Noras grannsamverkan

4 0

Fritextsök i tillgängliga texter:


Innehåll

2018-02-10

Grannar går ihop i Danderyd för att anlita väktarbolag

Stölderna och inbrotten måste stävjas och utryckningarna gå fortare. Det tycker Stocksundsborna Jens Lennen och Petter Sandgren, som vill få Danderydsborna att gå ihop för att anlita ett gemensamt väktarbolag.

Danderyds Nyheter, App

För: Alla Till sidan

2018-02-06

Tack till S: Hårdare tag mot internationella stöldligor

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har åtgärdspaket mot internationella stöldligor. De ska stärka ansvariga myndigheters förebyggande arbete och de brottsutredande åtgärderna ska intensifieras.

Utförseln av stöldgods ska förhindras. Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen får via ett regeringsuppdrag i uppgift att utöka arbetet mot utförseln av stöldgods. Kustbevakningen får också utökade befogenheter för att kunna ingripa mot stöldligor.

Det ska bli svårare för internationella ligor att åka på brottsturnéer genom Sverige. Regeringen lägger i vår fram ett åtgärdspaket. – Det här är ett problem som många på landsbygden dessvärre får känna av, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Sydsvenskan

För: Alla Till sidan

2018-02-06

Tack till SD

Det är inte bara Moderanterna som vill ge tullen ökade möjligheter att söka efter stöldgod. Sverigedemokraterna väckte förra året en motion:

Ökade befogenheter för Tullverket
Motion 2017/18:2074
av Markus Wiechel (SD)
Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Tullverket befogenheter att beslagta gods samt stoppa och hålla kvar förövare för att sedan lämna en eventuell förundersökning till polisen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla möjligheten för tulltjänstemän att beväpna sig och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra vapenträning för fler tulltjänstemän och tillkännager detta för regeringen.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/okade-befogenheter-for-tullverket_H5022074

För: Alla Till sidan

2018-02-05

Tack till moderaterna

Det är väldigt glädjande att modernaterna nu begär att tullen ska få större befogenheter och förhoppningsvis även mer resurser för att jaga tjuvgods. 

Krafttag mot utländska stöldligor
I dag presenterade Gunnar Strömmer, partisekreterare, och Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, Moderaternas åtgärdsprogram mot utländska stöldligor. Andelen bostadsinbrott som begås av utländska stöldligor har eskalerat, och i dag uppskattas ligorna stå för ungefär hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Denna utveckling kräver kraftfulla åtgärder här och nu.

? Bostadsinbrott innebär en stor integritetskränkning. För att ingripa mot den fortsatta etableringen av utländska stöldligor och samtidigt upprätthålla förtroendet för polis- och rättsväsende behövs både bättre samordning och skärpta straff, säger Tomas Tobé.

? Sverige beskrivs ibland som ett paradis för utländska stöldligor – det måste vi sätta stopp för. Ligorna styrs ofta från hemlandet och stöldturnéerna sker inte på måfå, utan är regelrätta beställningar, avslutar Tobé.

 • Moderaternas åtgärdsprogram mot utländska stöldligor i punktform:Betydligt fler utländska medborgare som avtjänar straff i svenska fängelser ska överföras till sitt hemland.
 • Stärk Tullens befogenheter att söka efter stöldgods.
 • Polisens utredningsarbete mot seriebrottslighet ska stärkas.
 • Utvisning på grund av brott ska användas oftare.
 • Skärpta straff för inbrott – minst ett års fängelse och slopad mängdrabatt.

https://moderaterna.se/krafttag-mot-utlandska-stoldligor

Se även

För: Alla Till sidan

2017-11-29

Seminarium: Minska bostadsinbrotten i Danderyd

Vår polis har sänt mig en inbjudan till ett seminarium: Minska bostadsinbrotten i Danderyd. Det äger rum 2017-12-05, 18:30-21:00 i Danderyds gymnasiums aula. Anmälan skulle ha gjorts senast 2017-11-28 till Coyards Danderyd. Jag har anmält mig först idag och fick svaret "Tack för din anmälan! Coyards", så kanske går det bra att anmäla sig ändå. Närmare information om seminariet finns i brevet nedan.
 
Företaget Coyard som har varit verksamt i kommunen sedan  några bjuder inte till ett intressant seminarium. Jag tänker gå och förhoppningsvis ska jag kunna ge en kort resumé efteråt här på webben.
 
Jag fick kontakt med Coyards för ett par år sedan och informerade då de som då var med i grannsamverkan. Samtidigt lanserade Trygve att likartat system. Detta företag föreföll då mer aktivt och jag anmälde mig också till det. 
 
Under lång tid hände ingenting, men så började personer anmäla sitt deltagande i vår grannsamverkans motsvarighet i Trygvesystemet. Då anmälningar kom från alla delar av kommunen så skapade fem Trygvegrupper. En gäller hela kommunen och de övriga är för kommunens olika delar. Intresset har varit större än jag trodde initialt. Idag har 35 personer anmält sig till dessa grupper. För att hålla samman denna verksamhet finns numera även en gemensam webbplats.
 
Trygvegrupperna är inte egentliga samverkansgrupper utan ambitionen är att stimulera intresset för att skapa grannsamverkan och ge intresserade möjlighet att hitta andra som har samma intresse.
 
Inbrotten fortsätter
 
Tyvärr fortsätter inbrottsvågen. Så här kan det inte få fortsätta. Det är mycket vi kan göra själva för att skydda den egna bostaden. Men även med bra larm, effektiva lås och annat så skapar de ständiga inbrotten otrygghet. Jag kan inte acceptera att det inte ska vara möjligt att göra något. Allt som stjäls måste säljas. De verkar som om de sällan är dessa köpare som grips. Varför? En förklaring är att det är så enkelt att föra det stulna ut ur landet
 

Bostadsinbrott

Inbrott i lägenhet

Mörbydalen, Danderyd

2017-11-19 – 2017-11-20 kl 09.00

Man har klättrat in på balkongen och där brutit upp balkongdörren. Lägenheten genomsökt.

 

Axel Johnsons  Väg, Danderyd

2017-11-21 kl 08.00 – kl 18.30

Man har brutit upp ett fönster. Lägenheten genomsökt.

 

Inbrott i villa

Stationsvägen, Djursholm

2017-11-21 kl 19.05

Villans larm har utlösts. Man har klättrat upp på en balkong. Krossat ett fönster. Huset delvis genomsökt.

 

Inbrott i lägenhet.

Kevingeringen, Danderyd

2017-11-21 – 2017-11-23

Okända gärningspersoner har berett sig tillträde till lägenheten genom att bryta upp ett fönster. I nuläget oklart vad som tillgripits.

 

Bostadsinbrott

Danderydsvägen, Djursholm

2017-11-24 kl 18.16

Villans larm har utlösts. Okända gärningspersoner har berett sig tillträde till villan genom att bryta upp en dörr. Vid anmälningstillfället var det oklart vad som tillgripits.

 

Norevägen, Djursholm

2017-11-26 kl 16.37

Okända gärningspersoner har via en stege klättrat upp till villans balkong. Man har krossat ett fönster. I nuläget oklart omfattningen av inbrottet.

 

Inbrott i lägenhet

Mörbylund , Danderyd

2017-11-28 kl 08.00 – kl 18.30

Okända gärningspersoner har tagit sig in på balkongen. Man har brutit upp balkongdörren. Lägenheten genomsökt.

 

Norrhagsvägen, Enebyberg

2017-11-28 kl 06.00 – kl 17.30

Man har klättrat på stege och kommit i nivå med ett fönster till villan. Fönstret krossat. Övervåningen genomsökt. Oklart vad som tillgripits.

 

 

Grannsamverkans webb - synpunkter

 
Kom ihåg att mina brev och annan information mot brottsligheten finns på vår webb Nora grannsamverkan. Alltsedan 2014-09-15!
 
Har du synpunkter på webben och på grannsamverkan så hör av dig.
 
Bästa hälsningar
 
Hans Iwan
För: Alla Till sidan

2017-11-24

Danderyd näst mest inbrottsdrabbad

Villainbrotten har ökat med 53 procent mellan 1996 och 2016. 
Villaägarnas rapport visar att störst risk för inbrott i småhuset löper den som bor i Solna. Där drabbades 4,6 procent av småhusen av inbrott under 2016.

Danderyd var näst mest drabbad av inbrott 3,2 procent 2016. Snittet 2010-2016 var 2,5%. Under 2000-2009 var det inbrott i 1.3 % av småhusen i kommunen. Det var alltså en ökning med 91% från 2000-talet till 2100-2016.

Snittet för riket var 0,67 procent förra året. I Arjeplog, Berg och Åre polisanmäldes däremot inga inbrott alls under 2016. 

Under 00-talet var antalet inbrott i hela landet 10 700 per år. Hittills under 10-talet har i genomsnitt drygt 13 700 villainbrott polisanmälts varje år, en ökning med ca 3 000 villainbrott eller 28 %.

Inbrott i sitt hem är en stor integritetskränkning. Oron bland småhusägare utbredd. 24 % är oroliga enligt BRÅ:s nationella
trygghetsundersökning,1 NTU 2016. Av de boende i flerbostadshus känner 14% oro.

Risken att åka fast låg. Bara 4 % av villainbrotten personuppklarades
under 2016. Det är inte bara en låg siffra i sig, den är också låg jämfört
med andra brott. För alla brott var uppklarningsprocenten 13 %.3

Antalet anmälda brott minskade mellan 2015 och 2016, men kurvorna pekar uppåt över tid oavsett om man tittar på antalet inbrott i absoluta tal, per 100 000 invånare eller på inbrottsfrekvensen.

Uppgifterna är hämtade från Villaägarnas rapporte "Anmälda villainbrott i Sverige - Jämförelse mellan kommuner, mellan län och inom län". Den ena rapportförfattaren är Anna Werner som bor i Danderyd.

För: Alla Till sidan

2017-11-21

Ännu fler inbrott: 24 på 21 dagar!

Innehåll:

Brev från vår polis * Inbrott sedan förra brevet * Stöd till grannsamverkan i Danderyd * Skrivelser om Nora torg

Brev från vår polis Mats Hessler

Hej Grannsamverkare!

Vi är inne i en riktigt tråkig period av bostadsinbrott. Polisen är medveten om detta och arbetar för att vara synliga i de mest utsatta områdena.

Tjuvarnas tillvägagångssätt är flera. Ett av de vanligaste just nu är att man klättrar upp till övervåningen och där krossar eller bryter upp. Att man just vill till övervåningen är att det här är mindre risk för att larmet är utbyggt. Vid några av inbrotten har man nu också börjat sparka in nederdelen på balkongdörrarna. Titta på ditt eget hus, om du skulle göra inbrott i ditt eget hus, var skulle du börja. Försök förstärka ditt hus på de mest utsatta ställena, oftast där det är som mest insynsskyddat.

Ett fungerande larm är bra. Om du har larm se till så att det finns i hela huset. Larm är bra om det finns en snabb reagens i området. Till exempel att ni tillsammans med grannarna kommit överens om att reagera när ett larm utlöses i området.

Ser du misstänkta personer/bilar i ditt bostadsområde, visa att du ser. Kvarstår känslan av misstanke, ring polisen direkt.
Ring 114 14 eller pågående brott ring 112

Inbrott sedan förra brevet

I förra brevet rapporterades 14 inbrott och inbrottsförsök under november. Nu tillkommer 10. 24 inbrott på 21 dagar.

Tack och grattis till polisen som med hjälp av en alert granne lyckats gripa en inbrottstjuv.

Kevinge Strand, Danderyd

2017-11-16 kl 18.00

Villans larm har utlöst. Demonterat fönster. Försök till inbrott i villa.

 

Snarstigen, Stocksund

2017-11-17 kl 16.59

En misstänkt inbrottstjuv upptäcks på en balkong. När denne blir sedd försvinner han från platsen. Ej fullbordat. 

 

Inbrott i lägenhet

Rosvägen, Stocksund

2017-11-17 kl 09.30 – kl 17.45

Krossat fönster. Lägenheten genomsökt. 

 

Försök till inbrott i villa. 

Rådjursvägen, Stocksund

2017-11-17 kl 08.00 – 2017-11-18 kl 09.25

Klättrat upp på balkong. Försökt bryta upp balkongdörr. Ej fullbordat. 

 

Inbrott i lägenhet

August Wahlströms väg, Danderyd

2017-11-18 kl 19.20

Lägenhetens larm har utlösts. Demonterat fönster. Lägenheten genomsökt.

 

Försök till inbrott i villa

Kevinge Strand, Danderyd

2017-10-28 – 2017-11-02

Försökt bryta upp fönster på övervåning. Ej fullbordat.

 

Hermodvägen, Djursholm

2017-11-20 kl 03.10

Ett vittne ser hur okända gärningspersoner försöker bryta upp ett fönster till villan. Polis kommer till platsen och lyckas efter spårande gripa en gärningsman.

 

Försök till inbrott i villa

Skogsliden, Stocksund

2017-11-16 kl 12.00 – 2017-11-18 kl 12.00

Man har försökt bryta upp ett fönster. Ej fullbordat.

 

Inbrott i lägenhet

Skogsslingan, Danderyd

2017-11-15 kl 07.00 –kl 18.50

Lägenhet i markplan. Man har brutit upp ett köksfönster. Lägenheten genomsökt.

 

Bostadsinbrott

Bergavägen, Djursholm

2017-11-09 – 2017-11-16, kl 23.40

Okända gärningspersoner har monterat. Bort ett fönster. Villan genomsökt.

Stöd till grannsamverkan i Danderyd

Jag har skapat fem grupper i IT-tjänsten för gruppsamverkan med namnet Trygve: Danderyds grannsamverkan och Nora Danderyd grannsamverkan (eg Västra Danderyd), samt för Enebyberg, Djursholm och Stocksund. Avsikten är att stödja och stimulera grannsamverkan i kommunen.

Skrivelser till kommunen om Nora torg

Föreningen Nora Torgs Framtid har sänt en skrivelse och informationsblad till alla i kommunfullmäktige och byggnadsnämnden.  Läs och begrunda. Det finns mer på föreningens webb. Och anmäl dig gärna som medlem i föreningen.

Göra vad?

Vad kan vi göra för att minska risken för inbrott i vårt område. Har du något förslag så hör av dig!

Bästa hälsningar

Hans Iwan

För: Alla Till sidan

2017-11-14

Ännu fler inbrott!!

Bostadsinbrott.

Östra Banvägen Enebyberg

2017-11-13 kl 08.00 – kl 18.40

Man har krossat ett fönster. Sträckt in handen och tagit ett smyckesskrin.

Östra Banvägen, Enebyberg

2017-11-13 kl 15.40 – kl 18.05

Man har klättrat upp till villans balkong. Här har man krossat ett fönster. Övervåningen genomsökt.

Inbrott i lägenhet.

Östra Banvägen Enebyberg

2017-11-13 kl 09.00 – kl 18.05

Man har krossat ett fönster. Lägenheten genomsökt.

Inbrott i villa

Blomvägen, Danderyd

2017-11-13 kl 18.55

Målsäganden var hemma och sov. Vaknade av ljud inne i villan. När han vaknade och gav sig till känna försvann tjuven från platsen. I nuläget oklart hur tillträdet till huset skett. Stor polisinsats, ingen gripen. Oklart om eller vad som tillgripits.

Vänligen polisen/Mats

För: Alla Till sidan

2017-11-08

Många inbrott när oss!

Inbrottsvågen fortsätter. Under november har polisen rapporterat 14 inbrott och inbrottsförsök i kommunen. Hälften i Västra Danderyd.

Det är förfärligt. Ofta har det som stjäls begränsat värde hos hälarna, men de stulna är inte bara värdeföremål utan har också kopplingar till betydelsefulla minnen. Till det kommer allt besvär och den oro som inbrottet skapar under lång tid framåt.

Jag har fått tre rapporter från polisen:
2/11 från polisen Britt-Marie Weldeus
3/11 från polisen Mats Hessler
8/11 (idag!) från polisen Mats Hessler

Mats skriver:
Nu är det många bostadsinbrott! Vi behöver hjälp med observationer. När du ser misstänkta bilar personer i ditt bostadsområde, var friskt nyfiken och visa att du ser. Kvarstår känslan av misstanke ring polisen direkt 114 14 eller vid pågående brott 112.

 

Villainbrott

Askvägen, Enebyberg

Ti 2017-10-31 kl. 08.00 – 23.00

Någon har krossat ett fönster på övervåningen till ett sovrum och kommit in i villan. Okänt vad som saknas.

 

Inbrottsförsök i villa

Noragårdsvägen, Nora, Danderyd

On 2017-11-01 kl. 17.00 – 17.30

Målsäganden är hemma och hör något ljud och ser två män som försöker klättra upp på balkongen. När de upptäcks flyr männen iväg utan att ha kommit in i villan.

 

Villainbrott

Kevinge strand, Kevinge,  Danderyd

On 2017-11-01 kl. 07.45 – 19.30

Någon har tagit sig in genom att krossa ett källarfönster. Troligen tillgrepp av smycken.

 

Villainbrott

Alfhemsvägen, Djursholms Ösby, Djursholm

On 2017 -11-01 kl.17.30

Någon har krossat ett fönster på övervåningen så att larmet blev aktiverat. Okänt vad som saknas.

 

Villainbrott

Branta backen, Nora, Danderyd

Ti 2017-10-31 kl. 09.00  - On 2017-11-01 kl. 08.30

Någon har tagit sig i det med villan sammanbyggda garaget för att sedan försöka ta sig vidare med åverkan på en innerdörr. Tillgrepp av elektronik, smycken, kläder, väska mm.

 

Villainbrott

Bifroststigen, Djursholms Ösby, Djursholm

Ti 2017-10-31 kl. 16.00 – On 2017-11-01 kl. 18.00

Någon har tagit sig in i villan genom ett fönster. Okänt vad som saknas.

 

Villainbrott

Noragårdsvägen, Nora, Danderyd

Lö 2017-10-28 kl.10.00 – On 2017-11-01 kl. 22.30

Någon har krossat ett fönster till ett sovrum och klättrat in i villan. Okänt vad som saknas.

 

Inbrott i lägenhet.

Kevingeringen, Danderyd

2017-10-29 kl 18.00 – 2017-11-02 kl 16.45

Okända gärningspersoner har berett sig tillträde till lägenheten genom att krossa ett fönster. Lägenheten genomsökt. Tillgripet gods, i nuläget upptäckt, smycken.

 

Inbrott i bostäder.

Kronovägen, Stocksund

2017-10-30 – 2017-11-06

Man har brutit upp ett fönster, husets övervåning.

 

Vasavägen, Stocksund

2017-11-06 kl 17.57

Villans larm har utlösts. Man har krossat fönster och berett sig tillträde till villan.

 

Försökt till inbrott i lägenhet.

Axel Johnsons väg, Danderyd

2017-11-06 kl 19.00

Ett vittne ser hur två män på en balkong. I full färd med att bryta upp balkongdörren. Vittnet skriker åt männen som avbryter och försvinner från platsen.

 

Försökt till inbrott i villa

Sturebacken, Stocksund

2017-11-06 kl 17.00 – kl 17.30

Man har via en stege klättrat upp till fönster på övervåningen. Man har krossat ett fönster men av okänd anledning avbrutit och inte fullbordat inbrottet.

 

Brahevägen, Stocksund

2017-11-06 kl 13.30 –kl 18.00

Man har klättrat upp till en altan. Här har man brutit upp en altandörr. Villan genomsökt.

 

Stockbyvägen, Stocksund

2017-11-07 kl 11.00 –kl 18.00

Man har klättrat upp till ett fönster på övervåningen. Man har krossat fönstret. Huset delvis genomsökt.

 

Kevinge Strand, Danderyd

2017-11-07 kl 13.00 – kl 19.40

Man har berett sig tillträde via ett badrumsfönster. Villan delvis genomsökt.

Grannsamverkans webb

Jag har utvecklat grannsamverkans webb något. Adressen är lite krånglig: https://www.brattnet.com/apps/org/showweb.php?w=4. Jag ska försöka ändra på det.

Hälsningar

Hans Iwan

För: Alla Till sidan

2017-09-05

16 medlemmar i Trygve-gruppen Nora Danderyd grannsamverkan

I november 2015 skapade jag en grupp i Trygve-systemet med namnet Nora Danderyd grannsamverkan. Intresset från vår grannsamverkan var dock lågt. Vi var bara två medlemmar.

Men så för en dryg månad sedan började det komma en rad anmälningar från personer boende i Nora, Danderyd men utanför vårt område. Med tvekan nekade jag medlemskap då jag menar att grannsamverkor inte bör vara alltför stora utan var och en bör känna till sitt område och därmed kunna delta i arbetet mot brottsligheten.

Men då intresset inom vår samverkan var så litet så har jag nu utvidgat Trygve-gruppens område till hela Nora. {1;Nora Danderyd.JPG;H}

Därmed har jag nu kunnat acceptera ansökningar från 16 personer och förhoppningsvis fått med tillräckligt många för att ett utbyte av information i gruppen ska bli meningsfull.

Därmed är det också fler inom vår grannsamverkan som blir intresserade. I så fall varmt välkomna!

För: Alla Till sidan

2017-06-14

Junibrev till grannsamverkarna

Inte ett inbrott i Västra Danderyd sedan 2017-03-19, men nu...


Vi har sluppit inbrott i vår del av Danderyd under hela 70 dagar. Men sedan tog friden slut


Källvägen, Danderyd. Två villor, samma väg, samma tillvägagångssätt.

2017-05-28 kl 18.00 – 2017-05-29 kl 16.00

Man har krossat ett sidofönster intill entrédörren. Man har berett sig tillträde. Oklart vad som tillgripits.


Mörbyhöjden, Danderyd

2017-06-05  -- kl 16.45

Okänd har på okänt sätt berett sig tillträde till lägenheten. Genomsök har skett. Oklart vad som tillgripits.


Skogsviksvägen, Danderyd

2017-05-27  - 2017-06-09


Klingstavägen, Danderyd

2017-06-10 kl 19.00 – 2017-06-11 kl 20.00

Man har brutit upp ett källarfönster. Villan genomsökt. Man har tillgripit smycken och pass.


Gamla Kyrkvägen, Danderyd

2017-06-13 kl 07.30 – kl 17.30

Okända gärningspersoner har via ett fönster berett sig tillträde till villan. Huset genomsökt. I nuläget oklart vad som tillgripits.

 

Bergavägen, Danderyd

2017-06-13 kl 14.16 – kl 16.19

Okända gärningspersoner har på okänt sätt berett sig tillträde till villan. Villan delvis genomsökt.


Grannsamverkans webb

För att inte breven ska komma för ofta och vara för långa så publicerar jag notiser om sådan som kan intressera oss som jobbar mot brottslighet på det lokala planet. Besök gärna webben och kom med synpunkter på innehållet.


Tala om vad tycker om förslaget om stora hus vid Nora torg


Den 20 juni är sista dagen för att sända in brev till kommunen om planerna på stora hus. Anne-Marie och jag har sänder vårt svar i morgon. Här är ett sent utkast. På Föreningen Nora torgs framtids webb finns mycket information.


Och så två brev från vår polis Mats Hessler


2017-04-21


BROTT MOT ÄLDRE


Med anledning av att det på senare tid förekommit ett antal brott mot äldre i polisområde Nord, vill vi än en gång påminna om att man inte ska släppa in okända personer i sin bostad. Gemensamt för dessa brott är att gärningspersonen uppger att ventilation, brandvarnare eller liknande skall kontrolleras och visar ofta upp ett papper med information om uppdraget. Gärningspersonen går sedan runt i lägenheten och pratar vid några av dessa tillfällen i sin mobiltelefon. Det som har anmälts stulet är bland annat kontanter och kontokort.


Glöm inte att praxis vid reparationer eller kontroller i lägenheter är att boende alltid underrättas i god tid innan.
Tänk också på att inte ha för stora summor kontanter hemma och var och hur du förvarar kontanter och kontokort.

 

Vänligen polisen/Mats


2017-05-10


Tro det eller ej men sommaren närmar sig med stormsteg. Sommaren är den tid på året då de flesta utav oss reser

bort både kortare och längre perioder. Det vet tjuvarna om!


Innan semesterperioden nu börjar, försök få till ett möte med dina grannar. Prata ihop er om hur sommarens bortovaro ser ut.

Här kan ni ge varandra tillåtelse att vara extra friskt nyfikna och göra så att man har lite extra koll på vad som händer i kvarteret.


Hjälp varandra med att göra så att era hem inte ser övergivna ut. Lägga sopor i soptunnan, klippa gräs, parkera bil på grannens uppfart med mera.


Det här är också en tid då flera oseriösa hantverkare dyker upp. Det är många gånger frestande att gå på dessa erbjudanden.

fantastiska priser och omedelbart igångsättande. Äntligen får jag en fin uppfart, nytt tak…. Var försiktig med dessa

så kallade hantverkare. Tänk på om erbjudandet är för bra för att vara sant… Då är det sällan ett bra erbjudande. Köp inte

dessa tjänster vid dörren. Ska du ta hem hantverkare, ta alltid in flera offerter från flera företag.


När dessa oseriösa hantverkare dyker upp i ditt område. Skänk en tanke till dina grannar. Stötta grannarna. Är dom på din gata, gå gärna över till din granne och hjälp till.

 

Vänligen polisen/Mats

För: Alla Till sidan

2017-04-08

Till samverkarna Nora Danderyd

Nora torg - snart kommer samrådsremissen

Föreningen Nora torgs framtid har tagit fram ett informationsblad om kommunens planer nya hus vid Nora torg. Av det framgår det tydligt hur orimliga planerna är. Fyra breda och höga hus. Fler våningsplan på befintliga hus. Och helt tokiga trafiklösningar. Garage ska sprängas ned under husen. Byggtiden uppskattas till tre år.


Den 25 april har föreningen årsmöte i Smedjan i Kvarnparken. Troligen har vi då fått kommunens förslag på remiss.. Jag sitter i föreningens styrelse och ställer upp till omval. Kontakta gärna mig: hibratt@gmail.com.


Alla i Nora är välkomna, även de som ännu inte är medlemmar. Det är väldigt viktigt att alla i Nora kommer med. Om vi är riktigt många i föreningen väger våra synpunkter tungt.


Här är föreningens webb: http://www.noratorg.se

Inbrott i Västra Danderyd

Inbrott i villa: Handelsvägen, Danderyd

2017-03-06 kl 18.00 -2017-03-09 kl 18.45

Man har brutit upp ett fönster. Villan genomsökt. I nuläget oklart vad som tillgripits


Inbrott i lägenhet: Soltorpsvägen, Danderyd

2017-03-17 kl 19.05

Man har brutit upp en altandörr till lägenheten. Larm utlöses. Gärningsmännen avviker från platsen

i bil. Polisen stoppar bilen i närområdet. Två personer grips.

Inbrott i villa: Näckrosvägen, Danderyd

2017-03-17 kl 19.20

Villans larm utlöses. Man har krossat ett fönster och berett sig tillträde. I nuläget oklart vad som tillgripits.

Inbrott i villa: Edsviksvägen, Danderyd

2017-03-17 kl 18.00 – kl 21.00

Man har brutit upp ett fönster till villan. Huset genomsökt. Man har tillgripit smycken och kontanter.

Inbrott i lägenhet: Axel Johnsons väg, Danderyd

2017-03-17 – 2017-03-19 kl 10.40

Man har klättrat upp till balkongen. Här har man brutit upp ett fönster. Lägenheten genomsökt. Oklart vad som tillgripits.

Bilinbrott

Under två dagar 2-3 april stals den invändiga elektroniken i sju bilar i Djursholm. Man har i några fall även tagit airbag/ratt.


Polisen har gått ut med brev angående just inbrott i bil.  I korthet kan man beskriva detta fenomen som att det främst är några få bilmärken som är särskilt utsatta. BMW är det bilmärke som förekommer främst. Men även andra bilmärken är representerade.


Inbrotten sker främst hemma vid bostaden/nattetid. Om du har möjlighet, ställ in din bil i garaget. Parkera bilen så att man ser den från ditt fönster. Ha belysning som tänds när man närmar sig bilen. Se efter om möjligheten till kameraövervakning är möjlig.


Prata ihop dig med grannarna så att man i ditt område är medveten om dessa stölder. I denna brottstyp finns det risk för att gärningspersonerna återkommer efter en tid.

Påsklovet

Vår polisman Mats Hessler: LITET KOM IHÅG NÄR JAG RESER BORT                                                                     

 • Tala om för grannarna

 • Be grannarna om hjälp

 • Tala om för kontaktombudet

 • Förvara värdesakerna på säker plats

 • Kontrollera inventarieförteckning

 • Timers på belysning/radio

 • ”Städa” inte på tomten

 • Kontrollera lås

 • Kontrollera dörrar

 • Kontrollera fönster

 • Kontrollera larm

 • Vidarekoppla telefon

Vill du köra grannsamverkansbilen?

För att köra grannsamverkansbilen behöver man gå en kort utbildning på ca 2 h. I utbildningen förklaras grannsamverkansbilens syfte och mål, grundläggande kunskap om att förebygga brott och vilka uppgifter man har som förare/medåkare. Men går även igenom praktisk information om att köra och boka bilen. I samband med utbildningen bokas du in på två pass med grannsamverkansbilen. Vid det första passet får du åka med en erfaren förare.


Nästa utbildning sker den 25 april 2017. Tid 13:00-15:00, Ebba Grips Rum, Djursholms slott.

Här anmäler du dig: http://www.danderyd.se/grannsamverkan

Tullen

Var tar stöldgodset vägen? Det tar tjuvarna och lastar på en bil och lämnar landet. Men tullen då. GÖR INGET!!! Den har inte rätt att ingripa även om tullarna vet att bilen är full med tjuvgods.


Detta har tagits upp i riksdagen av flera ledamöter. Vad svarar den ansvarige ministern Anders Ygeman? Att han inte tänker agera.


Läs mer: Tullen släpper igenom tjuvar med stöldgods

För: Alla Till sidan

2017-04-05

Tullen släpper igenom tjuvar med stöldgods

Visst är det utomordentligt märkligt att Tullen inte kan stoppa stöldgods för att polisen inte hinner med att beslagta det stulna. Jag kan förstå att det är svårt för polisen att vara på plats när det begås ett inbrott. Men nog skulle tullen kunna klara av att hantera utförsel av laster med stöldgods.  

Thomas Finnborg (M), polisinspektör, har ställt en ska enkel fråga till Anders Ygeman(S) i ämnet. I den skriver Finnborg:  

Tullverket har däremot inte som uppgift att förhindra utförsel av stöldgods från Sverige. Orsaken till detta är att det i dag inte är en brottslig handling att föra ut stöldgods ur landet. I stället går 98 procent av tullpersonalens tid i färjehamnar åt till att kontrollera införsel av gods, vilket regeringen också har bett myndigheten att prioritera.  

...

Stöldgods för mångmiljonbelopp försvinner alltså ut från Sverige varje år. Ett exempel är det ökande antalet stölder av båtmotorer. Förra året stals omkring 3 000 båtmotorer i Sverige, och över 70 procent av de stulna motorerna beräknas sedan försvinna utomlands.

Lagstiftningen borde alltså ändras så att utförande av stöldgods görs till en brottslig handling, samtidigt som Tullverkets tillförs utökade resurser och får i uppdrag att tydligare kontrollera utförsel av stöldgods.

Anders Ygeman ska besvara frågan senast 2017-04-12 kl. 12.00.

Även Lars-Arne Staxäng (M) ställde en liknande fråga till Ygeman i december 2016. Då svarade Ygeman att han inte tänker vidta några åtgärder! Det verkar som att huvudskälet är hinder i EUs lagstiftning. Han skriver 

För att Tullverket ska få göra ingripanden krävs att den aktuella varan finns uppräknad i lagen. Exempel på sådana varor är narkotika, vapen och krigsmateriel. Med stöd av den lagen har Tullverket rätt att bl.a. omhänderta varor. Dessutom kan lagen om straff för smuggling bli tillämplig, vilken bl.a. innehåller bestämmelser om beslag. För att regelverket ska vara tillämpligt ska det dock finnas en in- eller utförselrestriktion beträffande varan i annan lagstiftning. Regleringen för Tullverkets kontroller tar således endast sikte på in- och utförselreglerade varor och inte på att utreda andra typer av brott.

Jag har därför inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder.

Polisen vet vilka som stjäl

De organiserade stöldligorna kommer från Östeuropa och använder bland annat förprogrammerad gps-utrustning när de begår sina brott. Det visar en kartläggning som polisen gjort av 1.500 återkommande personer som livnär sig på stölder.

Förra året anmäldes drygt 22.000 bostadsinbrott, samtidigt som polisens uppklarningsstatistik är mycket låg, fyra procent. De senaste åren har polisen därför satsat på att kartlägga vilka som begår bostadsinbrott och var brotten sker.

...

Polisen har kartlagt ett 15-tal kriminella nätverk som begår brott i Sverige. Cirka 500 personer är hemmahörande i Litauen. Cirka 300 personer kommer från Polen. Sedan finns mindre grupper från Georgien, Vitryssland och Rumänien och Bulgarien. Totalt rör det sig om 1.500 personer som är aktiva och som begår brott.

Nätverken är specialiserade på olika områden. Vissa ligor gör bostadsinbrott, medan andra stjäl lyxbilar och dyra bildelar, till exempel krockkuddar och navigations- och mediamoduler.

– De har medlemmar som bor i Sverige. Det är de som planerar var man ska göra inbrotten och stölderna. Ofta rör det sig om rena beställningsjobb. Vi har spanat och sett hur de tömmer en bil på strålkastare, airbags och mediamodulen på under en minut. De bor hos sina landsmän i Sverige medan de utför brotten och gömmer även stöldgods där, säger Anders Burén.

Hur får de ut stöldgodset ur Sverige?

– Ofta låter de de stulna sakerna ligga i några veckor, sedan kan det skickas via bussgods eller via fraktföretag. Eller också försöker man i vissa fall köra hem godset själva, säger Anders Burén till SVT Nyheter.

Så här kan det ju inte få vara! Om några dagar ska Anders Ygeman ge sitt svar. Blir det igen "Ingen åtgärd". Jag tänker skriva till honom också kräva att han gör något. Gör det du också! Adressen är justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se.

För: Alla Till sidan

2017-10-01

Borta? Hitta!

Jag har under en tid använt Tile, en liten bricka som man kan söka via mobilen. Jag la den i mitt glasögonfodral efter som jag glömt det ett antal gånger och tack vare Tile fått veta var jag glömt det. Tile kommunicerar med Blotooth var räckvidd är max några 100 meter, men Tile ser till att mobilen vet var de senaste hade kontakt - dvs då jag gick ifrån glasögonfodralet.

Fyra Tile-brickor kostar 70 dollar. 142 kr/st. Tile drivs av batterier som räcker ca ett år. Den händige kan dock byta batteri: Tile tracker battery replacement and disassembly (tear down) procedure.

Track är en konkurrent med liknande produkt, men det finns säkert fler.

För: Alla Till sidan

2017-08-29

Trygve - app för samverkan

I november 2015 informerade jag kort om appen Trygve. Vi är bara två som skaffade appen och har sedan inte använt den. Trygve är också tillgängligt på webben.

Under sensommaren har ett flera personer som inte bor inom vårt grannsamverkansområde ansökt om medlemskap och har därför fått nej. Men för att underlätta för andra i kommunen som vill arbeta emot brottsligheten har jag skapat en ny Trygve-grupp som omfattar hela kommunen. Även denna Trygve-grupp finns på webben.

Vad är då Trygve? Här finns en översiktlig beskrivning. I en video gör man mer detaljerat igenom hur systemet fungerar.

För: Alla Till sidan

2017-03-06

Inbrottsvågen fortsätter - nu nära oss

Polisen rapporterar
Polisen rapporterar sju inbrott i kommunen mellan 18/2-3/3. Fem av dem var i Västra Danderyd.
 • Nora Strand. Krossat fönster. (Nämndes i förra brevet)
 • Edsviksvägen. Uppbruten balkongdörr. (Nämndes i förra brevet)
 • Klingstavägen. Uppbrutet fönster.
 • Delstigen. Uppbrutet fönster.
 • Slånbergsvägen. Uppbruten lägenhetsdörr.
Det är för eländigt. Det är länge sedan vi drabbades. Då tog sig någon in på natten när vi sov. Tack vare knarriga golv vaknade vi och tjuven försvann med en handväska. Handväskan återfanns lätt, men sömnen blev sämre under mycket lång tid.

Vår webb
På vår grannsamverkans webb har jag samlat en hel del bra information. Adressen är Nora grannsamverkan

Trygghansa skriver
Grannsamverkan skapar trygghet under sportlovet
Många svenskar reser bort under sportlovet, vilket gör att sportlovsveckorna är bland de mest inbrottsdrabbade veckorna på året. Det finns dock en rad åtgärder som minskar risken att få påhälsningar av tjuvar, till exempel att starta upp Grannsamverkan – en metod som kan minska antalet inbrott i ett område med en fjärdedel. Enligt en undersökning från Trygg-Hansa har tre av fyra svenskar en positiv syn på grannsamverkan.

Under 2016 genomfördes totalt 11 315 villainbrott och 6 257 lägenhetsinbrott i Sverige, enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Trygg-Hansa tog förra året emot 3 946 anmälningar om inbrott och sportlovsveckorna är bland de mest inbrottsdrabbade veckorna.

Håkan Franzèn har nio generella tips på hur man kan minska risken för inbrott under sportlovet:
- Starta upp Grannsamverkan tillsammans med dina grannar och polisen.
- Installera timers på lampor inne i bostaden.
- Be en granne tömma brevlådan regelbundet.
- Se till att bostaden ser bebodd ut. Bor du i villa är det bra om en granne skottar efter snöfall och parkerar sin bil på uppfarten.
- Erbjud en god vän eller granne att flytta in i din bostad så att hemmet inte lämnas obevakat.
- Se över att du har godkända lås på dörrar och fönster.
- Ta bort växtlighet runt huset för att se till att tjuven inte kan ta sig in i skydd av denna.
- Montera belysning med rörelsedetektor. Särskilt viktigt är att belysa ytterdörr samt de delar av huset som inte ligger väl synliga.
- Installera inbrottslarm (välj även till andra funktioner som vattenlarm, brandlarm m.m.).

En väl genomförd Grannsamverkan kan minska vardagsbrotten, till exempel inbrott och stöld ur bil, som begås i ett bostadsområde med upp till 26 procent enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). I en undersökning* som Trygg-Hansa genomförde tillsammans med Novus 2016 uppger tre av fyra svenskar att de har en positiv syn på Grannsamverkan och att de tror att det kan minska inbrotten i ett område. Trots det är det bara 17 procent av svenskarna som ingår i Grannsamverkan tillsammans med polisen, enligt en undersökning som Trygg-Hansa genomfört tillsammans med organisationen Samverkan mot brott.


Hoppas att det går bättre nästa sportlov.

/Hans Iwan
För: Alla Till sidan

2017-03-03

Inbrott Edsviksvägen 170303

Är ute med hunden vid 10:30. Ser polisbil med blåljus stående på Klockargårdsvägen. Den kör så snabbt mot Danarövägen och hinner före en bil som kör åt samma håll. Polisbilen verkar stoppa en bil bakom sig men åker sedan tillbaka till Klockargårdsvägen.

Strax efteråt svänger en polisbil från Noragårdsvägen upp på Danarövägen, åker fram till Vindvägen, åker tillbaka på Danarövägen fram till Nora torg och försvinner bakom Hornet.

Det är klart att man undrar vad som är på gång. Under varför de inte stannar och frågar om jag sett något. Vi som är ute med under på kvällen har tid att se och lyssna. Men ingen fråga.

Väl hemma söker jag på Polisen Danderyd och får veta vad som händer:

2017-03-03 21:08, Stöld/inbrott, Danderyd

Danderyd. Pågående inbrott i en villa på Edsviksvägen.

Säkerhetsbolaget får in bilder från fastigheten som visar att obehöriga är inne i huset.

Flera patruller och även hundpatrull är på väg mot adressen. 

Väktare och polis är snabbt på plats men tjuvarna har hunnit lämna, troligen i ett fordon.

Enligt de kamerabilder som kommit till säkerhetsbolaget är det troligt att det är samma gärningspersoner som vid 19:54  gjorde inbrott i en villa i Roslags Näsby. 

Tänk om man kunde hitta ett sätt får oss i området att hjälpa till när man letar efter tjuvarna. Vi kunde kanske kunde få ett SMS-meddelande men uppmaning att se om något annorlunda märks där vi bor. Eller vi går med hunden.

För: Alla Till sidan

2017-02-28

Inbrottsvåg i Danderyd

Till grannsamverkan i Nora

Idag rapporterar polisen sju inbrott. I västra Danderyd på Kevinge Strand och Klingstavägen. Nu under sportlovet måste vi vara extra vaksamma. Jag har mobiltelefonen i beredskap ifall jag ser något som ser misstänkt ut.

"Mellan kl 18-20 på fredagen och lördagen har vi åkt på inga färre än 8 st PÅGÅENDE inbrott där gärningsmännen brutit sig in i villor, tillgripet gods och sedan lämnat på huset på under 5 minuters tid. De flesta av husen hade larm installerat och larmtiden från de olika husen inkom nästan samtidigt vilket slukar våra resurser. Danderyds och Täbys kommuner är mest drabbade", skriver lokalpolisen. (Stockholm direkt)

"Nu varnar polisen för ett nytt svenskt tillvägagångssätt, och uppmanar att hellre ringa en gång för mycket än för lite. Tillvägagångssätten har varit ovanligt. Många larm, de flesta installerade i villor, kom nästan samtidigt. Gärningsmännen lyckades bryta sig in i bostäder, tog saker och lämnade husen – allt på under fem minuter. Eftersom larmen kom nästan samtidigt tar det mycket av polisens resurser, och nu uppmanas invånarna att ha extrakoll."(Expressen)

Polisen varnar för nya snabba inbrott

Första helgen på sportlovet och inbrottstjuvarna har redan varit i farten. Nu varnar polisen för ett nytt snabbt tillvägagångssätt och uppmanar invånarna att hellre ringa en gång för mycket än en gång för lite. 

Samtidigt som sportlovsveckan nu har startat och många reser i väg så passar även tjuvarna på att göra inbrott. Polisen uppmanar nu kommuninvånarna att hellre ringa till polisen en gång för mycket än en gång för lite, och skriver:

”Är du bortrest över lovet? Se till att någon tittar till huset, främst eftermiddagar. Vet du att grannen är bortrest? Titta gärna till huset lite då och då. Ser du något suspekt i området? Ring 11414 och lämna tips till oss. Ser du något pågående brott? Ring 112 och försök göra så mycket iakttagelser som möjligt medan du ringer.” (Mitti)

Polisen har det slitsamt av många anledningar. De som jobbar med att göra det svårt för tjuvarna behöver nog uppmuntran. Ett mycket enkelt sätt är att klicka gilla på polisens Facebooksida.

{1;JohanStengård2.JPG;H}Över till trevligare saker

Johan Stengård leder en 16-manna jazzorkester som har konsert i Kulturskolan några gånger per år. Nästa spelning är den 19 mars.

Danderyds hembygdsföreningen håller Hembygdscafé i Hembygdsgården på lördag 4 mars kl. 13–16.För: Alla Till sidan

2018-02-04

Nu lämnar jag Nora grannsamverkan

Efter att ha svarat för grannsamverkan sedan hösten 2014 har jag bestämt mig för att lämna detta uppdrag och samtidigt ta initiativ till en mindre grannsamverkan.

En viktig anledning till detta är brottsutvecklingen. Under min tid som kontaktperson med polisen är inbrotten ökat. De har också ändrat karaktär. Numera är det främst “professionella” utländska ligor som begår inbrotten. Den dåliga kontrollen vid våra gränser gör det enkelt för dem att föra ut tjuvgodset ur landet. Jag bifogar en sammanställning av polisens rapporter över inbrott i december i Västra Danderyd.

Ett annat skäl för mig att lämna uppdraget är att ungefär hälften av hushållen inom området trots flera påminnelser inte meddelat sin epostadress till mig. Förklaringen till det är säkert att de inte känt att vi haft en naturlig grannrelation.

Tiden har också blivit knapp då jag lägger ned en hel del tid på att få en förnuftig utveckling av Nora torgs-området. Jag är också föreslagen att ingå i SPF IDUNs styrelse med delansvar för kontakterna med kommunen.

För att en grannsamverkan ska fungera väl måste de som deltar känna varandra väl, så väl att de t.ex. gärna informerar om när de tänker vara bortresta. Det är också bra om antalet deltagare inte är fler än att de kan träffas i någons hem. Att hyra lokal, ordna med kaffe etc tar så mycket tid att mötena blir alltför sällan. Flera grannsamverkor kan sedan gå samman för en träff t.ex. i Kvarnstugan och bjuda in de kommunens poliser.

Jag hoppas givetvis nu att flera som deltagit i denna grannsamverkan tar på sig uppgiften som kontaktperson med polisen. En grannsamverkan bör ha ca 10 hushåll

Jag hjälper gärna igång nya kontaktpersoner och ser fram emot ett samarbete. Jag kan t.ex. fortsätta att sända mina nyhetsbrev även till andra grannsamverkor.

Kontaktuppdraget har varit stimulerande. Det har lett till trevliga samtal med boende i området under promenaden med Buster. Dessutom är jag övertygad om att samverkan - även om den inte fungerat optimalt - bidragit till att tjuvarna dragit sig för att besök oss. Men besök har tyvärr ändå skett.

Om du vill bli kontaktperson så gör följande:

 • Prata med 3-4 grannar för att höra om de vill vara med. De kan sedan i sin tur höra med sina grannar.
 • Kontakta Mats Hessler (mats.hessler@polisen.se) och meddela att du vill bli kontaktperson med polisen. Då kommer säkert Mats kontakta dig och berätta om polisens och kommunens grannsamverkan.
 • Hör gärna av dig också till mig så kan vi se om det finns anledning att ta hjälp av varandra.

Bästa hälsningar

Hans Iwan

 

Lite länkar

Grannsamverkan Danderyds kommun

Samverkansavtal polis och Danderyds kommun

Brottsförebyggande arbete och trygghetsarbete i Danderyd

”Danderyd är attraktivt för inbrottstjuvar” (Med bild på vår kommunpolis!)

Danderyd näst mest inbrottsdrabbad, 31 inbrott på 14 dagar

Aftonbladet: Utländska stöldligor bakom fler inbrott

För: Alla Till sidan