Släktforskning

Vad händer med släktforskningen efter GDPR?

På Sveriges Släktforskarförbunds webb Rötter finns en utmärkt beskrivning av vad som gäller i och med införandet av dataförordningen GDPR.

Dataskyddsförordningen gäller juridiska personer såsom företag och föreningar, inte privatpersoner och deras hobbyer. Inte heller i framtiden kommer enskilda släktforskare förhindras att lagra personuppgifter. Om däremot flera privatpersoner går samman och släktforskar ihop som gäller lagen. Den omfattar även ideella föreningar.

I artikel 2 "Materiellt tillämpningsområde" står det
2. Denna förordning ska inte tillämpas på behandling av personuppgifter som
en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll.
. Frågan är om en privatpersons publicering av uppgifter om släktingar t.ex. på Internet fortfarande anses ha "samband med hushållet".

När GDPR infördes den 25 maj 2018 upphörde samtidigt Personuppgiftslagen.

Släktträdet

Släktträdet med släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer finns på Internet. Uppgiftert om avlidna personer är tillgängliga för alla besökare. Uppgifter om levande personer är däremot endast tillgängliga för släktträdets 41 redaktörer.

Aktuella notiser

Notiser för dig som inte loggat in.

2019-08-05

Släktingar till Jon Raud Ivarsson

Det visar sig att en god vän och jag båda har Jon Raud i vår släktträd. Han levde på 1200-talet och i vart fall min släktrelation till honom vilar delvis på osäker grund.

2018-12-10

Släkten Bolt i Norge

Släkten Bolt är inte alltför avlägsen dagens brattar. Efter bara 14 steg kommer man till den mäktige Alf Haraldsson Bolt 1336-1412

2018-12-01

Det går att söka efter passagerare i båtarna till New York

Passagerarlistorna med båt till New York och Ellis Island finns på nätet.

2018-11-30

Geneanet

Geneanet är ett bra tjänst för släktforskning. Grundversionen är gratis. Full version Geneanet Premium kostar 435 kr/år.

2018-11-30

Till en god vän

En god vän vill få veta hur man kommer igång med släktforskning. En bra fråga. Här är mitt svar.

2018-11-23

Ottar och Iwan Bratt

Vilken kontakt - om någon - hade Iwan Bratt med Ottar? Jag har hört att det ska ha funnits något kontakt, möjligen stödde Iwan Ottar i hennes missionståg.

2018-07-18

Gravar

2018-03-03

Släkt med Suhr

Vad händer med släktforskningen efter GDPR?

På Sveriges Släktforskarförbunds webb Rötter finns en utmärkt beskrivning av vad som gäller i och med införandet av dataförordningen GDPR.

Dataskyddsförordningen gäller juridiska personer såsom företag och föreningar, inte privatpersoner och deras hobbyer. Inte heller i framtiden kommer enskilda släktforskare förhindras att lagra personuppgifter. Om däremot flera privatpersoner går samman och släktforskar ihop som gäller lagen. Den omfattar även ideella föreningar.

I artikel 2 "Materiellt tillämpningsområde" står det
2. Denna förordning ska inte tillämpas på behandling av personuppgifter som
en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll.
. Frågan är om en privatpersons publicering av uppgifter om släktingar t.ex. på Internet fortfarande anses ha "samband med hushållet".

När GDPR infördes den 25 maj 2018 upphörde samtidigt Personuppgiftslagen.

Släktträdet

Släktträdet med släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer finns på Internet. Uppgiftert om avlidna personer är tillgängliga för alla besökare. Uppgifter om levande personer är däremot endast tillgängliga för släktträdets 41 redaktörer.

Aktuella notiser

Notiser för dig som inte loggat in.

2019-08-05

Släktingar till Jon Raud Ivarsson

Det visar sig att en god vän och jag båda har Jon Raud i vår släktträd. Han levde på 1200-talet och i vart fall min släktrelation till honom vilar delvis på osäker grund.

2018-12-10

Släkten Bolt i Norge

Släkten Bolt är inte alltför avlägsen dagens brattar. Efter bara 14 steg kommer man till den mäktige Alf Haraldsson Bolt 1336-1412

2018-12-01

Det går att söka efter passagerare i båtarna till New York

Passagerarlistorna med båt till New York och Ellis Island finns på nätet.

2018-11-30

Geneanet

Geneanet är ett bra tjänst för släktforskning. Grundversionen är gratis. Full version Geneanet Premium kostar 435 kr/år.

2018-11-30

Till en god vän

En god vän vill få veta hur man kommer igång med släktforskning. En bra fråga. Här är mitt svar.

2018-11-23

Ottar och Iwan Bratt

Vilken kontakt - om någon - hade Iwan Bratt med Ottar? Jag har hört att det ska ha funnits något kontakt, möjligen stödde Iwan Ottar i hennes missionståg.

2018-07-18

Gravar

2018-03-03

Släkt med Suhr

Vad händer med släktforskningen efter GDPR?

På Sveriges Släktforskarförbunds webb Rötter finns en utmärkt beskrivning av vad som gäller i och med införandet av dataförordningen GDPR.

Dataskyddsförordningen gäller juridiska personer såsom företag och föreningar, inte privatpersoner och deras hobbyer. Inte heller i framtiden kommer enskilda släktforskare förhindras att lagra personuppgifter. Om däremot flera privatpersoner går samman och släktforskar ihop som gäller lagen. Den omfattar även ideella föreningar.

I artikel 2 "Materiellt tillämpningsområde" står det
2. Denna förordning ska inte tillämpas på behandling av personuppgifter som
en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll.
. Frågan är om en privatpersons publicering av uppgifter om släktingar t.ex. på Internet fortfarande anses ha "samband med hushållet".

När GDPR infördes den 25 maj 2018 upphörde samtidigt Personuppgiftslagen.

Släktträdet

Släktträdet med släkten Bratt från Brattfors med besläktade familjer finns på Internet. Uppgiftert om avlidna personer är tillgängliga för alla besökare. Uppgifter om levande personer är däremot endast tillgängliga för släktträdets 41 redaktörer.

Aktuella notiser

Notiser för dig som inte loggat in.

2019-08-05

Släktingar till Jon Raud Ivarsson

Det visar sig att en god vän och jag båda har Jon Raud i vår släktträd. Han levde på 1200-talet och i vart fall min släktrelation till honom vilar delvis på osäker grund.

2018-12-10

Släkten Bolt i Norge

Släkten Bolt är inte alltför avlägsen dagens brattar. Efter bara 14 steg kommer man till den mäktige Alf Haraldsson Bolt 1336-1412

2018-12-01

Det går att söka efter passagerare i båtarna till New York

Passagerarlistorna med båt till New York och Ellis Island finns på nätet.

2018-11-30

Geneanet

Geneanet är ett bra tjänst för släktforskning. Grundversionen är gratis. Full version Geneanet Premium kostar 435 kr/år.

2018-11-30

Till en god vän

En god vän vill få veta hur man kommer igång med släktforskning. En bra fråga. Här är mitt svar.

2018-11-23

Ottar och Iwan Bratt

Vilken kontakt - om någon - hade Iwan Bratt med Ottar? Jag har hört att det ska ha funnits något kontakt, möjligen stödde Iwan Ottar i hennes missionståg.

2018-07-18

Gravar

2018-03-03

Släkt med Suhr

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.