Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Alla webbar

IT-hjälpen

Aktuellt

2018-07-26 Hur sänder man mail till en bestämd grupp mottagare?

mail epost gruppmail

2018-07-26 Hur skapar man mapp med bokmärken i Firefox?

Firefox Bokmärke

2018-02-27 Utforskaren del 3

Utforskaren Snabbåtkomst File explorer

2018-02-24 Kopiera hela eller delar av skärmbilden

Windows Skärmklippverktyget PrtScr PC för Alla Kopiera

2018-02-19 Vad är cookie och kaka?

Kaka Cookie

2018-02-17 Hur fungerar utforskaren, del 1?

Utforskaren File explorer

2018-02-17 Hur fungerar utforskaren, del 2?

2018-02-16 Kort introduktion till Windows 10 (5 min)

2018-02-14 Copyfish

2018-02-14 Hur snabbar man upp Windows 10

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12