Klimatbloggen

2018-10-01

Den globala värmen minskar

Nu finns det statistik på den globala temperaturen i augusti

Augusti var varm och torr. Beror det på klimatförändringar? Det vet ingen. Vädret varierar.

Men nu finns statistik för den globala temperaturen för augusti och den visar att tillfälligheterna gjort att värmen hamnade just i Sverige och några länder omkring oss. Samt i norra Sibirien. I många andra delar av världen var månaden ovanligt kall, vilket kartan visar.

August 2018 surface air temperature compared to the average of the last 10 years. Green-yellow-red colours indicate areas with higher temperature than the 10-year average, while blue colours indicate lower than average temperatures. Data source: Goddard Institute for Space Studies (GISS) using ERSST_v4 ocean surface temperatures.

Faktum är att den globala temperaturen har fallit drastiskt sedan El Niño toppade 2016. Då låg den globala värmen 1,25 grader över normalen. Under augusti låg den 0,75 grader över.

Källor: 

 

Till

2018-10-01

Den globala värmen minskar

Nu finns det statistik på den globala temperaturen i augusti

Augusti var varm och torr. Beror det på klimatförändringar? Det vet ingen. Vädret varierar.

Men nu finns statistik för den globala temperaturen för augusti och den visar att tillfälligheterna gjort att värmen hamnade just i Sverige och några länder omkring oss. Samt i norra Sibirien. I många andra delar av världen var månaden ovanligt kall, vilket kartan visar.

August 2018 surface air temperature compared to the average of the last 10 years. Green-yellow-red colours indicate areas with higher temperature than the 10-year average, while blue colours indicate lower than average temperatures. Data source: Goddard Institute for Space Studies (GISS) using ERSST_v4 ocean surface temperatures.

Faktum är att den globala temperaturen har fallit drastiskt sedan El Niño toppade 2016. Då låg den globala värmen 1,25 grader över normalen. Under augusti låg den 0,75 grader över.

Källor: 

 

Till
Taggar: Climate4you

2018-10-01

Den globala värmen minskar

Nu finns det statistik på den globala temperaturen i augusti

Augusti var varm och torr. Beror det på klimatförändringar? Det vet ingen. Vädret varierar.

Men nu finns statistik för den globala temperaturen för augusti och den visar att tillfälligheterna gjort att värmen hamnade just i Sverige och några länder omkring oss. Samt i norra Sibirien. I många andra delar av världen var månaden ovanligt kall, vilket kartan visar.

August 2018 surface air temperature compared to the average of the last 10 years. Green-yellow-red colours indicate areas with higher temperature than the 10-year average, while blue colours indicate lower than average temperatures. Data source: Goddard Institute for Space Studies (GISS) using ERSST_v4 ocean surface temperatures.

Faktum är att den globala temperaturen har fallit drastiskt sedan El Niño toppade 2016. Då låg den globala värmen 1,25 grader över normalen. Under augusti låg den 0,75 grader över.

Källor: 

 

Till
Taggar: Climate4you

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.