Klimatbloggen

2018-10-11

CO2 inverkar inte på uppvärmningen

Forskningsrapport 2018 av Jamal Munshi. Inte publ i vetenskaplig tidskrift.

CLIMATE SENSITIVITY AND THE RESPONSIVENESS OF TEMPERATURE TO ATMOSPHERIC CO2

Detrended correlation analysis of global mean temperature observations and model projections are compared in a test for the theory that surface temperature is responsive to atmospheric CO2 concentration in terms of GHG forcing of surface temperature implied by the Climate Sensitivity parameter ECS. The test shows strong evidence of GHG forcing of warming in the theoretical RCP8.5 temperature projections made with CMIP5 forcings. However, no evidence of GHG forcing by CO2 is found in observational temperatures from four sources including two from satellite measurements. The test period is set to 1979-2018 so that satellite data can be included on a comparable basis. No empirical evidence is found in these data for a climate sensitivity parameter that determines surface temperature according to atmospheric CO2 concentration or for the proposition that reductions in fossil fuel emissions will moderate the rate of warming.

Avgränsad korrelationsanalys av globala observationer av medelvärden och modellprognoser jämförs i ett test av teorin om att ytemperaturen är mottaglig för atmosfärisk CO2-koncentration i fråga om GHG-tvingning av ytemperaturen implied av klimatkänslighetsparametern ECS (Equilibrium climate sensitivity). Testet visar starkt bevis på GHG-tvingande värmning i de teoretiska RCP8.5-temperaturprojektionerna med CMIP5-forceringar. Emellertid finns inga bevis på växthusgas genom koldioxid i observatörstemperaturer från fyra källor, däribland två från satellitmätningar.

Testperioden omfattar 1979-2018 så att satellitdata kan inkluderas på jämförbar basis. Inga empiriska bevis finns i dessa data för en klimatkänslighetsparameter som bestämmer yttemperaturen enligt atmosfärisk CO2-koncentration eller för förslaget att minskningar av fossila bränslen kommer att minska uppvärmningshastigheten.

Jamal Munshi

Till Alla

2018-10-11

CO2 inverkar inte på uppvärmningen

Forskningsrapport 2018 av Jamal Munshi. Inte publ i vetenskaplig tidskrift.

CLIMATE SENSITIVITY AND THE RESPONSIVENESS OF TEMPERATURE TO ATMOSPHERIC CO2

Detrended correlation analysis of global mean temperature observations and model projections are compared in a test for the theory that surface temperature is responsive to atmospheric CO2 concentration in terms of GHG forcing of surface temperature implied by the Climate Sensitivity parameter ECS. The test shows strong evidence of GHG forcing of warming in the theoretical RCP8.5 temperature projections made with CMIP5 forcings. However, no evidence of GHG forcing by CO2 is found in observational temperatures from four sources including two from satellite measurements. The test period is set to 1979-2018 so that satellite data can be included on a comparable basis. No empirical evidence is found in these data for a climate sensitivity parameter that determines surface temperature according to atmospheric CO2 concentration or for the proposition that reductions in fossil fuel emissions will moderate the rate of warming.

Avgränsad korrelationsanalys av globala observationer av medelvärden och modellprognoser jämförs i ett test av teorin om att ytemperaturen är mottaglig för atmosfärisk CO2-koncentration i fråga om GHG-tvingning av ytemperaturen implied av klimatkänslighetsparametern ECS (Equilibrium climate sensitivity). Testet visar starkt bevis på GHG-tvingande värmning i de teoretiska RCP8.5-temperaturprojektionerna med CMIP5-forceringar. Emellertid finns inga bevis på växthusgas genom koldioxid i observatörstemperaturer från fyra källor, däribland två från satellitmätningar.

Testperioden omfattar 1979-2018 så att satellitdata kan inkluderas på jämförbar basis. Inga empiriska bevis finns i dessa data för en klimatkänslighetsparameter som bestämmer yttemperaturen enligt atmosfärisk CO2-koncentration eller för förslaget att minskningar av fossila bränslen kommer att minska uppvärmningshastigheten.

Jamal Munshi

Till Alla
Taggar: Jamal Munshi Academia Klimatkänslighet

2018-10-11

CO2 inverkar inte på uppvärmningen

Forskningsrapport 2018 av Jamal Munshi. Inte publ i vetenskaplig tidskrift.

CLIMATE SENSITIVITY AND THE RESPONSIVENESS OF TEMPERATURE TO ATMOSPHERIC CO2

Detrended correlation analysis of global mean temperature observations and model projections are compared in a test for the theory that surface temperature is responsive to atmospheric CO2 concentration in terms of GHG forcing of surface temperature implied by the Climate Sensitivity parameter ECS. The test shows strong evidence of GHG forcing of warming in the theoretical RCP8.5 temperature projections made with CMIP5 forcings. However, no evidence of GHG forcing by CO2 is found in observational temperatures from four sources including two from satellite measurements. The test period is set to 1979-2018 so that satellite data can be included on a comparable basis. No empirical evidence is found in these data for a climate sensitivity parameter that determines surface temperature according to atmospheric CO2 concentration or for the proposition that reductions in fossil fuel emissions will moderate the rate of warming.

Avgränsad korrelationsanalys av globala observationer av medelvärden och modellprognoser jämförs i ett test av teorin om att ytemperaturen är mottaglig för atmosfärisk CO2-koncentration i fråga om GHG-tvingning av ytemperaturen implied av klimatkänslighetsparametern ECS (Equilibrium climate sensitivity). Testet visar starkt bevis på GHG-tvingande värmning i de teoretiska RCP8.5-temperaturprojektionerna med CMIP5-forceringar. Emellertid finns inga bevis på växthusgas genom koldioxid i observatörstemperaturer från fyra källor, däribland två från satellitmätningar.

Testperioden omfattar 1979-2018 så att satellitdata kan inkluderas på jämförbar basis. Inga empiriska bevis finns i dessa data för en klimatkänslighetsparameter som bestämmer yttemperaturen enligt atmosfärisk CO2-koncentration eller för förslaget att minskningar av fossila bränslen kommer att minska uppvärmningshastigheten.

Jamal Munshi

Till Alla
Taggar: Jamal Munshi Academia Klimatkänslighet

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.