Nyheter
Texter
Om
Personuppgifter
Logga in
Registrering

Länkar
Klimatfakta.info
IPCC
SMHI

Alla webbar

Klimatbloggen

2017-05-28

Svenska experter medverkar i IPCCs nästa rapport

Svenska experter medverkar i arbetet med IPCCs nästa stora rapport

I början av maj ska riktlinjerna dras upp för FNs klimatpanels (IPCCs) nästa stora sammanställning av kunskapen om klimatet, AR6. Totalt är det nära 200 experter från olika delar av världen som kommer att delta i arbetet. Två av dem kommer från Sverige; Lars J Nilsson, Lunds universitet, och Lisa Schipper, Stockholm Environment Institute/Overseas Development Institute.

Till Alla

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2018-02-12 Förslag på förbättringar