Danderyds Safeland-grupper

För en tid sedan uppmärksammade jag Safeland (då Tryggve), som erbjöd en gratistjänst för grannsamverkare. Jag beslöt mig för att pröva tjänsten i min grannsamverkan, men intresset var svagt i denna grupp. Däremot kom det medlemsansökningar från andra i Nora - och från Nora kommun(!).

Det stora intresset för Safelandgruppen väckte idé att skapa liknande grupper för övriga delar i Danderyd, samt en för hela Danderyd. Syftet var givetvis inte att skapa fem grannsamverkor, utan att stimulera intresset för att grannsamverka och göra det lättare att hitta andra intresserade när den egna bostaden.

Intresset visar sig vara mycket stort, avsevärt större än vad jag trodde. Många har anmält sig. Jag vet dock inte om det lett till fler och bättre fungerande grannsamverkor. Det är bara några få som använder möjligheten att rapportera händelser.

Så frågan är nu vad medlemmarna vill ha ut av sitt medlemskap.

Hans Iwan Bratt

Aktuella notiser

Notiser för dig som inte loggat in.

2018-07-15

Inbrott Stocksund

2017-10-03

Smart DNA

För en tid sedan uppmärksammade jag Safeland (då Tryggve), som erbjöd en gratistjänst för grannsamverkare. Jag beslöt mig för att pröva tjänsten i min grannsamverkan, men intresset var svagt i denna grupp. Däremot kom det medlemsansökningar från andra i Nora - och från Nora kommun(!).

Det stora intresset för Safelandgruppen väckte idé att skapa liknande grupper för övriga delar i Danderyd, samt en för hela Danderyd. Syftet var givetvis inte att skapa fem grannsamverkor, utan att stimulera intresset för att grannsamverka och göra det lättare att hitta andra intresserade när den egna bostaden.

Intresset visar sig vara mycket stort, avsevärt större än vad jag trodde. Många har anmält sig. Jag vet dock inte om det lett till fler och bättre fungerande grannsamverkor. Det är bara några få som använder möjligheten att rapportera händelser.

Så frågan är nu vad medlemmarna vill ha ut av sitt medlemskap.

Hans Iwan Bratt

Aktuella notiser

Notiser för dig som inte loggat in.

2018-07-15

Inbrott Stocksund

2017-10-03

Smart DNA

För en tid sedan uppmärksammade jag Safeland (då Tryggve), som erbjöd en gratistjänst för grannsamverkare. Jag beslöt mig för att pröva tjänsten i min grannsamverkan, men intresset var svagt i denna grupp. Däremot kom det medlemsansökningar från andra i Nora - och från Nora kommun(!).

Det stora intresset för Safelandgruppen väckte idé att skapa liknande grupper för övriga delar i Danderyd, samt en för hela Danderyd. Syftet var givetvis inte att skapa fem grannsamverkor, utan att stimulera intresset för att grannsamverka och göra det lättare att hitta andra intresserade när den egna bostaden.

Intresset visar sig vara mycket stort, avsevärt större än vad jag trodde. Många har anmält sig. Jag vet dock inte om det lett till fler och bättre fungerande grannsamverkor. Det är bara några få som använder möjligheten att rapportera händelser.

Så frågan är nu vad medlemmarna vill ha ut av sitt medlemskap.

Hans Iwan Bratt

Aktuella notiser

Notiser för dig som inte loggat in.

2018-07-15

Inbrott Stocksund

2017-10-03

Smart DNA

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.