Klimatbloggen

Om Klimatsans

Klimatsans är ett öppet och fritt nätverk för sansad, faktabaserad information i klimatfrågan. En snabb introduktion med enkla och lättförståeliga fakta finner du här:

Tyvärr är att de flesta nyheter om klimatet i media är ofullständiga, vilseledande eller helt felaktiga. Sällan behandlas den helt fundamentala frågan OM utsläppen av koldioxid alls påverkar klimatet så mycket att det märks. Det framställs istället som en etablerad sanning.

Klimatsans är ett nätverk för intresserade och kunniga människor som utbyter kunskap och synpunkter om klimatforskning, energi och miljö samt Jordens resurser. Klimatsans är strikt neutrala avseende religion och partipolitik med undantag av klimatpolitiken. 

Syfte är att sprida fakta och förklaringar bakom medias nyheter. Det gör vi här på bloggen, i debattartiklar och insändare samt föredrag för intresserade församlingar. Det blir en motvikt till de många illa grundade katastroflarm, som media ofta basunerar ut med stora rubriker.

Innehåll i webben:

Klimatsans är ingen formell förening, men ett hundratal personer följer med regelbundet och bidrar ibland till verksamheten. Ett 40-tal är professorer, docenter och forskare inom relevanta områden. Flera har personligen besökt båda polerna eller andra kritiska regioner runt om i världen upprepade gånger. Deras täta och nära kontakter med ledande klimatrelaterade forskare ger tillgång till aktuella rön och kompetenta tolkningar av dem.

Ansvarig för Nätverket KLIMATSANS: Sture Åström


Hans Iwan Bratt 2017-12-10 Tillgänglig för Alla Ändra text Visa sida