Vänner mm

Bromsa Östra Enebytorg

Danderyds Framtid Diskussionsgrupp

Bromsa kolossen på Kevinge strand

Danderyds villaägarförening

Danderyds hembygdsförening

Danderyds debatt

Danderyd Bygga bo miljö

Nora torgs framtid

2018-09-20

Tydligt besked om byggandet i valet

Valet till nytt kommunfullmäktige i Danderyd gav klart besked. Se Valmyndighetens presentation. Det starka motståndet mot kommunens sätt att driva byggprojekt syns tydligt. Nu måste de ansvariga tänka om.

Beslut sent i höst

Vid det senaste mötet i byggnadsnämnden 29/8 togs inget beslut om Nora torg. Nu meddelar M och L att ett nytt förslag ska vara klart först under senhösten.

Mer lyhörda?

Den avgående kommunfullmäktige träffas en sista gång den 24 september. Dess mandatperiod sträcker sig fram till 2018-10-14. Den nya kommunfullmäktiges första möte äger rum 2018-10-22 och utser då den nya kommunstyrelsen. Förhoppningsvis är de nya ledamöterna mer lyhörda än Moderaterna och Liberalerna varit.

Frän kritik

Nämndens senaste förslaget kom 28 april 2017 och möttes av frän kritik. Under hand har M+L meddelat att Noragårdsvägen inte ska flyttas. Husen vid torget, dvs Nora torg 4 och Nora torg 5, ska inte få fler våningar. Det ryktas också att de nya husen ska bli färre eller mindre. Men beskeden från M+L är inte bindande,

Börja om

Föreningens krav är att det olycksaliga projektet helt avbryts. Sedan kan kommunen i nära samarbete med de boende ta ställning till nya byggnader som ansluter väl till befintlig bebyggelse så att karaktären av villa- och trädgårdsstad bibehålls.

Aktuellt

2018-09-20

Medlemsbrev 20180920

Byggprojekt har gått över styr. Nu gäller det att fortsätta dialogen med partierna.

Medlemsbrev Valet

2018-09-01

Valet gäller höga hus eller småhus

Inför valet sprider vi en affisch om det viktiga val vi i Nora har att göra. Valet står mellan partier som vill bygga höga hus utefter Noragårdsvägen och vid infarten till torget och partier som vill freda villaområdenas karaktär. Fråga var ditt parti står innan du lägger din röst.

Affisch Valet

2018-08-31

Lägg ner byggprojektet vid Nora torg

Noraborna bör få en ursäkt på grund av den dåliga hanteringen. Debattartikel i Mitti Danderyd 20180828.

2018-08-29

Medlemsbrev 29/8

Ta vara på den lilla kommunens fördel av att ha nära till dina politiker. Låt Nora Torg bli en fråga i varje valstuga, på varje torgmöte och varhelst du träffar våra fullmäktigekandidater.

Enkäten Medlemsbrev Valet

2018-08-28

Ledande politikers svar på enkäten

Enkäten ger mycket tydligt besked. 35 politiker stöder Noratorgborna. 13 går emot (M och hälften av L). 65% svarade.

Enkät

2018-08-27

Stoppa Noratorg-planerna nu. Och be om ursäkt!

M+L går vidare med byggplanerna. Nu kräver vi omedelbart stopp! Och det stöder alla övriga partier.

KD L M Nora torg Ursäkt Överklagande

2018-08-07

Enkät om planerad bebyggelse på Nora Torg.

Politikerna får tre val 1. Tar helt avstånd från nuvarande förslag? 2. Stödjer helt nuvarande förslag? Stödjer ett omtag, genomfört i samverkan med Noraborna?

Enkät Nora torg

2018-08-02

Risk för översvämning vid Nora torg

Blir det mycket regn i framtiden kan villorna på Näckrosvägen och Vindvägen svämmas över.

Översvämning

2018-06-22

Medlemsbrev 22/6

Vår viktigaste metod blir att kräva besked från varje enskild politiker och ställa dem som vill bygga högt överallt till svars vid politiska möten och i andra sammanhang. Ingen väljare ska vara oklar över politikernas ståndpunkter.

Medlemsbrev

2018-06-13

Detaljplan Nora Torg - Uttalande och planprocess

Erfarenheterna från Nora Torg projektet gör att vi ifrågasätter kommunens metoder och organisation vid byggprojekt. Vi har tagit fram ett eget förslag.

Till Byggnadsnämnden

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.