Vänner mm

Bromsa Östra Enebytorg

Danderyds Framtid Diskussionsgrupp

Bromsa kolossen på Kevinge strand

Danderyds villaägarförening

Danderyds hembygdsförening

Danderyds debatt

Danderyd Bygga bo miljö

Nora torgs framtid

2018-10-22

Vad betyder valet för Nora torg?

Efter valet är mycket nytt. M, L och Kd utgör igen kommunens ledning, men M ersätter Olle Reichenberg med Hanna Bocander som kommunstyrelsens ordförande. KD har ny ordförande sedan 2017: Håkan Johannson. I Liberalerna intet nytt förutom stjärnskottet Sara Göthlin som fick 365 personröster i valet och troligen tar plats i kommunstyrelsen.

Den nya kommunstyrelsen tillträder vid årsskiftet. Samtidigt tillträder en ny byggnadsnämnd. Också ska det komma en ny byggnads- och miljödirektör. Virpi Lindfors slutar.

På gång i kommunen

Danderyds webb har tyvärr blivit ganska gästovänlig, men här är några länkar:

Byggnadsnämnden

Vid senaste mötet med Byggnadsnämnden 2018-10-04 behandlades Danarö 5, dvs den sk pensionärslängen mellan parkeringsgaragen och giraffhusen. Ärendet gällde "bygglov för tillbyggnad av förråd och balkonger, fasadändring, ändrad planlösning, rivning av loftgångar i flerbostadshus". (Se bilden)

Andra ärenden gällde nybyggnad på Kvarvägen 37 och en återvinningsstation vid Danderydsvallen.

Byggnadsnämnden har ytterligare två möten 14/11 och 12/12. Helst bör nämnden då besluta att lägga ned de misslyckade planerna på nya stora hus vid Nora torg, som ju helt strider mot den nya politiska ledningens program. Troligare är dock att nämnden inte gör något alls.

Aktuellt

2018-11-14

2018-11-14

Brister i revision av byggnadsnämnden

Trots flera uppenbara brister i bygglovsverksamheten så reagerar vare sig förvaltningen eller revisorerna. Varför då granska?

Byggnadsnämnden, Revision,

2018-11-12

Revisorerna granskar kommunen byggprocess

De förtroendevalda revisorerna anser att det är väsentligt att kommunens bygglovsprocess är tillfredsställande och därför uppdrag åt konsultföretaget PwC att genomföra en granskning av bygglovsverksamheten.

Bygglov, Byggprocess, Miljö- och stadsbyggnadskontor, Revisorerna,

2018-11-12

Byggnadsnämnden kör över boende vid Nora torg

Trots all kritik mot Byggnadsnämnden har den än en gång lyckats att misslyckas med ett byggärende. Det leder nu till överklagande som egentligen borde varit helt onödigt.

Byggnadsnämnden, Danderyd 5, Länsstyrelsen,

2018-10-30

Vad är Nora bo AB

Det företag som kommunen avtalat med om detaljplanering av Nora torgsområdet heter Nora Bo AB. Vad är det för företag?

Nora Bo, Nora T,

2018-10-22

Nya majoriteten om byggandet

M, L och KD formar majoriteten som styr Danderyd de närmaste fyra åren. De verkar tänka om vad gäller planprocessen. Nu ska den bli varsam, transparant och ske i dialog med närboende.

Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna,

2018-09-20

Tydligt besked om byggandet i valet

Väljarna säger nej till kommunens sätt att driva byggprojekt.

Valet,

2018-09-20

Medlemsbrev 20180920

Byggprojektet har gått över styr. Nu gäller det att fortsätta dialogen med partierna.

Medlemsbrev, Valet,

2018-08-29

Medlemsbrev 29/8

Ta vara på den lilla kommunens fördel av att ha nära till dina politiker. Låt Nora Torg bli en fråga i varje valstuga, på varje torgmöte och varhelst du träffar våra fullmäktigekandidater.

Medlemsbrev, Myrna Smitt, Politikerenkät, Valet,

2018-08-28

Lägg ner byggprojektet vid Nora torg

Noraborna bör få en ursäkt på grund av den dåliga hanteringen. Debattartikel i Mitti Danderyd 20180828.

Debatt, Hans Iwan Bratt, Mitti Danderyd, Myrna Smitt,

2018-08-28

Ledande politikers svar på enkäten

Enkäten ger mycket tydligt besked. 35 politiker stöder Noratorgborna. 13 går emot (M och hälften av L). 65% svarade.

Enkät,

2018-08-27

Stoppa Noratorg-planerna nu. Och be om ursäkt!

M+L går vidare med byggplanerna. Nu kräver vi omedelbart stopp! Och det stöder alla övriga partier.

Föreningen Nora Torgs Framtid, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Myrna Smitt, Nora torg, Ursäkt, Överklagande,

2018-08-07

Enkät om planerad bebyggelse på Nora Torg.

Politikerna får tre val 1. Tar helt avstånd från nuvarande förslag? 2. Stödjer helt nuvarande förslag? Stödjer ett omtag, genomfört i samverkan med Noraborna?

Enkät, Nora torg,

2018-08-02

Danderyds översiktsplan 2006

Den gällande översiktsplanen har många formuleringar som stöder föreningens krav.

Från Danderyds kommun, Översiktsplan,

2018-08-02

Risk för översvämning vid Nora torg

Blir det mycket regn i framtiden kan villorna på Näckrosvägen och Vindvägen svämmas över.

Översvämning,

2018-06-22

Medlemsbrev 22/6

Vår viktigaste metod blir att kräva besked från varje enskild politiker och ställa dem som vill bygga högt överallt till svars vid politiska möten och i andra sammanhang. Ingen väljare ska vara oklar över politikernas ståndpunkter.

Medlemsbrev,

2018-06-13

Detaljplan Nora Torg - Uttalande och planprocess

Erfarenheterna från Nora Torg projektet gör att vi ifrågasätter kommunens metoder och organisation vid byggprojekt. Vi har tagit fram ett eget förslag.

Till Byggnadsnämnden,

2018-04-21

Medlemsbrev 21/4

Som vi sett blev det inget planbeslut om Nora Torg i veckan som har gått. vi ser fram mot ett omtag av planarbetet och att det måste göras i samverkan med de boende i Nora.

Byggnadsnämnden, Frivillig medlemsavgift, Medlemsbrev,

2018-03-22

Årsmötet: Uttalande och andra beslut vid årsmötet

Föreningen Nora Torgs Framtid ser med oro på att kommunens arbete med detaljplanen Nora Torg, Danderyd 3:3 m.fl. fortsätter. Vi kräver att detta arbete avbryts nu.

Frivillig medlemsavgift, Planprocess, Styrelse, Valet, Årsmöte,

2018-02-21

Nu tas beslutet om Nora Torgs framtid

Inför Byggnadsnämndens sammanträde kommer M och L ha interna möten och det är där det egentliga beslutet tas. Så det är bråttom. Nu måste vi alla kontakta dem som tar beslutet.

Byggnadsnämnden, Liberalerna, Medlemsbrev, Moderaterna, Rolf Rosén, Årsmötet,

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.