Klimatbloggen

2018-10-11

GISS stationsdata

Temperaturdata till GISS analyser samlas in från ett förvånadsvärt litet antal väderstationer. De 2000 stationer är mycket ojämnt spridda runt jorden. I stort sätt inga mätningar sker från havsområdena.

GISS Surface Temperature Analysis Station Data

"In our analysis, we can only use stations with reasonably long, consistently measured time records. This is a subset of the full list of stations (copied from GHCN_v3's website and augmented from SCAR). That subset of list of stations that contribute to the final products may slightly change with each update, as the number of stations that get dropped due to the shortness of their temperature record may decrease when new data are added."

Av diagrammet Number of stations framgår det att den globala temperaturen 1880 mättes vid knappt 500 stationer. Ändå anser man att man då täckte 50 % av norra halvklotet. Den höga täckningen får man genom att låta varje station svara för ett område inom 1200 km från stationen. Det kan jämföras med Sveriges längd som är 1600 km.

Varje station svarar för 4 523 893 km2. Jordens yta är 510 072 000 km². 

Antalet stationer växte fram till 1970-talet då man kom upp till 5.500. Sedan minskade antalet i snabb takt och är nu nere i ca 2000 stationer.

Stationerna är mycket ojämnt spridda runt klotet. Stora landområden saknar stationer. 70% av jordens yta består av vatten och här sker i stort sätt inga mätningar.

Förändringen av temperaturen inom så gigantiska stationsområden är givetvis heterogen. Ett stationsområde kan inymma flera städer samtidigt som ett anna ha mindre andel stadbebyggelse. 

Data från stationerna bearbetas i flera steg, sk homogenisering. Där plockas orimliga värden bort. Sådan korrigering sker inte bara av nya värden utan det pågår även ändringar av äldre uppgifter. Det har fått till resultat att äldre värden minskats och gör att temperaturens ökningstakt har ökat.

Den låga kvaliteten på GISS statistik drabbar arbetet med klimatscenarierna som ligger till grund för IPCCs och andra institutioners rekommendationer.

Utvecklingen av scenarior utgår ifrån en modell grundad i fysikalisk kunskap och en rad bedömningar av klimatfaktorer som molnens inverkan. Modellerna valideras sedan mot historiska värden bl.a. från GISS. Då dessa uppgifter har så allvarliga brister kommer det att omöjliggöra utvärdering av modellerna. Resultatet är känt. Skillnaden mellan modellernas resultat och de uppmätta är avsevärd. 

Till Alla

2018-10-11

GISS stationsdata

Temperaturdata till GISS analyser samlas in från ett förvånadsvärt litet antal väderstationer. De 2000 stationer är mycket ojämnt spridda runt jorden. I stort sätt inga mätningar sker från havsområdena.

GISS Surface Temperature Analysis Station Data

"In our analysis, we can only use stations with reasonably long, consistently measured time records. This is a subset of the full list of stations (copied from GHCN_v3's website and augmented from SCAR). That subset of list of stations that contribute to the final products may slightly change with each update, as the number of stations that get dropped due to the shortness of their temperature record may decrease when new data are added."

Av diagrammet Number of stations framgår det att den globala temperaturen 1880 mättes vid knappt 500 stationer. Ändå anser man att man då täckte 50 % av norra halvklotet. Den höga täckningen får man genom att låta varje station svara för ett område inom 1200 km från stationen. Det kan jämföras med Sveriges längd som är 1600 km.

Varje station svarar för 4 523 893 km2. Jordens yta är 510 072 000 km². 

Antalet stationer växte fram till 1970-talet då man kom upp till 5.500. Sedan minskade antalet i snabb takt och är nu nere i ca 2000 stationer.

Stationerna är mycket ojämnt spridda runt klotet. Stora landområden saknar stationer. 70% av jordens yta består av vatten och här sker i stort sätt inga mätningar.

Förändringen av temperaturen inom så gigantiska stationsområden är givetvis heterogen. Ett stationsområde kan inymma flera städer samtidigt som ett anna ha mindre andel stadbebyggelse. 

Data från stationerna bearbetas i flera steg, sk homogenisering. Där plockas orimliga värden bort. Sådan korrigering sker inte bara av nya värden utan det pågår även ändringar av äldre uppgifter. Det har fått till resultat att äldre värden minskats och gör att temperaturens ökningstakt har ökat.

Den låga kvaliteten på GISS statistik drabbar arbetet med klimatscenarierna som ligger till grund för IPCCs och andra institutioners rekommendationer.

Utvecklingen av scenarior utgår ifrån en modell grundad i fysikalisk kunskap och en rad bedömningar av klimatfaktorer som molnens inverkan. Modellerna valideras sedan mot historiska värden bl.a. från GISS. Då dessa uppgifter har så allvarliga brister kommer det att omöjliggöra utvärdering av modellerna. Resultatet är känt. Skillnaden mellan modellernas resultat och de uppmätta är avsevärd. 

Till Alla
Taggar: Stationer GISS

2018-10-11

GISS stationsdata

Temperaturdata till GISS analyser samlas in från ett förvånadsvärt litet antal väderstationer. De 2000 stationer är mycket ojämnt spridda runt jorden. I stort sätt inga mätningar sker från havsområdena.

GISS Surface Temperature Analysis Station Data

"In our analysis, we can only use stations with reasonably long, consistently measured time records. This is a subset of the full list of stations (copied from GHCN_v3's website and augmented from SCAR). That subset of list of stations that contribute to the final products may slightly change with each update, as the number of stations that get dropped due to the shortness of their temperature record may decrease when new data are added."

Av diagrammet Number of stations framgår det att den globala temperaturen 1880 mättes vid knappt 500 stationer. Ändå anser man att man då täckte 50 % av norra halvklotet. Den höga täckningen får man genom att låta varje station svara för ett område inom 1200 km från stationen. Det kan jämföras med Sveriges längd som är 1600 km.

Varje station svarar för 4 523 893 km2. Jordens yta är 510 072 000 km². 

Antalet stationer växte fram till 1970-talet då man kom upp till 5.500. Sedan minskade antalet i snabb takt och är nu nere i ca 2000 stationer.

Stationerna är mycket ojämnt spridda runt klotet. Stora landområden saknar stationer. 70% av jordens yta består av vatten och här sker i stort sätt inga mätningar.

Förändringen av temperaturen inom så gigantiska stationsområden är givetvis heterogen. Ett stationsområde kan inymma flera städer samtidigt som ett anna ha mindre andel stadbebyggelse. 

Data från stationerna bearbetas i flera steg, sk homogenisering. Där plockas orimliga värden bort. Sådan korrigering sker inte bara av nya värden utan det pågår även ändringar av äldre uppgifter. Det har fått till resultat att äldre värden minskats och gör att temperaturens ökningstakt har ökat.

Den låga kvaliteten på GISS statistik drabbar arbetet med klimatscenarierna som ligger till grund för IPCCs och andra institutioners rekommendationer.

Utvecklingen av scenarior utgår ifrån en modell grundad i fysikalisk kunskap och en rad bedömningar av klimatfaktorer som molnens inverkan. Modellerna valideras sedan mot historiska värden bl.a. från GISS. Då dessa uppgifter har så allvarliga brister kommer det att omöjliggöra utvärdering av modellerna. Resultatet är känt. Skillnaden mellan modellernas resultat och de uppmätta är avsevärd. 

Till Alla
Taggar: Stationer GISS

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.