Klimatbloggen

2017-12-26

Klimatkänslighet och utsläppsbanor

Skrift: Klimatkänslighet och utsläppsbanor , KLIMAT I FOKUS | Nr 01 • 2013 | LUNDS UNIVERSITET Fyra sidor välskriven text om känsligheten. Inget om utsläppsbanor. Informerar inte om att CO2s effekt är logaritmisk.

Klimatkänslighet och utsläppsbanor , KLIMAT I FOKUS | Nr 01 • 2013 | LUNDS UNIVERSITET

av Marianne Hall och Markku Rummukainen

Fyra sidor välskriven text om känsligheten. Inget om utsläppsbanor. Informerar inte om att CO2s effekt är logaritmisk.

 

Till

2017-12-26

Klimatkänslighet och utsläppsbanor

Skrift: Klimatkänslighet och utsläppsbanor , KLIMAT I FOKUS | Nr 01 • 2013 | LUNDS UNIVERSITET Fyra sidor välskriven text om känsligheten. Inget om utsläppsbanor. Informerar inte om att CO2s effekt är logaritmisk.

Klimatkänslighet och utsläppsbanor , KLIMAT I FOKUS | Nr 01 • 2013 | LUNDS UNIVERSITET

av Marianne Hall och Markku Rummukainen

Fyra sidor välskriven text om känsligheten. Inget om utsläppsbanor. Informerar inte om att CO2s effekt är logaritmisk.

 

Till
Inga taggar

2017-12-26

Klimatkänslighet och utsläppsbanor

Skrift: Klimatkänslighet och utsläppsbanor , KLIMAT I FOKUS | Nr 01 • 2013 | LUNDS UNIVERSITET Fyra sidor välskriven text om känsligheten. Inget om utsläppsbanor. Informerar inte om att CO2s effekt är logaritmisk.

Klimatkänslighet och utsläppsbanor , KLIMAT I FOKUS | Nr 01 • 2013 | LUNDS UNIVERSITET

av Marianne Hall och Markku Rummukainen

Fyra sidor välskriven text om känsligheten. Inget om utsläppsbanor. Informerar inte om att CO2s effekt är logaritmisk.

 

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.