</>Systemutveckling

2018-03-09

Nordic hardware

Sveriges största testare av datorprodukter. Utger Svenska Bildskärmsguiden.

NordicHardware – Sveriges största testare av datorprodukter
Den 19 december 2017 har NHW.se varit online som webbtidning med tillhörande community i 17 år. Våra medlemmar får genom våra tester reda på vilka produkter man ska akta sig för och vilka som vi rekommenderar efter att vi genomfört de djupaste testerna i landet.

Vi har temperaturreglerad testmiljö och vårt upplägg där vi testar en stor mängd produkter mot varandra i samma test är unikt för NHW.se och ger våra medlemmar den bästa översikten på vilka produkter man bör eller inte bör köpa. Ett par av guiderna är världens största löpande jämförande tester och samtliga utmärkelser är utdelade i förhållande till svenska priser och svenska produktmodeller.

Vi ger inte bara ut priser till de bästa produkterna, till skillnad från många andra medier ger vi också ut varningar i form av vår Kalkon-utmärkelse, där vi avråder från köp av olika skäl. För oss är det viktigt att man som tillverkare inte kommer undan med tveksam marknadsföring, bristfälliga produkter eller produkter som kan vara farliga för kunden.

Svenska Bildskärmsguiden: TN, IPS och VA – en djupdykning i paneltekniker

 

Till Alla

2018-03-09

Nordic hardware

Sveriges största testare av datorprodukter. Utger Svenska Bildskärmsguiden.

NordicHardware – Sveriges största testare av datorprodukter
Den 19 december 2017 har NHW.se varit online som webbtidning med tillhörande community i 17 år. Våra medlemmar får genom våra tester reda på vilka produkter man ska akta sig för och vilka som vi rekommenderar efter att vi genomfört de djupaste testerna i landet.

Vi har temperaturreglerad testmiljö och vårt upplägg där vi testar en stor mängd produkter mot varandra i samma test är unikt för NHW.se och ger våra medlemmar den bästa översikten på vilka produkter man bör eller inte bör köpa. Ett par av guiderna är världens största löpande jämförande tester och samtliga utmärkelser är utdelade i förhållande till svenska priser och svenska produktmodeller.

Vi ger inte bara ut priser till de bästa produkterna, till skillnad från många andra medier ger vi också ut varningar i form av vår Kalkon-utmärkelse, där vi avråder från köp av olika skäl. För oss är det viktigt att man som tillverkare inte kommer undan med tveksam marknadsföring, bristfälliga produkter eller produkter som kan vara farliga för kunden.

Svenska Bildskärmsguiden: TN, IPS och VA – en djupdykning i paneltekniker

 

Till Alla
Taggar: Display Tester Bildskärm

2018-03-09

Nordic hardware

Sveriges största testare av datorprodukter. Utger Svenska Bildskärmsguiden.

NordicHardware – Sveriges största testare av datorprodukter
Den 19 december 2017 har NHW.se varit online som webbtidning med tillhörande community i 17 år. Våra medlemmar får genom våra tester reda på vilka produkter man ska akta sig för och vilka som vi rekommenderar efter att vi genomfört de djupaste testerna i landet.

Vi har temperaturreglerad testmiljö och vårt upplägg där vi testar en stor mängd produkter mot varandra i samma test är unikt för NHW.se och ger våra medlemmar den bästa översikten på vilka produkter man bör eller inte bör köpa. Ett par av guiderna är världens största löpande jämförande tester och samtliga utmärkelser är utdelade i förhållande till svenska priser och svenska produktmodeller.

Vi ger inte bara ut priser till de bästa produkterna, till skillnad från många andra medier ger vi också ut varningar i form av vår Kalkon-utmärkelse, där vi avråder från köp av olika skäl. För oss är det viktigt att man som tillverkare inte kommer undan med tveksam marknadsföring, bristfälliga produkter eller produkter som kan vara farliga för kunden.

Svenska Bildskärmsguiden: TN, IPS och VA – en djupdykning i paneltekniker

 

Till Alla
Taggar: Display Tester Bildskärm

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.