Klimatbloggen

2018-02-01

Hur snabbt stiger temperaturen?

Den globala temperaturen stiger, men hur snabbt? Och varför? En anledning till skillnader i stigningstakten är att man väljer olika startår. Ibland används 1850, ibland 1960.

Den globala temperaturen stiger, men hur snabbt? Och varför?

En anledning till skillnader i stigningstakten är att man väljer olika startår. Ibland används 1850, ibland 1960.

Alla är idag ense om att stigningen delvis beror på att den lilla istiden upphörde runt 1850. Varför är oklart. Likaså inverkar ökad mängd växthusgaser men det är oklar hur mycket.

SMHI presenterar sin uppfattning på detta sätt:

https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/
december-2017-varldsvader-1.128321n

SMHI mäter temperaturen vid 322 mätstationer, men många mätningar sker på samma plats av någon anledning. Det blir hela 448 km2 per mätstation.

Jag har tittat på mätningar av temperaturens utveckling med NASAs satelliter.  Kvaliteten på dessa mätningar överstiger med råge de som utförs med hjälp av termometrar på marknivån. Satelliterna täcker 97-98% av jordens yta inom 85 nordliga och sydliga breddgraden.

Här är resultatet från satellitmätningarna enligt forskarna vid The University of Alabama in Huntsville:

Data: https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt
Data: https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt

Hur förändrades temperaturen per decennium?

 • 1980 -0,37 i januari till -0,06 i 1989 december. Värmen steg med 0,31 grader, låg under normalperioden.
 • 1990 -0,10 i jan till -0,04 i 1999 dec. Värmen sjönk med 0,06 grader och understeg även temperaturen i januari 1980.
 • 2000 -0,27 i jan till +0,12 i 2019 dec. Värmen steg med hela 0,39 grader.
 • 2010 - 2017 +0,50 i jan till +0,41 i 2017 dec. Värmen sjönk med 0,09 grader

Under hela perioden, från januari 1980 till december 2017 steg temperaturen med 0,78 grader. Givetvis avgörs förändringens storlek av att temperaturen var ovanligt låg i januari 1980. Hade det varit normal temperatur då skulle stigen varit 0,41 grader. I januari 2018 var temperaturen endast +0,26 grader från normalen.

Till

2018-02-01

Hur snabbt stiger temperaturen?

Den globala temperaturen stiger, men hur snabbt? Och varför? En anledning till skillnader i stigningstakten är att man väljer olika startår. Ibland används 1850, ibland 1960.

Den globala temperaturen stiger, men hur snabbt? Och varför?

En anledning till skillnader i stigningstakten är att man väljer olika startår. Ibland används 1850, ibland 1960.

Alla är idag ense om att stigningen delvis beror på att den lilla istiden upphörde runt 1850. Varför är oklart. Likaså inverkar ökad mängd växthusgaser men det är oklar hur mycket.

SMHI presenterar sin uppfattning på detta sätt:

https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/
december-2017-varldsvader-1.128321n

SMHI mäter temperaturen vid 322 mätstationer, men många mätningar sker på samma plats av någon anledning. Det blir hela 448 km2 per mätstation.

Jag har tittat på mätningar av temperaturens utveckling med NASAs satelliter.  Kvaliteten på dessa mätningar överstiger med råge de som utförs med hjälp av termometrar på marknivån. Satelliterna täcker 97-98% av jordens yta inom 85 nordliga och sydliga breddgraden.

Här är resultatet från satellitmätningarna enligt forskarna vid The University of Alabama in Huntsville:

Data: https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt
Data: https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt

Hur förändrades temperaturen per decennium?

 • 1980 -0,37 i januari till -0,06 i 1989 december. Värmen steg med 0,31 grader, låg under normalperioden.
 • 1990 -0,10 i jan till -0,04 i 1999 dec. Värmen sjönk med 0,06 grader och understeg även temperaturen i januari 1980.
 • 2000 -0,27 i jan till +0,12 i 2019 dec. Värmen steg med hela 0,39 grader.
 • 2010 - 2017 +0,50 i jan till +0,41 i 2017 dec. Värmen sjönk med 0,09 grader

Under hela perioden, från januari 1980 till december 2017 steg temperaturen med 0,78 grader. Givetvis avgörs förändringens storlek av att temperaturen var ovanligt låg i januari 1980. Hade det varit normal temperatur då skulle stigen varit 0,41 grader. I januari 2018 var temperaturen endast +0,26 grader från normalen.

Till
Inga taggar

2018-02-01

Hur snabbt stiger temperaturen?

Den globala temperaturen stiger, men hur snabbt? Och varför? En anledning till skillnader i stigningstakten är att man väljer olika startår. Ibland används 1850, ibland 1960.

Den globala temperaturen stiger, men hur snabbt? Och varför?

En anledning till skillnader i stigningstakten är att man väljer olika startår. Ibland används 1850, ibland 1960.

Alla är idag ense om att stigningen delvis beror på att den lilla istiden upphörde runt 1850. Varför är oklart. Likaså inverkar ökad mängd växthusgaser men det är oklar hur mycket.

SMHI presenterar sin uppfattning på detta sätt:

https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-i-varlden/
december-2017-varldsvader-1.128321n

SMHI mäter temperaturen vid 322 mätstationer, men många mätningar sker på samma plats av någon anledning. Det blir hela 448 km2 per mätstation.

Jag har tittat på mätningar av temperaturens utveckling med NASAs satelliter.  Kvaliteten på dessa mätningar överstiger med råge de som utförs med hjälp av termometrar på marknivån. Satelliterna täcker 97-98% av jordens yta inom 85 nordliga och sydliga breddgraden.

Här är resultatet från satellitmätningarna enligt forskarna vid The University of Alabama in Huntsville:

Data: https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt
Data: https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt

Hur förändrades temperaturen per decennium?

 • 1980 -0,37 i januari till -0,06 i 1989 december. Värmen steg med 0,31 grader, låg under normalperioden.
 • 1990 -0,10 i jan till -0,04 i 1999 dec. Värmen sjönk med 0,06 grader och understeg även temperaturen i januari 1980.
 • 2000 -0,27 i jan till +0,12 i 2019 dec. Värmen steg med hela 0,39 grader.
 • 2010 - 2017 +0,50 i jan till +0,41 i 2017 dec. Värmen sjönk med 0,09 grader

Under hela perioden, från januari 1980 till december 2017 steg temperaturen med 0,78 grader. Givetvis avgörs förändringens storlek av att temperaturen var ovanligt låg i januari 1980. Hade det varit normal temperatur då skulle stigen varit 0,41 grader. I januari 2018 var temperaturen endast +0,26 grader från normalen.

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.