Klimatbloggen

2018-10-08

SR15 Ny klimatrapport från IPCC

Sammanfattningen för policymakers är inte lättläst. Här är ett exempel.

IPCC har presenterat en ny larmrapport. Temperaturen får absolut inte stiga mer än 1,5 grader över den förindustriella temperaturen. Hittills har temperaturen stigit med ca 1 grad.

Till den omfattande rapporten hör en sammanfattning för “policymakers” på 33 sidor. Även denna del är säkerligen en väl tung läsning för de många som ska fatta beslut baserade på rapporten. En orsak till det är IPCCs sätt att klassa sannolikheter. Det görs i sju klasser:

“Sannolikheten i resultat eller effekt klassas i virtually certain 99–100% probability, very likely 90–100%, likely 66–100%, about as likely as not 33–66%, unlikely 0–33%, very unlikely 0–10%, exceptionally unlikely 0–1%. “

Låt oss med dessa klassers till hjälp tolka rapportens första mening. Den lyder:
“Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. “

Först säger man att uppvärmningen orsakad av människan uppskattas till ca 1,0 grader sedan före industritiden. Denna uppskattningen faller “likely” inom intervallet 0,8-0,2 grader. Sannolikheten för att denna bedömning är riktig kan vara 66%.

Det är inte så långt ifrån 50% som betyder att det är lika stor sannolikhet för att något ska inträffa som att det inte ska inträffa. Det betyder att det är fullt möjligt att IPCCs bedömningen ligger utanför intervallet.

Men “likely” kan också betyda 100% sannolikhet, dvs helt säkert. Vad innebär en bedömning att något ganska osäkert men också kan vara helt säkert?

Ovan skrev jag lite oförsiktigt att 100% betyder helt säkert. Det gäller dock inte i IPCCs värld. 100% är enligt IPCC “virtuellt” säkert, dvs skenbart säkert. Det är något som ser ut att vara helt säkert men är det inte.

Till

2018-10-08

SR15 Ny klimatrapport från IPCC

Sammanfattningen för policymakers är inte lättläst. Här är ett exempel.

IPCC har presenterat en ny larmrapport. Temperaturen får absolut inte stiga mer än 1,5 grader över den förindustriella temperaturen. Hittills har temperaturen stigit med ca 1 grad.

Till den omfattande rapporten hör en sammanfattning för “policymakers” på 33 sidor. Även denna del är säkerligen en väl tung läsning för de många som ska fatta beslut baserade på rapporten. En orsak till det är IPCCs sätt att klassa sannolikheter. Det görs i sju klasser:

“Sannolikheten i resultat eller effekt klassas i virtually certain 99–100% probability, very likely 90–100%, likely 66–100%, about as likely as not 33–66%, unlikely 0–33%, very unlikely 0–10%, exceptionally unlikely 0–1%. “

Låt oss med dessa klassers till hjälp tolka rapportens första mening. Den lyder:
“Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. “

Först säger man att uppvärmningen orsakad av människan uppskattas till ca 1,0 grader sedan före industritiden. Denna uppskattningen faller “likely” inom intervallet 0,8-0,2 grader. Sannolikheten för att denna bedömning är riktig kan vara 66%.

Det är inte så långt ifrån 50% som betyder att det är lika stor sannolikhet för att något ska inträffa som att det inte ska inträffa. Det betyder att det är fullt möjligt att IPCCs bedömningen ligger utanför intervallet.

Men “likely” kan också betyda 100% sannolikhet, dvs helt säkert. Vad innebär en bedömning att något ganska osäkert men också kan vara helt säkert?

Ovan skrev jag lite oförsiktigt att 100% betyder helt säkert. Det gäller dock inte i IPCCs värld. 100% är enligt IPCC “virtuellt” säkert, dvs skenbart säkert. Det är något som ser ut att vara helt säkert men är det inte.

Till
Taggar: IPCC SR15

2018-10-08

SR15 Ny klimatrapport från IPCC

Sammanfattningen för policymakers är inte lättläst. Här är ett exempel.

IPCC har presenterat en ny larmrapport. Temperaturen får absolut inte stiga mer än 1,5 grader över den förindustriella temperaturen. Hittills har temperaturen stigit med ca 1 grad.

Till den omfattande rapporten hör en sammanfattning för “policymakers” på 33 sidor. Även denna del är säkerligen en väl tung läsning för de många som ska fatta beslut baserade på rapporten. En orsak till det är IPCCs sätt att klassa sannolikheter. Det görs i sju klasser:

“Sannolikheten i resultat eller effekt klassas i virtually certain 99–100% probability, very likely 90–100%, likely 66–100%, about as likely as not 33–66%, unlikely 0–33%, very unlikely 0–10%, exceptionally unlikely 0–1%. “

Låt oss med dessa klassers till hjälp tolka rapportens första mening. Den lyder:
“Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. “

Först säger man att uppvärmningen orsakad av människan uppskattas till ca 1,0 grader sedan före industritiden. Denna uppskattningen faller “likely” inom intervallet 0,8-0,2 grader. Sannolikheten för att denna bedömning är riktig kan vara 66%.

Det är inte så långt ifrån 50% som betyder att det är lika stor sannolikhet för att något ska inträffa som att det inte ska inträffa. Det betyder att det är fullt möjligt att IPCCs bedömningen ligger utanför intervallet.

Men “likely” kan också betyda 100% sannolikhet, dvs helt säkert. Vad innebär en bedömning att något ganska osäkert men också kan vara helt säkert?

Ovan skrev jag lite oförsiktigt att 100% betyder helt säkert. Det gäller dock inte i IPCCs värld. 100% är enligt IPCC “virtuellt” säkert, dvs skenbart säkert. Det är något som ser ut att vara helt säkert men är det inte.

Till
Taggar: IPCC SR15

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.