Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Nora torgs framtid

Aktuellt

Vid det senaste mötet i byggnadsnämnden togs inget beslut om Nora torg. Beslut kan ev tas vid nämndens möten 13 juni eller 29 augusti. Sedan är det val och nämnden får nya ledamöter som förhoppningsvis är mer lyhörd än det nuvarande majoriteten bestående av Moderaterna och Liberalerna.

Nämnden senaste förslaget kom 28 april 2017 och möttes av frän kritik från Föreningen Nora Torgs Framtid och många andra. Under hand har polikter i den politiska majoriteten meddelat att vägen inte ska flyttas och att det inte heller ska bli några påbyggnader på husen i direkt anslutning till torget, dvs Nora torg 4 och Nora torg 5. Det ryktas också att antalet huskroppar ska minskas eller bli mindre.

Föreningens krav är att det olycksaliga projektet helt avbryts. Sedan kan kommunen i nära samarbete med de boende ta ställning till nya byggnader som ansluter väl till befintlig bebyggelse så att karaktären av villa- och trädgårdsstad bibehålls.

Notiser

Alla notiser med ingress. Antal notiser: 100.

2018-03-22

Årsmötet: Uttalande och andra beslut vid årsmötet

Föreningen Nora Torgs Framtid ser med oro på att kommunens arbete med detaljplanen Nora Torg, Danderyd 3:3 m.fl. fortsätter. Vi kräver att detta arbete avbryts nu.
För alla.

2018-03-11

Läs vad vi gjort sedan förra årsmötet

Årsberättelse april 2017 – mars 2018. Yttrande över kommunens förslag. Möten med politiker. Och information till medlemmarna t.ex. via webben.
För alla.

2018-03-10

Årsmöte den 20 mars

För alla.

2018-02-21

Nu tas beslutet om Nora Torgs framtid

Rolf Rosén Moderaterna Medlemsbrev Liberalerna Byggnadsnämnden Årsmötet 2018 För alla.

2018-02-21

Medlemsbrev: Snart kan beslutet tas

Inför Byggnadsnämndens sammanträde kommer M och L ha interna möten och det är där det egentliga beslutet tas. Så det är bråttom. Nu måste vi alla kontakta dem som tar beslutet.
För alla.

2018-02-18

Marken vid Nora torg tål inte höga hus

Marken vid Nora torg är olämplig för den typ av hus som kommunen föreslagit. Höga hus med garage under jorden gör att grundvattennivån att sjunker påtagligt. Med sättningar i befintliga hus.
För alla.

2018-02-18

Om Nora Torg i Danderyds Nyheter

För alla.

2018-02-17

"Man ska inte förtäta Danderyd"

För alla.

2018-02-14

Tvärvändningen: Alla planer skrotas kring Eneby torg

Kommunstyrelsen fick en skrivelse från fastighetsägarna av östra Eneby torg där man meddelar att man drar sig ur ett planuppdrag.
För alla.

2018-02-09

Eva Bergman lämnar Liberalerna

Det handlar om hur man hanterat ärendet kring östra Eneby torg, man lyssnar inte på medborgarna, likaså gällande planerna för Nora torg.
För alla.

2018-01-24

Danderyd tjänade mest i Sverige på markförsäljning

För alla.

2018-01-23

Utfrågningen av politiker: “Trädgårdsstad eller höga hus?”

För alla.

2018-01-23

Till Byggnadsnämnden om Nora torg

För alla.

2018-01-13

Sverigedemokraternas bostadspolitik

För alla.

2018-01-13

Blir det ett granskningsförslag?

För alla.

2018-01-12

Klart vilka som kommer från partierna

För alla.

2018-01-12

Centerpartiets bostadspolitik

För alla.

2018-01-12

Miljöpartiets bostadspolitik

Miljöpartiet Mp Danderyd Bostadspolitik För alla.

2018-01-04

De politiska partiernas bostadsprogram

För alla.

2018-01-04

Kristdemokraternas bostadspolitik

För alla.

2018-01-04

Liberalernas bostadspolitik

För alla.

2018-01-01

Överklagande av detaljplaner i praktiken

Överklagande KTH Detaljplaner För alla.

2017-12-29

Vad sa Sverigeförhandlingen om Danderyd?

För alla.

2017-12-29

Behrooz Khoshnood lämnar Nora Livs

För alla.

2017-12-29

Danderyd måste ha en fungerande planprocess

För alla.

2017-12-29

Förslag till riktlinjer för Danderyds markanvisningar

För alla.

2017-12-28

Förslag till förändring av Danderyds planprocess

För alla.

2017-12-27

Danderyd i siffror

För alla.

2017-12-13

Julbrev till medlemmarna

För alla.

2017-12-11

Lägesrapport vid årets slut

För alla.

2017-11-27

Villaägarna: Kollektivt självmord av Danderyds villamiljö?

För alla.

2017-11-24

Ny Facebookgrupp om kommunens byggande: ”Danderyds Framtid”

För alla.

2017-11-18

Till kommunen: Stoppa planen för Nora Torg!

För alla.

2017-11-14

Nu börjar kampen på allvar!

För alla.

2017-11-09

Flyttning av Noragårdsvägen

För alla.

2017-10-19

Extrem byggboom i Danderyd

För alla.

2017-10-03

Remissvaren på detaljplanen för Nora torg

För alla.

2017-10-03

Remissvaren på detaljplanen för Nora torg

För alla.

2017-10-01

Vision för Danderyds kommun

För alla.

2017-07-08

Ballongdemonstration mot nya bostadshus i Danderyd

För alla.

2017-06-23

Väldigt många remissvar om Nora torg!

För alla.

2017-06-16

Skrivelsen till Byggnadsnämnden - slutlig version

Remissvar Planförslag Byggnadsnämnden För alla.

2017-06-16

Kommunen: Omstart av utvecklingen av Östra Eneby torg

För alla.

2017-06-16

5 dagar kvar - flygblad utdelat 16/6

För alla.

2017-06-15

Kommunen drar tillbaka programplanen för Östra Enebyberg

För alla.

2017-06-14

Protesterna i Enebyberg allt starkare - och ger resultat

För alla.

2017-06-14

Lisa och Johan Gröndal, Nora torg 1: Bygg hus som smälter in

För alla.

2017-06-14

Anne-Marie och Hans Iwan Bratt: Starta om

För alla.

2017-06-14

Markexpert dömer ut kommunens byggplaner

För alla.

2017-06-06

Medlemsbrev: Mötet 31 maj. Remissvar senast 20 juni

För alla.

2017-05-30

Underlag till ditt remissvar

För alla.

2017-05-29

Mindre solsken, mer skugga och mindre dagsljus

För alla.

2017-05-29

Det finns bättre förslag

För alla.

2017-05-17

Vem är sakägare vid beslut om detaljplan

För alla.

2017-05-17

Kallelse till medlemsmöte den 30 maj

För alla.

2017-05-16

Innehåll i webben med relevanta länkar

För alla.

2017-05-15

Samrådsredogörelse Programplan för Nora torg

För alla.

2017-05-10

Reviderad modell av kommunens planremiss

För alla.

2017-05-10

Informationsblad till Noraborna om mötet den 15 maj

För alla.

2017-04-30

Danderyds Hembygdsförening: Danderydiana

För alla.

2017-04-29

Planrådsremissen har kommit!!!

För alla.

2017-04-27

Årsmötet: Ny styrelse och uttalande

För alla.

2017-04-08

Föreningen svarar på kommunens artikel

För alla.

2017-04-07

Stoppa bygget av höga hus vid Nora torg

För alla.

2017-04-06

Kallelse till årsmöte i föreningen Nora torgs framtid

För alla.

2017-03-28

Träff med boende i Hornet

För alla.

2017-03-23

Kom med

För alla.

2017-03-23

Kom med!

För alla.

2017-03-17

Ska Göthes glas bli höghus?

För alla.

2017-03-16

C och Mp säger nej till nya husen på Noragårdsvägen

För alla.

2017-03-16

Byggnadsnämndens beslut om Nora torg 2017-02-22

För alla.

2017-03-13

Träff med boende på Näckrosvägen

För alla.

2017-03-02

Vad är en detaljplan?

För alla.

2017-02-28

Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030

För alla.

2017-02-17

Nora torgs framtid finns på Facebook

För alla.

2017-02-16

Politiskt program för Danderyds politiska majorite

För alla.

2017-02-16

Vilka kan bo i kommunens nya hus?

För alla.

2017-02-15

Tips till webbens användare

För alla.

2017-02-06

Danderyd midsommar 1947, 1948, 1951

För alla.

2017-02-05

Närlivs i Danderyd på Blocket

För alla.

2017-02-03

Arkitekten bakom Hornet - Sixten Magnusson

För alla.

2017-02-03

Synpunkter på program gällande Nora Torg

För alla.

2017-02-02

Måste Danderyd förtätas?

För alla.

2017-02-02

Kommunens förslag 2015 till nya bostäder vid Nora torg

Plankarta För alla.

2017-02-01

Mörby centrum utmanar giganten

För alla.

2017-01-31

Stadgar för föreningen Nora Torgs framtid

För alla.

2017-01-30

Det aktuella planområdet

För alla.

2017-01-28

Medlemsbrev: Möte med kommunledningen

För alla.

2016-10-18

Mps remissvar om Nora torg

För alla.

2016-06-28

KD: "Trädgårdsstaden lösning på bostadskrisen"

För alla.

2016-05-06

Tekniska utredningar gällande nybyggnation vid Nora torg

För alla.

2016-02-07

Föreningens remissvar på programförslaget

Programskiss Remissvar För alla.

2016-01-07

Tekniska kontorets yttrande

För alla.

2015-10-05

SKL: Försäljning och köp av fastigheter

För alla.

2015-09-14

Programhandling 2015-09-14

Programskiss För alla.

2015-04-15

Översvämningar vid Nora torg

För alla.

2014-09-04

Nora Torg dagvattenkulvert

För alla.

2013-11-18

Beslutet 2013 om ev bebyggelse vid Nora

För alla.

2013-01-01

Miljöprogram - Handlingsplan

För alla.

2006-04-03

Danderyds översiktsplan 2006

För alla.