IT-hjälpen

Utforskaren del 3

När man öppnat en mapp i utforskaren och markerat en fil kan man klicka höger och får då en meny kallad ???????? . Ett av alternativen är Öppna med ... som visar program som kan öppna filen.

Snabbåtkomst (Quick Access Toolbar) är menyn längst upp till vänster i Utforskaren:

Innehållet i menyn kan ändras, se sidan Fäst, ta bort och anpassa i Snabbåtkomst.


Hans Iwan Bratt 2018-03-03 Tillgänglig för Alla Ändra text Visa sida