Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Länkar
W3schools
Tutorialspoint
Tutorial Republic
Mozilla
Bootstrap
Google


Alla webbar

Systemutveckling

2018-04-08

Google Backup & Sync modell 2018

Techadvisor: Google Drive app ending 12 May: How to move to Backup & Sync

howtogeek.: What’s the Difference Between Cloud File Syncing and Cloud Backup?

 

Till Alla
Taggar: Google Backup Synkronisering Howtogeek

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12