Klimatbloggen

Svenska experter medverkar i IPCCs nästa rapport

Svenska experter medverkar i arbetet med IPCCs nästa stora rapport

I början av maj ska riktlinjerna dras upp för FNs klimatpanels (IPCCs) nästa stora sammanställning av kunskapen om klimatet, AR6. Totalt är det nära 200 experter från olika delar av världen som kommer att delta i arbetet. Två av dem kommer från Sverige; Lars J Nilsson, Lunds universitet, och Lisa Schipper, Stockholm Environment Institute/Overseas Development Institute.


Hans Iwan Bratt 2017-05-28 Tillgänglig för Alla Ändra text Visa sida