</>Systemutveckling

2017-02-28

Scribus – Open Source Desktop Publishing

Scribus verkar klart intressant, men jag har inte läst några aktuella recensioner. Gratis.

Cnet skrev en hösten 2014. Av lite värde idag. Det finns en artikel i Wikipedia som är mer aktuell.

Ett program av detta slag måste kunna hantera svenska språket och svenska regler. 

 

Till Användare

2017-02-28

Scribus – Open Source Desktop Publishing

Scribus verkar klart intressant, men jag har inte läst några aktuella recensioner. Gratis.

Cnet skrev en hösten 2014. Av lite värde idag. Det finns en artikel i Wikipedia som är mer aktuell.

Ett program av detta slag måste kunna hantera svenska språket och svenska regler. 

 

Till Användare
Inga taggar

2017-02-28

Scribus – Open Source Desktop Publishing

Scribus verkar klart intressant, men jag har inte läst några aktuella recensioner. Gratis.

Cnet skrev en hösten 2014. Av lite värde idag. Det finns en artikel i Wikipedia som är mer aktuell.

Ett program av detta slag måste kunna hantera svenska språket och svenska regler. 

 

Till Användare
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.