Klimatbloggen

2017-12-26

Klimatkänslighet och utsläppsbanor

Klimatkänslighet och utsläppsbanor , KLIMAT I FOKUS | Nr 01 • 2013 | LUNDS UNIVERSITET

av Marianne Hall och Markku Rummukainen

Fyra sidor välskriven text om känsligheten. Inget om utsläppsbanor. Informerar inte om att CO2s effekt är logaritmisk.

 


För: Alla