Klimatbloggen

2018-08-29

Värmeböljan i juli - ingen klimatförändring

Värmeböljor beror inte på klimatet.

Det verkar som om att många tror att hela världen var varm i juli bara för att vi hade värmebölja i Sverige. Men den globala temperaturen har ökat mycket långsamt. Orsakerna till att det är varmt på vissa ställen är att det är kallare på andra. Värmen flyttar på sig.

Det gäller också denna gång som detta diagram visar: avvikelse mellan luftens temperatur under juli 2018 och snittet under perioden 2008-2018.

Data source: Goddard Institute for Space Studies (GISS) using ERSST_v4 ocean surface temperatures. Temperaturen för juli 2018 jämförs med perioden 2008-2018. Climate4you.

När värmen samlas i norra Europa så blir det kallt i norra Kanada, Grönland, Argentina, Chile och Sebirien.

GISS har en interaktiv tjänst som visar en global karta över marktemperaturen.

Till

2018-08-29

Värmeböljan i juli - ingen klimatförändring

Värmeböljor beror inte på klimatet.

Det verkar som om att många tror att hela världen var varm i juli bara för att vi hade värmebölja i Sverige. Men den globala temperaturen har ökat mycket långsamt. Orsakerna till att det är varmt på vissa ställen är att det är kallare på andra. Värmen flyttar på sig.

Det gäller också denna gång som detta diagram visar: avvikelse mellan luftens temperatur under juli 2018 och snittet under perioden 2008-2018.

Data source: Goddard Institute for Space Studies (GISS) using ERSST_v4 ocean surface temperatures. Temperaturen för juli 2018 jämförs med perioden 2008-2018. Climate4you.

När värmen samlas i norra Europa så blir det kallt i norra Kanada, Grönland, Argentina, Chile och Sebirien.

GISS har en interaktiv tjänst som visar en global karta över marktemperaturen.

Till
Taggar: Global temperatur Väder GISS NASA Facebook

2018-08-29

Värmeböljan i juli - ingen klimatförändring

Värmeböljor beror inte på klimatet.

Det verkar som om att många tror att hela världen var varm i juli bara för att vi hade värmebölja i Sverige. Men den globala temperaturen har ökat mycket långsamt. Orsakerna till att det är varmt på vissa ställen är att det är kallare på andra. Värmen flyttar på sig.

Det gäller också denna gång som detta diagram visar: avvikelse mellan luftens temperatur under juli 2018 och snittet under perioden 2008-2018.

Data source: Goddard Institute for Space Studies (GISS) using ERSST_v4 ocean surface temperatures. Temperaturen för juli 2018 jämförs med perioden 2008-2018. Climate4you.

När värmen samlas i norra Europa så blir det kallt i norra Kanada, Grönland, Argentina, Chile och Sebirien.

GISS har en interaktiv tjänst som visar en global karta över marktemperaturen.

Till
Taggar: Global temperatur Väder GISS NASA Facebook

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.