Klimatbloggen

2018-08-20

Satsa på klimatet utomlands

SD tycker att det är bättre att göra klimatåtgärder i andra länder.

SD anser att pengarna ska satsa där de gör mest nytta Det är både billigare och mer effektivt att minska utsläppen i länder med mer utsläpp, snarare än i Sverige.

Stöd får SD av professor Rune Brännlund, nationalekonomi med inriktning klimat.

Till

2018-08-20

Satsa på klimatet utomlands

SD tycker att det är bättre att göra klimatåtgärder i andra länder.

SD anser att pengarna ska satsa där de gör mest nytta Det är både billigare och mer effektivt att minska utsläppen i länder med mer utsläpp, snarare än i Sverige.

Stöd får SD av professor Rune Brännlund, nationalekonomi med inriktning klimat.

Till
Taggar: SD Rune Brönnlund

2018-08-20

Satsa på klimatet utomlands

SD tycker att det är bättre att göra klimatåtgärder i andra länder.

SD anser att pengarna ska satsa där de gör mest nytta Det är både billigare och mer effektivt att minska utsläppen i länder med mer utsläpp, snarare än i Sverige.

Stöd får SD av professor Rune Brännlund, nationalekonomi med inriktning klimat.

Till
Taggar: SD Rune Brönnlund

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.