Klimatbloggen

2018-01-01

Oljan: pris, produktion och konsumtion

Oljepriset (WTI) har stigit från 43 US$ i juli 2017 till 60 US$ jan 2018. Lägst pris under senaste fem åren var 36US$ vilket inträffade i maj 2016. Oil Price Charts. Vad styr priset? Givetvis är det utbudets storlek jämfört med efterfrågan. EIA listar sju faktorer som avgör priset.

Oljepriset (WTI) har stigit från 43 US$ i juli 2017 till 60 US$ jan 2018. Lägst pris under senaste fem åren var  36US$ vilket inträffade i maj 2016. Oil Price Charts.

Vad styr priset? Givetvis är det utbudets storlek jämfört med efterfrågan. EIA listar sju faktorer som avgör priset:

Produktionen av olja ökar stabilt. Det är nu 120 länder som har produktion av olja, 91 av dem producerar mer än 10 miljoner barrels/år. 1990 var det 84 producerande länder varav 63 producerade mer än 10 miljoner barrels.

Konsumtionen av energi ökade med 1% 2016 jmf med 2015, enligt BP Statistical Review of World Energy June 2017. Olja ökade mest, följt av gas och sedan renewables främst kärnkraft. (sida 10)

Mängden utvinningsbara rewserver ökar. De var 1149 Thousand million barrels 1996. 2015 var det 1692, en ökning med 47%. (sida 12)

Till

2018-01-01

Oljan: pris, produktion och konsumtion

Oljepriset (WTI) har stigit från 43 US$ i juli 2017 till 60 US$ jan 2018. Lägst pris under senaste fem åren var 36US$ vilket inträffade i maj 2016. Oil Price Charts. Vad styr priset? Givetvis är det utbudets storlek jämfört med efterfrågan. EIA listar sju faktorer som avgör priset.

Oljepriset (WTI) har stigit från 43 US$ i juli 2017 till 60 US$ jan 2018. Lägst pris under senaste fem åren var  36US$ vilket inträffade i maj 2016. Oil Price Charts.

Vad styr priset? Givetvis är det utbudets storlek jämfört med efterfrågan. EIA listar sju faktorer som avgör priset:

Produktionen av olja ökar stabilt. Det är nu 120 länder som har produktion av olja, 91 av dem producerar mer än 10 miljoner barrels/år. 1990 var det 84 producerande länder varav 63 producerade mer än 10 miljoner barrels.

Konsumtionen av energi ökade med 1% 2016 jmf med 2015, enligt BP Statistical Review of World Energy June 2017. Olja ökade mest, följt av gas och sedan renewables främst kärnkraft. (sida 10)

Mängden utvinningsbara rewserver ökar. De var 1149 Thousand million barrels 1996. 2015 var det 1692, en ökning med 47%. (sida 12)

Till
Inga taggar

2018-01-01

Oljan: pris, produktion och konsumtion

Oljepriset (WTI) har stigit från 43 US$ i juli 2017 till 60 US$ jan 2018. Lägst pris under senaste fem åren var 36US$ vilket inträffade i maj 2016. Oil Price Charts. Vad styr priset? Givetvis är det utbudets storlek jämfört med efterfrågan. EIA listar sju faktorer som avgör priset.

Oljepriset (WTI) har stigit från 43 US$ i juli 2017 till 60 US$ jan 2018. Lägst pris under senaste fem åren var  36US$ vilket inträffade i maj 2016. Oil Price Charts.

Vad styr priset? Givetvis är det utbudets storlek jämfört med efterfrågan. EIA listar sju faktorer som avgör priset:

Produktionen av olja ökar stabilt. Det är nu 120 länder som har produktion av olja, 91 av dem producerar mer än 10 miljoner barrels/år. 1990 var det 84 producerande länder varav 63 producerade mer än 10 miljoner barrels.

Konsumtionen av energi ökade med 1% 2016 jmf med 2015, enligt BP Statistical Review of World Energy June 2017. Olja ökade mest, följt av gas och sedan renewables främst kärnkraft. (sida 10)

Mängden utvinningsbara rewserver ökar. De var 1149 Thousand million barrels 1996. 2015 var det 1692, en ökning med 47%. (sida 12)

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.