Klimatbloggen

2018-09-05

Konjunkturinstitutet Miljöekonomisk rapport

Konjunkturinstitutet: Miljö­ekono­misk rapport

Den årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik är en översyn och analys av miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter.

Varje utgåva behandlar ett specifikt tema och publiceras i december.

Kostnader och intäkter i Sverige av långsiktiga klimatförändringar – en litteraturöversikt 2017-12-29

Regeringen har i regleringsbrev för 2017 gett Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna för Sverige av långsiktiga klimatförändringar.

En uppskattning av samhällets kostnader av en klimatförändring innebär i allt väsentligt en jämförelse mellan två eller flera olika tänkbara utvecklingsbanor, eller scenarier, för klimatet. De kan sägas vara projektioner av framtida klimatförhållanden som baseras på olika antaganden om bland annat befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling, teknisk utveckling och klimatpolitik.

Till

2018-09-05

Konjunkturinstitutet Miljöekonomisk rapport

Konjunkturinstitutet: Miljö­ekono­misk rapport

Den årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik är en översyn och analys av miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter.

Varje utgåva behandlar ett specifikt tema och publiceras i december.

Kostnader och intäkter i Sverige av långsiktiga klimatförändringar – en litteraturöversikt 2017-12-29

Regeringen har i regleringsbrev för 2017 gett Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna för Sverige av långsiktiga klimatförändringar.

En uppskattning av samhällets kostnader av en klimatförändring innebär i allt väsentligt en jämförelse mellan två eller flera olika tänkbara utvecklingsbanor, eller scenarier, för klimatet. De kan sägas vara projektioner av framtida klimatförhållanden som baseras på olika antaganden om bland annat befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling, teknisk utveckling och klimatpolitik.

Till
Taggar: Konjunkturinstitutet

2018-09-05

Konjunkturinstitutet Miljöekonomisk rapport

Konjunkturinstitutet: Miljö­ekono­misk rapport

Den årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik är en översyn och analys av miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter.

Varje utgåva behandlar ett specifikt tema och publiceras i december.

Kostnader och intäkter i Sverige av långsiktiga klimatförändringar – en litteraturöversikt 2017-12-29

Regeringen har i regleringsbrev för 2017 gett Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna för Sverige av långsiktiga klimatförändringar.

En uppskattning av samhällets kostnader av en klimatförändring innebär i allt väsentligt en jämförelse mellan två eller flera olika tänkbara utvecklingsbanor, eller scenarier, för klimatet. De kan sägas vara projektioner av framtida klimatförhållanden som baseras på olika antaganden om bland annat befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling, teknisk utveckling och klimatpolitik.

Till
Taggar: Konjunkturinstitutet

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.