Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Länkar
W3schools
Tutorialspoint
Tutorial Republic
Mozilla
Bootstrap
Google


Alla webbar

Systemutveckling

2018-04-23

Google ändring säkerhetskopieringen

 

Den viktiga informationen finns här: Backup and Sync release notes. Det verkar rör sig om en reguljär månadsreviudering. Sidan länkar till Drive File Stream release notes från i mars.

 

Till Alla
Taggar: Backup Google

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12