too weak to in?uence global concentrations of cloud condensation nuclei or their change over the last century or during a SC in a climatically signifcant way (Harrison and Ambaum, 2010; Erlykin and Wolfendale, 2011; Snow-Kropla et al., 2011). A detailed exposition is found in Section 7.4.6.

IPCC, sida 691

För: Alla Till sidan

2013-01-01

Ice Core Data Help Solve a Global Warming Mystery

Why do some ice core samples seem to indicate CO2 spikes trailed increases in global temperature? It’s all about the way bubbles move in ice

Scientific American: Ice Core Data Help Solve a Global Warming Mystery

För: Alla Till sidan

2010-06-03

NASA Earth Observatory: Global warming

Global Warming

Throughout its long history, Earth has warmed and cooled time and again. Climate has changed when the planet received more or less sunlight due to subtle shifts in its orbit, as the atmosphere or surface changed, or when the Sun’s energy varied. But in the past century, another force has started to influence Earth’s climate: humanity.

NASA Earth Observatory: Global warming

För: Alla Till sidan

2017-02-02

Ny klimatlag

Statsminister Stefan Löfven (S) och vice statsminister Isabella Lövin (Mp) presenterade i dag regeringens förslag till ny klimatlag för Sverige. En lag som ska enligt dem ”ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik”. 

    – En reform som förmodligen blir den viktigaste som vår generations politiker kommer att genomföra för Sverige, säger Stefan Löfven vid pressträffen. 

    Isabella Lövin går in på själva lagförslaget och sammanfattar det i tre huvudsakliga punkter, däribland klimatlagen som ska träda i kraft nästa år. Regeringen vill också ha tydligare klimatmål och inrätta ett klimatpolitiskt råd. 

    – Vi ska ha ordning och reda i klimatpolitiken, säger Isabella Lövin. 

http://omni.se/a/44P1q

Koldioxidutsläppen från vägtrafiken ska minska med 70 procent till år 2030 från 2010 års nivå. Det är alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna överens om i förslaget till en klimatlag

http://www.dn.se/ekonomi/regeringens-forslag-valkomnas-men-vacker-fragor/
För: Alla Till sidan

2017-05-28

Klimatupplysningen

Klimatupplysningen

Stockholmsinitiativets syfte

Klimathotet oroar allmänheten mer än terrorism och finanskris. Samtidigt används det som argument för en total omställning av energisystem och industrisamhälle som nu har satts igång. EU med Sverige i täten, dels direkt och dels genom FN:s Klimatpanel, utgör den globalt pådrivande kraften i denna process som också drivs på av vindkraftsindustrin och miljöorganisationer. Klimathotet har blivit en sanning som inte får ifrågasättas.

Klimatpolitiken innebär genomgripande mänskliga, ekonomiska och miljömässiga skadeverkningar. Stockholmsinitiativets uppfattning är att den vetenskapliga grunden för klimatpolitiken är otillräcklig för att motivera den nedbrytande omställning av samhället som nu pågår. Ogenomtänkta åtgärder utan säker vetenskaplig grund ger negativa konsekvenser för miljö och ekonomi och får inte avsedd verkan. Vi vill klargöra dessa förhållanden. Vi vill visa på den osäkra vetenskapliga grunden och klimatpolitikens negativa konsekvenser. Målet är att bidra till att förhindra denna skadliga och meningslösa politik.

Stockholmsinitiativet är en politiskt och ekonomiskt oberoende ideell förening som verkar för en rationell klimat- och energipolitik. Stockholmsinitiativet förenar bred naturvetenskaplig kompetens, samhälls- och miljöengagemang med erfarenhet av samhällets politiska och ekonomiska villkor.

För: Alla Till sidan

2017-05-28

Om Klimatsans

Klimatsans är ett öppet och fritt nätverk för sansad, faktabaserad information i klimatfrågan. En snabb introduktion med enkla och lättförståeliga fakta finner du här:

Tyvärr är att de flesta nyheter om klimatet i media är ofullständiga, vilseledande eller helt felaktiga. Sällan behandlas den helt fundamentala frågan OM utsläppen av koldioxid alls påverkar klimatet så mycket att det märks. Det framställs istället som en etablerad sanning.

Klimatsans är ett nätverk för intresserade och kunniga människor som utbyter kunskap och synpunkter om klimatforskning, energi och miljö samt Jordens resurser. Klimatsans är strikt neutrala avseende religion och partipolitik med undantag av klimatpolitiken. 

Syfte är att sprida fakta och förklaringar bakom medias nyheter. Det gör vi här på bloggen, i debattartiklar och insändare samt föredrag för intresserade församlingar. Det blir en motvikt till de många illa grundade katastroflarm, som media ofta basunerar ut med stora rubriker.

Innehåll i webben:

 • Energifakta: Länkar till poster om handlar om energi. Regelbundna färska grafer över den faktiska produktionen i Tyskland och dess Energiewende.
 • Aktuellt: Nyheter och kommentarer till dem. Välj den som Favorit.
 • Media: Redovisning av publik exponering av rutinkaraktär.
 • Kommentarer: Synpunkter på andras framträdanden i media, samt till medias ovilja att publicera Klimatsans" faktabaserade manus.
 • Månadsrapport: Kommentarer till månadens största rubriker.
 • Grunder: Grundläggande fakta med förklaringar.
 • IPCC: Presentation av klimatpanelen och granskning av dess arbete sedan 1989.
 • Granskningsnämnden: Anmälningar av program i SVT och SR till Granskningsnämnden och dennas svar med kommentarer.
 • Översikt: En koncis men fullödig presentation av de väsentligaste fakta och debatten om dem.

Klimatsans är ingen formell förening, men ett hundratal personer följer med regelbundet och bidrar ibland till verksamheten. Ett 40-tal är professorer, docenter och forskare inom relevanta områden. Flera har personligen besökt båda polerna eller andra kritiska regioner runt om i världen upprepade gånger. Deras täta och nära kontakter med ledande klimatrelaterade forskare ger tillgång till aktuella rön och kompetenta tolkningar av dem.

Ansvarig för Nätverket KLIMATSANS: Sture Åström

För: Alla Till sidan

2004-12-03

What does the lag of CO2 behind temperature in ice cores tel

För: Alla Till sidan

1981-01-01

CO2 lags temperature - what does it mean?

Earth’s climate has varied widely over its history, from ice ages characterised by large ice sheets covering many land areas, to warm periods with no ice at the poles. Several factors have affected past climate change, including solar variability, volcanic activity and changes in the composition of the atmosphere. Data from Antarctic ice cores reveals an interesting story for the past 400,000 years. During this period, CO2 and temperatures are closely correlated, which means they rise and fall together. However, based on Antarctic ice core data, changes in CO2 follow changes in temperatures by about 600 to 1000 years, as illustrated in Figure 1 below. This has led some to conclude that CO2 simply cannot be responsible for current global warming.

This statement does not tell the whole story. The initial changes in temperature during this period are explained by changes in the Earth’s orbit around the sun, which affects the amount of seasonal sunlight reaching the Earth’s surface. In the case of warming, the lag between temperature and CO2 is explained as follows: as ocean temperatures rise, oceans release CO2 into the atmosphere. In turn, this release amplifies the warming trend, leading to yet more CO2 being released. In other words, increasing CO2 levels become both the cause and effect of further warming.

Skeptical Science: CO2 lags temperature - what does it mean?

För: Alla Till sidan

Innehåll

"Nordpolen smälter mitt i vintern"

Hur snabbt stiger temperaturen?

Klimatmodellerna underskattar molnens kylande effekt

Oljan: pris, produktion och konsumtion

Klimatet är inte så känsligt för koldioxid

Krafter som påverkar klimatförändringen

Har den globala uppvärmningen gjort extremt väder vanligare?

Miljomytene Morten Jødal

CO2-nivån mätt under en miljon år

Klimatskeptiker blir chef för NASA

Olönsamt att spara solcellsel i batteri

Rekordhög oljeproduktion i USA

Prognosmodellerna stämmer inte med verkligheten

IPCC-forskare erkänner pausen i uppvärmningen

Vulkaners inverkan på temperaturen

Nasa: Är människan huvudansvarig för förändringar i klimatet

Minskat intresse för solpaneler i USA

Snabb avregleering av klimatregler i USA

Jordens atmosfär

Trumps beslut kommer inom kort

Svenska experter medverkar i IPCCs nästa rapport

Klimatrapport av Ole Humlum

Är det lönsamt med solceller?

Den havsbaserade vindkraften i Sverige är död

Solceller med sällsynta jordartsmetaller

Kommentar til FNs klimapanels sammendrag

Radiative Forcing by Species and Uncertainties

The phase relation between atmospheric carbon dioxide and gl

New research in Antarctica shows CO2 follows temperature “by

The next generation of scenarios for climate change

Klimatwebbar

Klimatpolitiska rådet

Mätning av den globala havsvärmen

Klimatkänslighet och utsläppsbanor

realclimatescience Tony Heller (=Steven Goddard)

Cold Blast Headed for Europe Won?t Faze a Very Warm 201

Hur mycket påverkar CO2 temperaturen?

The 97% consensus of climate scientists is only 47%

A Beginner?s Guide to the IPCC Climate Change Reports

Kosmisk strålnings inverkan på molnbildning

Ice Core Data Help Solve a Global Warming Mystery

NASA Earth Observatory: Global warming

Ny klimatlag

Klimatupplysningen

Om Klimatsans

What does the lag of CO2 behind temperature in ice cores tel

CO2 lags temperature - what does it mean?