IT-hjälpen

Aktuellt

2018-07-26

2018-07-26

2018-02-27

Utforskaren del 3

File explorer Snabbåtkomst Utforskaren

2018-02-24

Kopiera hela eller delar av skärmbilden

Kopiera PC för Alla PrtScr Skärmklippverktyget Windows

2018-02-19

2018-02-17

2018-02-17

Hur fungerar utforskaren, del 1?

File explorer Utforskaren

2018-02-16

2018-02-14

2018-02-14

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.