Länkar
Klimatfakta.info
IPCC
SMHI
Klimatwebbar

Klimatbloggen

2015-02-01

Solceller med sällsynta jordartsmetaller

Kina står för cirka 80-90 procent av all produktion av sällsynta jordartsmetaller. 2010 så minskade landet sin export av sällsynta jordartsmetaller, vilket fick andra länder att uppmärksamma sitt importberoende.  EU diskuterar nu tre olika förslag på lösningar: att ersätta de sällsynta jordartsmetallerna, återvinna mera eller börja bryta de sällsynta jordartsmetaller som finns i Europa.står för cirka 80-90 procent av all produktion av sällsynta jordartsmetaller. 2010 så minskade landet sin export av sällsynta jordartsmetaller, vilket fick andra länder att uppmärksamma sitt importberoende.  EU diskuterar nu tre olika förslag på lösningar: att ersätta de sällsynta jordartsmetallerna, återvinna mera eller börja bryta de sällsynta jordartsmetaller som finns i EMiljöskadliga metaller och grön teknik

Miljöskadliga metaller och grön teknik
för cirka 80-90 procent av all produktion av sällsynta jordartsmetaller. 2010 så minskade landet sin export av sällsynta jordartsmetaller, vilket fick andra länder att uppmärksamma sitt importberoende.  EU diskuterar nu tre olika förslag på lösningar: att ersätta de sällsynta jordartsmetallerna, återvinna mera eller börja bryta de sällsynta jordartsmetaller som finns i Europa.

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/02/miljoskadliga-metaller-och-gron-teknik

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.