Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Nora torgs framtid

Aktuellt

Vid det senaste mötet i byggnadsnämnden togs inget beslut om Nora torg. Beslut kan ev tas vid nämndens möten 13 juni eller 29 augusti. Sedan är det val och nämnden får nya ledamöter som förhoppningsvis är mer lyhörd än det nuvarande majoriteten bestående av Moderaterna och Liberalerna.

Nämnden senaste förslaget kom 28 april 2017 och möttes av frän kritik från Föreningen Nora Torgs Framtid och många andra. Under hand har polikter i den politiska majoriteten meddelat att vägen inte ska flyttas och att det inte heller ska bli några påbyggnader på husen i direkt anslutning till torget, dvs Nora torg 4 och Nora torg 5. Det ryktas också att antalet huskroppar ska minskas eller bli mindre.

Föreningens krav är att det olycksaliga projektet helt avbryts. Sedan kan kommunen i nära samarbete med de boende ta ställning till nya byggnader som ansluter väl till befintlig bebyggelse så att karaktären av villa- och trädgårdsstad bibehålls.

Notiser

Notiser som är tillgängliga för alla besökare. Antal notiser: 100.

RubrikPublicerad
Årsmötet: Uttalande och andra beslut vid årsmötet 2018-03-22
Läs vad vi gjort sedan förra årsmötet 2018-03-11
Årsmöte den 20 mars 2018-03-10
Nu tas beslutet om Nora Torgs framtid 2018-02-21
Medlemsbrev: Snart kan beslutet tas 2018-02-21
Marken vid Nora torg tål inte höga hus 2018-02-18
Om Nora Torg i Danderyds Nyheter 2018-02-18
"Man ska inte förtäta Danderyd" 2018-02-17
Tvärvändningen: Alla planer skrotas kring Eneby torg 2018-02-14
Eva Bergman lämnar Liberalerna 2018-02-09
Danderyd tjänade mest i Sverige på markförsäljning 2018-01-24
Utfrågningen av politiker: “Trädgårdsstad eller höga hus?” 2018-01-23
Till Byggnadsnämnden om Nora torg 2018-01-23
Sverigedemokraternas bostadspolitik 2018-01-13
Blir det ett granskningsförslag? 2018-01-13
Klart vilka som kommer från partierna 2018-01-12
Centerpartiets bostadspolitik 2018-01-12
Miljöpartiets bostadspolitik 2018-01-12
De politiska partiernas bostadsprogram 2018-01-04
Kristdemokraternas bostadspolitik 2018-01-04
Liberalernas bostadspolitik 2018-01-04
Överklagande av detaljplaner i praktiken 2018-01-01
Vad sa Sverigeförhandlingen om Danderyd? 2017-12-29
Behrooz Khoshnood lämnar Nora Livs 2017-12-29
Danderyd måste ha en fungerande planprocess 2017-12-29
Förslag till riktlinjer för Danderyds markanvisningar 2017-12-29
Förslag till förändring av Danderyds planprocess 2017-12-28
Danderyd i siffror 2017-12-27
Julbrev till medlemmarna 2017-12-13
Lägesrapport vid årets slut 2017-12-11
Villaägarna: Kollektivt självmord av Danderyds villamiljö? 2017-11-27
Ny Facebookgrupp om kommunens byggande: ”Danderyds Framtid” 2017-11-24
Till kommunen: Stoppa planen för Nora Torg! 2017-11-18
Nu börjar kampen på allvar! 2017-11-14
Flyttning av Noragårdsvägen 2017-11-09
Extrem byggboom i Danderyd 2017-10-19
Remissvaren på detaljplanen för Nora torg 2017-10-03
Remissvaren på detaljplanen för Nora torg 2017-10-03
Vision för Danderyds kommun 2017-10-01
Ballongdemonstration mot nya bostadshus i Danderyd 2017-07-08
Väldigt många remissvar om Nora torg! 2017-06-23
Skrivelsen till Byggnadsnämnden - slutlig version 2017-06-16
Kommunen: Omstart av utvecklingen av Östra Eneby torg 2017-06-16
5 dagar kvar - flygblad utdelat 16/6 2017-06-16
Kommunen drar tillbaka programplanen för Östra Enebyberg 2017-06-15
Protesterna i Enebyberg allt starkare - och ger resultat 2017-06-14
Lisa och Johan Gröndal, Nora torg 1: Bygg hus som smälter in 2017-06-14
Anne-Marie och Hans Iwan Bratt: Starta om 2017-06-14
Markexpert dömer ut kommunens byggplaner 2017-06-14
Medlemsbrev: Mötet 31 maj. Remissvar senast 20 juni 2017-06-06
Underlag till ditt remissvar 2017-05-30
Mindre solsken, mer skugga och mindre dagsljus 2017-05-29
Det finns bättre förslag 2017-05-29
Vem är sakägare vid beslut om detaljplan 2017-05-17
Kallelse till medlemsmöte den 30 maj 2017-05-17
Innehåll i webben med relevanta länkar 2017-05-16
Samrådsredogörelse Programplan för Nora torg 2017-05-15
Reviderad modell av kommunens planremiss 2017-05-10
Informationsblad till Noraborna om mötet den 15 maj 2017-05-10
Danderyds Hembygdsförening: Danderydiana 2017-04-30
Planrådsremissen har kommit!!! 2017-04-29
Årsmötet: Ny styrelse och uttalande 2017-04-27
Föreningen svarar på kommunens artikel 2017-04-08
Stoppa bygget av höga hus vid Nora torg 2017-04-07
Kallelse till årsmöte i föreningen Nora torgs framtid 2017-04-06
Träff med boende i Hornet 2017-03-28
Kom med 2017-03-23
Kom med! 2017-03-23
Ska Göthes glas bli höghus? 2017-03-17
C och Mp säger nej till nya husen på Noragårdsvägen 2017-03-16
Byggnadsnämndens beslut om Nora torg 2017-02-22 2017-03-16
Träff med boende på Näckrosvägen 2017-03-13
Vad är en detaljplan? 2017-03-02
Översiktsplan för Danderyds kommun 2013 - 2030 2017-02-28
Nora torgs framtid finns på Facebook 2017-02-17
Politiskt program för Danderyds politiska majorite 2017-02-16
Vilka kan bo i kommunens nya hus? 2017-02-16
Tips till webbens användare 2017-02-15
Danderyd midsommar 1947, 1948, 1951 2017-02-06
Närlivs i Danderyd på Blocket 2017-02-05
Arkitekten bakom Hornet - Sixten Magnusson 2017-02-03
Synpunkter på program gällande Nora Torg 2017-02-03
Måste Danderyd förtätas? 2017-02-02
Kommunens förslag 2015 till nya bostäder vid Nora torg 2017-02-02
Mörby centrum utmanar giganten 2017-02-01
Stadgar för föreningen Nora Torgs framtid 2017-01-31
Det aktuella planområdet 2017-01-30
Medlemsbrev: Möte med kommunledningen 2017-01-28
Mps remissvar om Nora torg 2016-10-18
KD: "Trädgårdsstaden lösning på bostadskrisen" 2016-06-28
Tekniska utredningar gällande nybyggnation vid Nora torg 2016-05-06
Föreningens remissvar på programförslaget 2016-02-07
Tekniska kontorets yttrande 2016-01-07
SKL: Försäljning och köp av fastigheter 2015-10-05
Programhandling 2015-09-14 2015-09-14
Översvämningar vid Nora torg 2015-04-15
Nora Torg dagvattenkulvert 2014-09-04
Beslutet 2013 om ev bebyggelse vid Nora 2013-11-18
Miljöprogram - Handlingsplan 2013-01-01
Danderyds översiktsplan 2006 2006-04-03