Klimatbloggen

2018-08-30

97 procent

Vetenskapen är enig till 97% om att människan har någon inverkan på klimatet. Det borde vara 100%.

Det sägs ofta att vetenskapen är enig till 97 % om klimatförändringarna. Det är lite lustigt. Siffran 97% är ju ganska exakt, men man kan var synnerligen oense om det mesta och ändå vara eniga om att klimatet ändrar sig. Jag tror tom att man kan säga att enigheten om det är 100%.

Var kommer 97% ifrån? Så här gick det till

Alaramistwebben bjöd in frivilliga att värdera abstrakt i i databasen Web of Science. I den sökte man efter artiklar med sökorden ‘global warming’ och ‘global climate
change’. Sökningarna gjorder i mars och maj 2012. Man fann totalt 12000 artiklar med 30000 författare övervägande från USA.

Undersökningens resultat presenterades i Environmental Research Letters där författarna sammanfattar resultatet:
We find that 66.4% of abstracts expressed no position on AGW, 32.6% endorsed AGW, 0.7% rejected AGW and 0.3% were uncertain about the cause of global warming. Among abstracts expressing a position on AGW, 97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming.

Texterna klassificerades bl.a. i grupperna
(1) Explicit endorsement with quantification. Explicitly states that humans are the primary cause of recent global warming
(2) Explicit endorsement without quantification. Explicitly states humans are causing global warming or refers to anthropogenic global warming/climate change as a known fact
(3) Implicit endorsement. Implies humans are causing global warming. E.g., research assumes greenhouse gas emissions cause warming without explicitly stating humans are the cause

I redovisningen slås dessa grupper samman och består således av de som menar att människan har inverkan men oklart hur mycket.

Jag har svårt att tänka mig att någon har uppfattningen att människan genom jord- och skogsbruk, byggande av städer, mm inte lett till någon inverkan på klimatet.

Källor:

 

Till

2018-08-30

97 procent

Vetenskapen är enig till 97% om att människan har någon inverkan på klimatet. Det borde vara 100%.

Det sägs ofta att vetenskapen är enig till 97 % om klimatförändringarna. Det är lite lustigt. Siffran 97% är ju ganska exakt, men man kan var synnerligen oense om det mesta och ändå vara eniga om att klimatet ändrar sig. Jag tror tom att man kan säga att enigheten om det är 100%.

Var kommer 97% ifrån? Så här gick det till

Alaramistwebben bjöd in frivilliga att värdera abstrakt i i databasen Web of Science. I den sökte man efter artiklar med sökorden ‘global warming’ och ‘global climate
change’. Sökningarna gjorder i mars och maj 2012. Man fann totalt 12000 artiklar med 30000 författare övervägande från USA.

Undersökningens resultat presenterades i Environmental Research Letters där författarna sammanfattar resultatet:
We find that 66.4% of abstracts expressed no position on AGW, 32.6% endorsed AGW, 0.7% rejected AGW and 0.3% were uncertain about the cause of global warming. Among abstracts expressing a position on AGW, 97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming.

Texterna klassificerades bl.a. i grupperna
(1) Explicit endorsement with quantification. Explicitly states that humans are the primary cause of recent global warming
(2) Explicit endorsement without quantification. Explicitly states humans are causing global warming or refers to anthropogenic global warming/climate change as a known fact
(3) Implicit endorsement. Implies humans are causing global warming. E.g., research assumes greenhouse gas emissions cause warming without explicitly stating humans are the cause

I redovisningen slås dessa grupper samman och består således av de som menar att människan har inverkan men oklart hur mycket.

Jag har svårt att tänka mig att någon har uppfattningen att människan genom jord- och skogsbruk, byggande av städer, mm inte lett till någon inverkan på klimatet.

Källor:

 

Till
Inga taggar

2018-08-30

97 procent

Vetenskapen är enig till 97% om att människan har någon inverkan på klimatet. Det borde vara 100%.

Det sägs ofta att vetenskapen är enig till 97 % om klimatförändringarna. Det är lite lustigt. Siffran 97% är ju ganska exakt, men man kan var synnerligen oense om det mesta och ändå vara eniga om att klimatet ändrar sig. Jag tror tom att man kan säga att enigheten om det är 100%.

Var kommer 97% ifrån? Så här gick det till

Alaramistwebben bjöd in frivilliga att värdera abstrakt i i databasen Web of Science. I den sökte man efter artiklar med sökorden ‘global warming’ och ‘global climate
change’. Sökningarna gjorder i mars och maj 2012. Man fann totalt 12000 artiklar med 30000 författare övervägande från USA.

Undersökningens resultat presenterades i Environmental Research Letters där författarna sammanfattar resultatet:
We find that 66.4% of abstracts expressed no position on AGW, 32.6% endorsed AGW, 0.7% rejected AGW and 0.3% were uncertain about the cause of global warming. Among abstracts expressing a position on AGW, 97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming.

Texterna klassificerades bl.a. i grupperna
(1) Explicit endorsement with quantification. Explicitly states that humans are the primary cause of recent global warming
(2) Explicit endorsement without quantification. Explicitly states humans are causing global warming or refers to anthropogenic global warming/climate change as a known fact
(3) Implicit endorsement. Implies humans are causing global warming. E.g., research assumes greenhouse gas emissions cause warming without explicitly stating humans are the cause

I redovisningen slås dessa grupper samman och består således av de som menar att människan har inverkan men oklart hur mycket.

Jag har svårt att tänka mig att någon har uppfattningen att människan genom jord- och skogsbruk, byggande av städer, mm inte lett till någon inverkan på klimatet.

Källor:

 

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.