Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Klimatbloggen

Notiser om klimatet

Notiserna nedan är tillgängliga för alla besökare. Användare av webben har tillgång till fler notiser.

2018-04-06

"Nordpolen smälter mitt i vintern"

- Nordpolen smälter mitt i vintern – sluta blunda för klimathotet skrev Karolina Skog, miljöminister på regeringens webbplats i mars.

2018-02-01

Hur snabbt stiger temperaturen?

Den globala temperaturen stiger, men hur snabbt? Och varför? En anledning till skillnader i stigningstakten är att man väljer olika startår. Ibland används 1850, ibland 1960.

2018-01-18

Klimatwebbar

Lista med bra klimatwebbar, t.ex. AccuWeather, climate change, Cfact, Climate data guide, UCAR, Climate etc, Climate4you, DMI klima, Dr Roy Spencer, EIA - US Energy Information Administration Internation Energy Agancy FN-organ, IPCC, Klimathotet, Klimatsans, Klimarealistene

2018-01-11

Klimatpolitiska rådet

Klimatlagen innehåller bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Regeringen ska i budgetpropositionen varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen.

2018-01-11

Klimatmodellerna underskattar molnens kylande effekt

I Nature Communications 22/12 2017 skriver forskare vid Princeton University att modellerna underskattar molnens kylande effekt. Därmed överskattar modellerna värmen och fuktigheten orsakad av solen.

2018-01-08

Mätning av den globala havsvärmen

Av solens strålining mot jorden reflekteras 30 %, 51 % absorberas i haven, 3% av molnen och 19% av atmosfären. Det är alltså viktigt att mäta förändringar i den energi som lagras i haven för att kunna förstå hur CO2 och andra gaser påverkar uppvärmningen.

2018-01-01

Oljan: pris, produktion och konsumtion

Oljepriset (WTI) har stigit från 43 US$ i juli 2017 till 60 US$ jan 2018. Lägst pris under senaste fem åren var 36US$ vilket inträffade i maj 2016. Oil Price Charts. Vad styr priset? Givetvis är det utbudets storlek jämfört med efterfrågan. EIA listar sju faktorer som avgör priset.

2017-12-26

Klimatkänslighet och utsläppsbanor

Skrift: Klimatkänslighet och utsläppsbanor , KLIMAT I FOKUS | Nr 01 • 2013 | LUNDS UNIVERSITET Fyra sidor välskriven text om känsligheten. Inget om utsläppsbanor. Informerar inte om att CO2s effekt är logaritmisk.

2017-12-23

realclimatescience Tony Heller (=Steven Goddard)

Steven Goddard (pseudonym for Tony Heller) is a blogger and the publisher of "Real Science" a website he established to assert that concerns over anthropogenic global warming are exaggerated.

2017-12-23

Klimatet är inte så känsligt för koldioxid

Det är inte så svårt att komma fram till denna slutsats. Forskarna har helt enkelt dragit bort effekten av de två stora vulkanutbrott, El Chichon and Pinatubo, som höjde temperaturen kraftigt 1983 resp 1992. Därmed är skillnaden mellan 1983 resp 1992 och dagens temperatur minskat.

2017-12-09

Har den globala uppvärmningen gjort extremt väder vanligare?

Många tror att de återkommande bränderna i Kalifornien beror på den "globala uppvärmningen" eller "klimatförändringen". Då kan det vara intressant att veta att det inte finns stöd för det i IPCCs rapport AR5.