Klimatbloggen

Trumps beslut kommer inom kort

Trumps beslut att lämna klimatavtal kommer inom kort. Det lär bli att lämna avtalet på ett eller annat sätt. Ingen bör bli överraskad. Det var vad han sa under valkampanjen och han har följt upp det med flera beslut för ökad användning av fossilt bränsle.

Klimatavtalet är inte särskilt viktigt. Det handlade bara om ett rapporteringssystem. Varje land ska enligt avtalet självt bestämma hur mycket fossilt de producera och förbruka.

Dessutom skulle det inte innebära något väsentligt för klimatet enligt de som tror på koldioxidhypotesen. Om alla länder uppfyller sina löften som kommer temperaturen bara öka långsammare. Harmagedon skjuts upp några veckor.

Vi som tror att CO2 bara har en marginell inverkan tycker det är bra om länder lämnar ett betydelselöst och dyrbart Paris-avtal och satsar på att förbättra villkoren för den egna befolkningen.

Klimatet förändras främst av orsaker som människan har små möjligheter att påverka. I stället för meningslösa försök att styra klimatet så bör länderna stödja dem som drabbas av naturkrafterna.


Hans Iwan Bratt 2017-11-25 Tillgänglig för Alla Ändra text Visa sida