Släktforskning

Autosomal relation

Autosomal relation

Autosomal nedärvning sker oberoende av kön. Förändringen sitter inte i könskromosomen

En autosom är en kromosom som inte är en könskromosom, d.v.s. alla kromosomer utom X-kromosomen och Y-kromosomen. Autosomala kromosomer finns i samma uppsättning hos båda könen. Människan har 23 st kromosompar, varav 22 st är autosomala. De innehåller gener som bestämmer kroppslängd, ögonfärg, funktioner i olika organ m.m. Det 23:e kromosomparet bestämmer i huvudsak vilken kön barnet får.


Hans Iwan Bratt 2018-01-16 Tillgänglig för Alla Ändra text Visa sida