Nora torgs framtid

Årsmöte den 20 mars

Kallelse till årsmöte i Föreningen Nora Torgs Framtid

Tid: Tisdagen den 20 mars kl 19.00-20.30

Lokal: Smedjan i Kvarnparken

 

Diskussion

Besök www.noratorg.se och läs bl.a. föreningens remissvar på kommunens senaste förslag "Synpunkter på planförslaget gällande detaljplan för nybyggnad av bostäder vid Nora torg, Danderyd 3:3, m.fl. Danderyds kommun".

Årsmöte - förslag till dagordning

  1. Mötets öppnande

  2. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet

  3. Årsberättelse

  4. Revisors yttrande

  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  6. Val av styrelse och revisor

  7. Föreningens ekonomi; förslag om frivillig avgift/bidrag

  8. Övrigt

Styrelsen fungerar som valberedning. Medlem som vill kandidera eller föreslå annan kandidat bör kontakta Myrna Smitt 0709-548779.

Välkomna, till ett kort och viktigt möte om kommande steg i planeringen för ett bra Nora och Nora Torg!

För ytterligare uppdatering se vår websida www.noratorg.se

 

Styrelsen

PS Nora Torgsgruppen anses bland våra styrande politiker inte höras tillräckligt i opinionen! Därför måste vi synas mer. Skicka gärna ett brev till byggnadsnämnden inför mötet den 14 mars med protest mot planen för Nora Torg. Maildresser till Byggnadsnämndens ledamöter finns i det medlemsbrev som gick ut 21 februari. Eller skriv till plan@danderyd.se

Skriv, ring eller kontakta på annat sätt - för det är nu de gäller!!

 


Hans Iwan Bratt 2018-03-10 Tillgänglig för Alla Ändra text Visa sida