Klimatbloggen

2018-11-24

Tege Tornvall: Tänk om det blir kallare?

En ny bok som summerar kunskapen om klimatet.

Tege Tornvall är en kunnig och aktiv klimatskeptiker. Han har kommit ut med en ny bok Tänk om det blir kallare? Den är mycket innehållsrik, för att inte säga kompakt. Läsaren bör ha vissa förkunskaper i ämnet.

Än har jag bara läst ett 20-tal sidor. Många gånger skulle jag önskat mig en fotnot om källa, men flertalet sakuppgifter känner jag till eller verkar fullt rimliga i relation till det jag vet.

Tege Tornvall presenterar om sin bok på Youtube.

"Sedan 50 år faktajournalist inom industri och näringsliv Gav 2013 ut boken Solen driver vårt klimat. Lanserar på konferensen sin nya bok, Tank om det blir kallare? med belagda grundfakta och tusentals forskares rön om klimatets processer och drivkrafter. Redaktör i nätverkerket Klimatsans."

Till Alla

2018-11-24

Tege Tornvall: Tänk om det blir kallare?

En ny bok som summerar kunskapen om klimatet.

Tege Tornvall är en kunnig och aktiv klimatskeptiker. Han har kommit ut med en ny bok Tänk om det blir kallare? Den är mycket innehållsrik, för att inte säga kompakt. Läsaren bör ha vissa förkunskaper i ämnet.

Än har jag bara läst ett 20-tal sidor. Många gånger skulle jag önskat mig en fotnot om källa, men flertalet sakuppgifter känner jag till eller verkar fullt rimliga i relation till det jag vet.

Tege Tornvall presenterar om sin bok på Youtube.

"Sedan 50 år faktajournalist inom industri och näringsliv Gav 2013 ut boken Solen driver vårt klimat. Lanserar på konferensen sin nya bok, Tank om det blir kallare? med belagda grundfakta och tusentals forskares rön om klimatets processer och drivkrafter. Redaktör i nätverkerket Klimatsans."

Till Alla
Taggar: Tege Tornvall

2018-11-24

Tege Tornvall: Tänk om det blir kallare?

En ny bok som summerar kunskapen om klimatet.

Tege Tornvall är en kunnig och aktiv klimatskeptiker. Han har kommit ut med en ny bok Tänk om det blir kallare? Den är mycket innehållsrik, för att inte säga kompakt. Läsaren bör ha vissa förkunskaper i ämnet.

Än har jag bara läst ett 20-tal sidor. Många gånger skulle jag önskat mig en fotnot om källa, men flertalet sakuppgifter känner jag till eller verkar fullt rimliga i relation till det jag vet.

Tege Tornvall presenterar om sin bok på Youtube.

"Sedan 50 år faktajournalist inom industri och näringsliv Gav 2013 ut boken Solen driver vårt klimat. Lanserar på konferensen sin nya bok, Tank om det blir kallare? med belagda grundfakta och tusentals forskares rön om klimatets processer och drivkrafter. Redaktör i nätverkerket Klimatsans."

Till Alla
Taggar: Tege Tornvall

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.