Klimatbloggen

2018-12-17

Blir klimatkonferensen i Polen ett fiasko?

Uppenbarligen blir klimatkonferensen i Polen ett fiasko - i vart fall ur alarmisternas perspektiv. Vi som tar de små klimatförändringarna med ro gläds över att det inte fattats några drastiska beslut. Sådana hade ju enligt årets nobelpristagare Nordhous kunnat få allvarliga konsekvenser

På sikt tar dock oljan slut och då behövs en kraftfull satsning på kärnkraft. Ett rekommendation att satsa på kärnkraften är välkommen.

Men det är svårt att ta några beslut alls när det är så många föreningar som deltar som inte tar ansvar för beslutens konsekvenserna. Det är bättre om de portas och endast ländernas representanter deltar.

Eftersom FNs regler säger att alla måste vara överens om ett beslut så bör man givetvis helt fokusera på att få med dem som är mest kritiska till ett beslut. De som driver förslag som inte kan få allas stöd bara saboterar processen.

Produktion av fossil energi visar inget som helst tendens att minska. Men en ändring kommer. Om 100 år är bristen på olja och gas stor och därmed dyrbar att andra lösningar kommer fram

Förändringen av klimatet sedan lilla istidens slut kring 1850 är begränsad. Fler drar nog fördel av ändringen än motsatsen. Det är lika troligt att temperaturen sjunker lite grann som att den stiger ytterligare några 10-delar.

Till Alla

2018-12-17

Blir klimatkonferensen i Polen ett fiasko?

Uppenbarligen blir klimatkonferensen i Polen ett fiasko - i vart fall ur alarmisternas perspektiv. Vi som tar de små klimatförändringarna med ro gläds över att det inte fattats några drastiska beslut. Sådana hade ju enligt årets nobelpristagare Nordhous kunnat få allvarliga konsekvenser

På sikt tar dock oljan slut och då behövs en kraftfull satsning på kärnkraft. Ett rekommendation att satsa på kärnkraften är välkommen.

Men det är svårt att ta några beslut alls när det är så många föreningar som deltar som inte tar ansvar för beslutens konsekvenserna. Det är bättre om de portas och endast ländernas representanter deltar.

Eftersom FNs regler säger att alla måste vara överens om ett beslut så bör man givetvis helt fokusera på att få med dem som är mest kritiska till ett beslut. De som driver förslag som inte kan få allas stöd bara saboterar processen.

Produktion av fossil energi visar inget som helst tendens att minska. Men en ändring kommer. Om 100 år är bristen på olja och gas stor och därmed dyrbar att andra lösningar kommer fram

Förändringen av klimatet sedan lilla istidens slut kring 1850 är begränsad. Fler drar nog fördel av ändringen än motsatsen. Det är lika troligt att temperaturen sjunker lite grann som att den stiger ytterligare några 10-delar.

Till Alla
Taggar: Klimatkonferens Polsen

2018-12-17

Blir klimatkonferensen i Polen ett fiasko?

Uppenbarligen blir klimatkonferensen i Polen ett fiasko - i vart fall ur alarmisternas perspektiv. Vi som tar de små klimatförändringarna med ro gläds över att det inte fattats några drastiska beslut. Sådana hade ju enligt årets nobelpristagare Nordhous kunnat få allvarliga konsekvenser

På sikt tar dock oljan slut och då behövs en kraftfull satsning på kärnkraft. Ett rekommendation att satsa på kärnkraften är välkommen.

Men det är svårt att ta några beslut alls när det är så många föreningar som deltar som inte tar ansvar för beslutens konsekvenserna. Det är bättre om de portas och endast ländernas representanter deltar.

Eftersom FNs regler säger att alla måste vara överens om ett beslut så bör man givetvis helt fokusera på att få med dem som är mest kritiska till ett beslut. De som driver förslag som inte kan få allas stöd bara saboterar processen.

Produktion av fossil energi visar inget som helst tendens att minska. Men en ändring kommer. Om 100 år är bristen på olja och gas stor och därmed dyrbar att andra lösningar kommer fram

Förändringen av klimatet sedan lilla istidens slut kring 1850 är begränsad. Fler drar nog fördel av ändringen än motsatsen. Det är lika troligt att temperaturen sjunker lite grann som att den stiger ytterligare några 10-delar.

Till Alla
Taggar: Klimatkonferens Polsen

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.