Grannsamverkan i Danderyd

Aktuellt

Denna webbplats startade 2018-05-22 och är en sammanslagning av webbarna för Nora Grannsamverkan och Trygvegrupperna.

Nora Grannsamverkan bestod av 41 hushåll. Den lades ned i november bl.a. för att det var svårt att ha god kontakt med alla.

Vid nedläggningen berättade jag att jag funderade på att starta en ny mindre samverkan. Det har jag nu gjort.

Intresset för webbtjänsten Trygve har varit överraskande stort. Nyligen har tjänsten fått ett nytt namn: Safeland. Jag ska se om jag kan ge kompletterande stöd till dem som anmält sig.

De 110 texterna som rör grannsamverkan förs nu samman i denna webb. Säkert bör en del tas bort.

Förmodligen skapar jag sju grupper för personer som anslutit sig på olika sätt till webbsidorna. I samband med det kommer alla uppmanas att tala om att de önskar delta, vilket är ett krav enligt dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj.

Aktuella notiser

Notiser för dig som inte loggat in.

2019-01-08

Rån i Danderyd

2018-11-22

SOS Alarm

Aktuellt

Denna webbplats startade 2018-05-22 och är en sammanslagning av webbarna för Nora Grannsamverkan och Trygvegrupperna.

Nora Grannsamverkan bestod av 41 hushåll. Den lades ned i november bl.a. för att det var svårt att ha god kontakt med alla.

Vid nedläggningen berättade jag att jag funderade på att starta en ny mindre samverkan. Det har jag nu gjort.

Intresset för webbtjänsten Trygve har varit överraskande stort. Nyligen har tjänsten fått ett nytt namn: Safeland. Jag ska se om jag kan ge kompletterande stöd till dem som anmält sig.

De 110 texterna som rör grannsamverkan förs nu samman i denna webb. Säkert bör en del tas bort.

Förmodligen skapar jag sju grupper för personer som anslutit sig på olika sätt till webbsidorna. I samband med det kommer alla uppmanas att tala om att de önskar delta, vilket är ett krav enligt dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj.

Aktuella notiser

Notiser för dig som inte loggat in.

2019-01-08

Rån i Danderyd

2018-11-22

SOS Alarm

Aktuellt

Denna webbplats startade 2018-05-22 och är en sammanslagning av webbarna för Nora Grannsamverkan och Trygvegrupperna.

Nora Grannsamverkan bestod av 41 hushåll. Den lades ned i november bl.a. för att det var svårt att ha god kontakt med alla.

Vid nedläggningen berättade jag att jag funderade på att starta en ny mindre samverkan. Det har jag nu gjort.

Intresset för webbtjänsten Trygve har varit överraskande stort. Nyligen har tjänsten fått ett nytt namn: Safeland. Jag ska se om jag kan ge kompletterande stöd till dem som anmält sig.

De 110 texterna som rör grannsamverkan förs nu samman i denna webb. Säkert bör en del tas bort.

Förmodligen skapar jag sju grupper för personer som anslutit sig på olika sätt till webbsidorna. I samband med det kommer alla uppmanas att tala om att de önskar delta, vilket är ett krav enligt dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj.

Aktuella notiser

Notiser för dig som inte loggat in.

2019-01-08

Rån i Danderyd

2018-11-22

SOS Alarm

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.