Klimatbloggen

2018-07-14

Miljöpartiet har fel om att isbjörnarna svälter

AlpsDet finns inget vetenskapligt underlag för Miljöpartiets påstående på en valaffish att isbjörnarna svälter. Därför får Mp kritik av Faktiskt som görs i samarbete med SvD, DN, SR och KIT. Magasinet KIT ges ut av Bonnier med bl.a. sponsrade artiklar.

Isbjörnen har blivit en symbol för klimatförändringarnas negativa effekter. ”De smältande isarna gör att djuren inte kan hitta mat”, slår Miljöpartiet fast på sin valaffisch med en mager isbjörn. Men allt tyder på att världens isbjörnar på det stora hela mår bra. De är troligtvis inte hotade som art men kommer sannolikt minska i antal som en följd av smältande havsisar.

Påstående: ”De smältande isarna gör att djuren inte kan hitta mat. De sitter helt enkelt fast och svälter.” (Miljöpartiet, valaffisch, utgiven 31 maj 2018)

”Nu. Klimatet kan inte vänta”. Det är Miljöpartiets slogan och budskap valåret 2018. Uppmaningen står också utskriven på samtliga sex valaffischer.

Faktakontrollens kritik är dock tveksam.

Sammanfattning: Att klimatförändringarna är synonyma med alarmerande bilder på ensamma, utmärglade isbjörnar kan man faktiskt inte slå fast. Världens isbjörnar tycks just nu må bra, totalt sett. De sitter inte, som en av Miljöpartiets valaffischer gör gällande, fast på isflak och svälter till följd av smältande havsisar. Allt tyder på att de anpassar sig till de föränderliga arktiska landskapet. Men isarna i Arktis smälter mycket riktigt och arten klassas på grund av att deras hotade livsmiljö som ”sårbar” av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Om isbjörnarna ökar eller minskar går inte heller att säga då antalet är okänt i stora områden. Man vet helt enkelt inte. Huruvida de är hotade eller ej hänger på tidsperspektivet och hur snabbt havsisarna smälter. Allt pekar på att isbjörnarna kommer att minska i antal de kommande decennierna.

Det är oklart hur isens omfattningen i Arktis förändras i ett längre perspektiv. Mätresultat finns bara sedan 1978. (NSIDC). Det är okänt om det varit mer eller mindre is tidigare under modern tid. Kanske började isens utbredning avta när den lilla istiden upphörde kring 1850,

Det finns inget underlag för påståendet att "Allt pekar på" att antalet isbjörnar kommer att minska.

Till

2018-07-14

Miljöpartiet har fel om att isbjörnarna svälter

AlpsDet finns inget vetenskapligt underlag för Miljöpartiets påstående på en valaffish att isbjörnarna svälter. Därför får Mp kritik av Faktiskt som görs i samarbete med SvD, DN, SR och KIT. Magasinet KIT ges ut av Bonnier med bl.a. sponsrade artiklar.

Isbjörnen har blivit en symbol för klimatförändringarnas negativa effekter. ”De smältande isarna gör att djuren inte kan hitta mat”, slår Miljöpartiet fast på sin valaffisch med en mager isbjörn. Men allt tyder på att världens isbjörnar på det stora hela mår bra. De är troligtvis inte hotade som art men kommer sannolikt minska i antal som en följd av smältande havsisar.

Påstående: ”De smältande isarna gör att djuren inte kan hitta mat. De sitter helt enkelt fast och svälter.” (Miljöpartiet, valaffisch, utgiven 31 maj 2018)

”Nu. Klimatet kan inte vänta”. Det är Miljöpartiets slogan och budskap valåret 2018. Uppmaningen står också utskriven på samtliga sex valaffischer.

Faktakontrollens kritik är dock tveksam.

Sammanfattning: Att klimatförändringarna är synonyma med alarmerande bilder på ensamma, utmärglade isbjörnar kan man faktiskt inte slå fast. Världens isbjörnar tycks just nu må bra, totalt sett. De sitter inte, som en av Miljöpartiets valaffischer gör gällande, fast på isflak och svälter till följd av smältande havsisar. Allt tyder på att de anpassar sig till de föränderliga arktiska landskapet. Men isarna i Arktis smälter mycket riktigt och arten klassas på grund av att deras hotade livsmiljö som ”sårbar” av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Om isbjörnarna ökar eller minskar går inte heller att säga då antalet är okänt i stora områden. Man vet helt enkelt inte. Huruvida de är hotade eller ej hänger på tidsperspektivet och hur snabbt havsisarna smälter. Allt pekar på att isbjörnarna kommer att minska i antal de kommande decennierna.

Det är oklart hur isens omfattningen i Arktis förändras i ett längre perspektiv. Mätresultat finns bara sedan 1978. (NSIDC). Det är okänt om det varit mer eller mindre is tidigare under modern tid. Kanske började isens utbredning avta när den lilla istiden upphörde kring 1850,

Det finns inget underlag för påståendet att "Allt pekar på" att antalet isbjörnar kommer att minska.

Till
Taggar: Isbjörnar Miljöpartiet Havsis Faktakontroll Arktis

2018-07-14

Miljöpartiet har fel om att isbjörnarna svälter

AlpsDet finns inget vetenskapligt underlag för Miljöpartiets påstående på en valaffish att isbjörnarna svälter. Därför får Mp kritik av Faktiskt som görs i samarbete med SvD, DN, SR och KIT. Magasinet KIT ges ut av Bonnier med bl.a. sponsrade artiklar.

Isbjörnen har blivit en symbol för klimatförändringarnas negativa effekter. ”De smältande isarna gör att djuren inte kan hitta mat”, slår Miljöpartiet fast på sin valaffisch med en mager isbjörn. Men allt tyder på att världens isbjörnar på det stora hela mår bra. De är troligtvis inte hotade som art men kommer sannolikt minska i antal som en följd av smältande havsisar.

Påstående: ”De smältande isarna gör att djuren inte kan hitta mat. De sitter helt enkelt fast och svälter.” (Miljöpartiet, valaffisch, utgiven 31 maj 2018)

”Nu. Klimatet kan inte vänta”. Det är Miljöpartiets slogan och budskap valåret 2018. Uppmaningen står också utskriven på samtliga sex valaffischer.

Faktakontrollens kritik är dock tveksam.

Sammanfattning: Att klimatförändringarna är synonyma med alarmerande bilder på ensamma, utmärglade isbjörnar kan man faktiskt inte slå fast. Världens isbjörnar tycks just nu må bra, totalt sett. De sitter inte, som en av Miljöpartiets valaffischer gör gällande, fast på isflak och svälter till följd av smältande havsisar. Allt tyder på att de anpassar sig till de föränderliga arktiska landskapet. Men isarna i Arktis smälter mycket riktigt och arten klassas på grund av att deras hotade livsmiljö som ”sårbar” av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Om isbjörnarna ökar eller minskar går inte heller att säga då antalet är okänt i stora områden. Man vet helt enkelt inte. Huruvida de är hotade eller ej hänger på tidsperspektivet och hur snabbt havsisarna smälter. Allt pekar på att isbjörnarna kommer att minska i antal de kommande decennierna.

Det är oklart hur isens omfattningen i Arktis förändras i ett längre perspektiv. Mätresultat finns bara sedan 1978. (NSIDC). Det är okänt om det varit mer eller mindre is tidigare under modern tid. Kanske började isens utbredning avta när den lilla istiden upphörde kring 1850,

Det finns inget underlag för påståendet att "Allt pekar på" att antalet isbjörnar kommer att minska.

Till
Taggar: Isbjörnar Miljöpartiet Havsis Faktakontroll Arktis

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.