Klimatbloggen

2018-10-25

Utsläppen av växthusgaser ökar i Sverige

Utsläppen av växthusgaser ökade med 1%, jämfört med 2017. BNP med 3%

SCB: Utsläppen av växthusgaser från tillverkningsindustrin ökade andra kvartalet 2018

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökar med 1 procent andra kvartalet 2018 jämfört med 2017 enligt ny kvartalsstatistik. Det beror främst på ökningar från tillverkningsindustrin. Samtidigt minskar utsläppen från el- gas- och värmeverk. Ekonomin fortsatte att växa under andra kvartalet, med 3 procent.

Nu finns ny kvartalsstatistik från SCB:s miljöräkenskaper som mäter utsläpp från svenska ekonomiska aktörer inklusive hushållen. Under andra kvartalet 2018 uppgick den svenska ekonomins utsläpp av växthusgaser till 15,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar en ökning med 1,2 procent jämfört med samma period 2017. Under samma period ökade BNP med 3,0 procent.

Till Alla

2018-10-25

Utsläppen av växthusgaser ökar i Sverige

Utsläppen av växthusgaser ökade med 1%, jämfört med 2017. BNP med 3%

SCB: Utsläppen av växthusgaser från tillverkningsindustrin ökade andra kvartalet 2018

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökar med 1 procent andra kvartalet 2018 jämfört med 2017 enligt ny kvartalsstatistik. Det beror främst på ökningar från tillverkningsindustrin. Samtidigt minskar utsläppen från el- gas- och värmeverk. Ekonomin fortsatte att växa under andra kvartalet, med 3 procent.

Nu finns ny kvartalsstatistik från SCB:s miljöräkenskaper som mäter utsläpp från svenska ekonomiska aktörer inklusive hushållen. Under andra kvartalet 2018 uppgick den svenska ekonomins utsläpp av växthusgaser till 15,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar en ökning med 1,2 procent jämfört med samma period 2017. Under samma period ökade BNP med 3,0 procent.

Till Alla
Taggar: Växthusgaser

2018-10-25

Utsläppen av växthusgaser ökar i Sverige

Utsläppen av växthusgaser ökade med 1%, jämfört med 2017. BNP med 3%

SCB: Utsläppen av växthusgaser från tillverkningsindustrin ökade andra kvartalet 2018

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökar med 1 procent andra kvartalet 2018 jämfört med 2017 enligt ny kvartalsstatistik. Det beror främst på ökningar från tillverkningsindustrin. Samtidigt minskar utsläppen från el- gas- och värmeverk. Ekonomin fortsatte att växa under andra kvartalet, med 3 procent.

Nu finns ny kvartalsstatistik från SCB:s miljöräkenskaper som mäter utsläpp från svenska ekonomiska aktörer inklusive hushållen. Under andra kvartalet 2018 uppgick den svenska ekonomins utsläpp av växthusgaser till 15,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar en ökning med 1,2 procent jämfört med samma period 2017. Under samma period ökade BNP med 3,0 procent.

Till Alla
Taggar: Växthusgaser

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.