Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Länkar
Brattska släktträdet
Geni
Rötter


Alla webbar

Släktforskning

Vad händer med släktforskningen efter GDPR?

På Sveriges Släktforskarförbunds webb Rötter finns en utmärkt beskrivning av vad som gäller i och med införandet av dataförordningen GDPR.

Dataskyddsförordningen gäller juridiska personer såsom företag och föreningar, inte privatpersoner och deras hobbyer. Inte heller i framtiden kommer enskilda släktforskare förhindras att lagra personuppgifter. Om däremot flera privatpersoner går samman och släktforskar ihop som gäller lagen. Den omfattar även ideella föreningar.

I artikel 2 "Materiellt tillämpningsområde" står det
2. Denna förordning ska inte tillämpas på behandling av personuppgifter som
en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll.
. Frågan är om en privatpersons publicering av uppgifter om släktingar t.ex. på Internet fortfarande anses ha "samband med hushållet".

När GDPR infördes den 25 maj 2018 upphörde samtidigt Personuppgiftslagen.

Släktträdet

Släktträdet med släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer finns på Internet. Uppgiftert om avlidna personer är tillgängliga för alla besökare. Uppgifter om levande personer är däremot endast tillgängliga för släktträdets 41 redaktörer.

Aktuellt

2018-07-18 Gravar

2018-03-03 Släkt med Suhr

2018-03-01 Gedcom - släktforskningens koder

SLäktforskning

2018-01-23 Brattska släktforskare

2018-01-16 Kenth-Ove Johan Dahl

2018-01-16 Autosomal relation

2018-01-13 Brattar i Wikipedia

2018-01-13 Varför släktforska?

2018-01-13 Facebook-grupp för Brattar

2018-01-12 Riksarkivet blir gratis 1 februari

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12