Klimatbloggen

2018-10-31

Extremare väder?

Lars Kamél skrev för en tid sedan en bra artikel på Klimatupplysningen om extremt väder.

Klimatupplysningen, Lars Kamél

Extremare väder?
2017/02/14

De klimathotstroende älskar att hävda att vädret kommer att bli mer extremt. Många av dem hävdar till och med att vädret redan har blivit mer extremt. Torka, översvämningar och stormar har blivit vanligare, påstår de. Hur ligger det egentligen till med det? Är det sant att vädret har blivit mer extremt?

Det är svårt att svara på den frågan, framför allt för att det inte finns någon statistik över faktiskt inträffade naturkatastrofer orsakade av extremväder. Vad som finns är statistik över rapporterade naturkatastrofer och olyckor. En titt på villkoren (punkt 3 i FAQ:en) för att naturkatastrofer ska rapporteras och hamna i statistiken, gör det tämligen självklart att de rapporterade naturkatastroferna skulle ha ökat oavsett hur det ligger till med de faktiskt inträffade.

SMHI

Klimatförändringarnas påverkan
Frågan om hur extremer förändras med klimatet är väldigt viktig, eftersom dessa förutsätter förebyggande åtgärder och kan vålla stora skador. Hittills har planeringen av vårt samhälle baserats på tidigare klimatstatistik. Man har alltså gjort ett antagande om att klimatet inte förändras.

Det saknas bra kunskaper om hur extrema väderhändelser kommer att påverkas i takt med att klimatet blir varmare. Rent kvalitativt kan man säga att ju varmare det blir på jordens yta, desto mera energi finns det för avdunstning och rörelser i atmosfären av olika slag.

En varmare atmosfär kan dessutom innehålla mer vatten. Detta leder till att vattnets kretslopp kan bli häftigare, vilket möjliggör mera och häftigare regn. Varmare tropiska hav sägs i sin tur kunna leda till flera eller starkare orkaner. Dessa är dock inte beroende enbart av havsytans temperatur utan även av vindarna högre upp.

Att störningar skapas i atmosfären gynnas i allmänhet av skarpa skillnader, som t.ex. i gränsområdet mellan den kyliga arktiska luftmassan och de mildare sydliga luftmassorna. Denna polarfront är grogrunden till de lågtryck som i sin tur kan piskas upp till atlantstormar.

Vad säger klimatberäkningarna?
Klimatberäkningar ger resultat inte bara för medelvärden utan också avseende variationer och extremer. Det visar sig att extremer kan förändras på andra sätt än motsvarande medelvärden.

En annan tankeställare är att ett klimat i förändring löpande ändrar sannolikheten för extrema händelser. Händelser som vi i ett oförändrat klimat anser osannolika kan därmed bli så pass möjliga att de utgör ett hot.

På SMHIs klimatmodelleringsenhet, Rossby Centre, analyseras Klimatindex utifrån resultat från klimatmodeller och jämför olika tidsperioder för att se om de extrema väderhändelserna kan förväntas öka eller minska.

Generellt sett för Sveriges del kan sägas att visar en minskning av antalet frostdagar. Andelen riktigt kalla dagar minskar främst i norra Sverige, medan antalet dagar med högsommarvärme och förekomsten av tropiska nätter ökar för kustområdena i södra Sverige. Häftiga regn ökar för hela landet. Studierna hittills visar inte entydigt stora förändringar i kraftiga vindar.

Till Alla

2018-10-31

Extremare väder?

Lars Kamél skrev för en tid sedan en bra artikel på Klimatupplysningen om extremt väder.

Klimatupplysningen, Lars Kamél

Extremare väder?
2017/02/14

De klimathotstroende älskar att hävda att vädret kommer att bli mer extremt. Många av dem hävdar till och med att vädret redan har blivit mer extremt. Torka, översvämningar och stormar har blivit vanligare, påstår de. Hur ligger det egentligen till med det? Är det sant att vädret har blivit mer extremt?

Det är svårt att svara på den frågan, framför allt för att det inte finns någon statistik över faktiskt inträffade naturkatastrofer orsakade av extremväder. Vad som finns är statistik över rapporterade naturkatastrofer och olyckor. En titt på villkoren (punkt 3 i FAQ:en) för att naturkatastrofer ska rapporteras och hamna i statistiken, gör det tämligen självklart att de rapporterade naturkatastroferna skulle ha ökat oavsett hur det ligger till med de faktiskt inträffade.

SMHI

Klimatförändringarnas påverkan
Frågan om hur extremer förändras med klimatet är väldigt viktig, eftersom dessa förutsätter förebyggande åtgärder och kan vålla stora skador. Hittills har planeringen av vårt samhälle baserats på tidigare klimatstatistik. Man har alltså gjort ett antagande om att klimatet inte förändras.

Det saknas bra kunskaper om hur extrema väderhändelser kommer att påverkas i takt med att klimatet blir varmare. Rent kvalitativt kan man säga att ju varmare det blir på jordens yta, desto mera energi finns det för avdunstning och rörelser i atmosfären av olika slag.

En varmare atmosfär kan dessutom innehålla mer vatten. Detta leder till att vattnets kretslopp kan bli häftigare, vilket möjliggör mera och häftigare regn. Varmare tropiska hav sägs i sin tur kunna leda till flera eller starkare orkaner. Dessa är dock inte beroende enbart av havsytans temperatur utan även av vindarna högre upp.

Att störningar skapas i atmosfären gynnas i allmänhet av skarpa skillnader, som t.ex. i gränsområdet mellan den kyliga arktiska luftmassan och de mildare sydliga luftmassorna. Denna polarfront är grogrunden till de lågtryck som i sin tur kan piskas upp till atlantstormar.

Vad säger klimatberäkningarna?
Klimatberäkningar ger resultat inte bara för medelvärden utan också avseende variationer och extremer. Det visar sig att extremer kan förändras på andra sätt än motsvarande medelvärden.

En annan tankeställare är att ett klimat i förändring löpande ändrar sannolikheten för extrema händelser. Händelser som vi i ett oförändrat klimat anser osannolika kan därmed bli så pass möjliga att de utgör ett hot.

På SMHIs klimatmodelleringsenhet, Rossby Centre, analyseras Klimatindex utifrån resultat från klimatmodeller och jämför olika tidsperioder för att se om de extrema väderhändelserna kan förväntas öka eller minska.

Generellt sett för Sveriges del kan sägas att visar en minskning av antalet frostdagar. Andelen riktigt kalla dagar minskar främst i norra Sverige, medan antalet dagar med högsommarvärme och förekomsten av tropiska nätter ökar för kustområdena i södra Sverige. Häftiga regn ökar för hela landet. Studierna hittills visar inte entydigt stora förändringar i kraftiga vindar.

Till Alla
Taggar: Lars Kamél xtremt väder Klimatupplysningen SMHI

2018-10-31

Extremare väder?

Lars Kamél skrev för en tid sedan en bra artikel på Klimatupplysningen om extremt väder.

Klimatupplysningen, Lars Kamél

Extremare väder?
2017/02/14

De klimathotstroende älskar att hävda att vädret kommer att bli mer extremt. Många av dem hävdar till och med att vädret redan har blivit mer extremt. Torka, översvämningar och stormar har blivit vanligare, påstår de. Hur ligger det egentligen till med det? Är det sant att vädret har blivit mer extremt?

Det är svårt att svara på den frågan, framför allt för att det inte finns någon statistik över faktiskt inträffade naturkatastrofer orsakade av extremväder. Vad som finns är statistik över rapporterade naturkatastrofer och olyckor. En titt på villkoren (punkt 3 i FAQ:en) för att naturkatastrofer ska rapporteras och hamna i statistiken, gör det tämligen självklart att de rapporterade naturkatastroferna skulle ha ökat oavsett hur det ligger till med de faktiskt inträffade.

SMHI

Klimatförändringarnas påverkan
Frågan om hur extremer förändras med klimatet är väldigt viktig, eftersom dessa förutsätter förebyggande åtgärder och kan vålla stora skador. Hittills har planeringen av vårt samhälle baserats på tidigare klimatstatistik. Man har alltså gjort ett antagande om att klimatet inte förändras.

Det saknas bra kunskaper om hur extrema väderhändelser kommer att påverkas i takt med att klimatet blir varmare. Rent kvalitativt kan man säga att ju varmare det blir på jordens yta, desto mera energi finns det för avdunstning och rörelser i atmosfären av olika slag.

En varmare atmosfär kan dessutom innehålla mer vatten. Detta leder till att vattnets kretslopp kan bli häftigare, vilket möjliggör mera och häftigare regn. Varmare tropiska hav sägs i sin tur kunna leda till flera eller starkare orkaner. Dessa är dock inte beroende enbart av havsytans temperatur utan även av vindarna högre upp.

Att störningar skapas i atmosfären gynnas i allmänhet av skarpa skillnader, som t.ex. i gränsområdet mellan den kyliga arktiska luftmassan och de mildare sydliga luftmassorna. Denna polarfront är grogrunden till de lågtryck som i sin tur kan piskas upp till atlantstormar.

Vad säger klimatberäkningarna?
Klimatberäkningar ger resultat inte bara för medelvärden utan också avseende variationer och extremer. Det visar sig att extremer kan förändras på andra sätt än motsvarande medelvärden.

En annan tankeställare är att ett klimat i förändring löpande ändrar sannolikheten för extrema händelser. Händelser som vi i ett oförändrat klimat anser osannolika kan därmed bli så pass möjliga att de utgör ett hot.

På SMHIs klimatmodelleringsenhet, Rossby Centre, analyseras Klimatindex utifrån resultat från klimatmodeller och jämför olika tidsperioder för att se om de extrema väderhändelserna kan förväntas öka eller minska.

Generellt sett för Sveriges del kan sägas att visar en minskning av antalet frostdagar. Andelen riktigt kalla dagar minskar främst i norra Sverige, medan antalet dagar med högsommarvärme och förekomsten av tropiska nätter ökar för kustområdena i södra Sverige. Häftiga regn ökar för hela landet. Studierna hittills visar inte entydigt stora förändringar i kraftiga vindar.

Till Alla
Taggar: Lars Kamél xtremt väder Klimatupplysningen SMHI

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.