Klimatbloggen

2017-12-23

Klimatet är inte så känsligt för koldioxid

Det är inte så svårt att komma fram till denna slutsats. Forskarna har helt enkelt dragit bort effekten av de två stora vulkanutbrott, El Chichon and Pinatubo, som höjde temperaturen kraftigt 1983 resp 1992. Därmed är skillnaden mellan 1983 resp 1992 och dagens temperatur minskat.

En ny rapport visar att klimatets känslighet för CO2 är betydligt mindre än man tidigare trott. 

Det verkar inte ha varit så svårt att komma fram till denna slutsats. Forskarna har helt enkelt dragit bort effekten av de två stora vulkanutbrott, El Chichon and Pinatubo, som höjde temperaturen kraftigt 1983 resp 1992. Därmed är temperaturskillnaden mellan 1983 resp 1992 och dagens temperatur betydligt mindre.

Forskarna har gjort sina beräkningar på den den genomsnittliga temperaturen i luftlagret upp till 8 km. Det visar sig att temperaturen endast stigit med 0.096 grader Celcius per decennium från januari 1979 till juni 2017.

Denna temperaturökning beror dels naturliga orsaker och dels på mänsklig aktivitet. Än finns ingen kunskap om hur stora dessa delar är, men IPCC har listat flera naturliga faktorerna. Tabellen visar att inverkan kan vara stor t.ex. av areosolernas inverkan på molnmängden.

Diagrammet visar hur forskarna gjort.

TLT visar temperaturens utveckling i atmosfärens lägsta 8 km.
SST visar effekten av El Niño/La Niña och strömmarna i Atlanten (bl.a. Golfströmmen) och i Stilla havet.
TLT-SST visar helt enkel mätvärdena TLT minus mätvärdena SST
VOL visar effekterna av de två stora vulkanutbrotten
TLT-SST-VOL visar återstående temperatur efter borttag av havsströmmarna och vulkanaskan.

Det visade sig att uppvärmningen under El Niño och nedkylningen under La Niña i östra Stilla havet i stort sett vägde upp varandra.

Forskarna bakom rapporten är Dr. John Christy och Dr. Richard McNider vid Earth System Science Center vid universitet i Alabama

“The idea behind this index is to determine what the temperature increase will be by the decade when anthropogenic greenhouse gas forcing — which is dominated by CO2 — doubles what it was in about 1880,” Christy said. “We should reach that level — about 560 ppm of CO2 — in the latter half of this century.

“From our observations we calculated that value as 1.1 C (almost 2° Fahrenheit), while climate models estimate that value as 2.3 C (about 4.1° F),” Christy said. “Again, this indicates the real atmosphere is less sensitive to CO2 than what has been forecast by climate models. This suggests the climate models need to be retooled to better reflect conditions in the actual climate, while policies based on previous climate model output and predictions might need to be reconsidered.”

Källor: 

Till

2017-12-23

Klimatet är inte så känsligt för koldioxid

Det är inte så svårt att komma fram till denna slutsats. Forskarna har helt enkelt dragit bort effekten av de två stora vulkanutbrott, El Chichon and Pinatubo, som höjde temperaturen kraftigt 1983 resp 1992. Därmed är skillnaden mellan 1983 resp 1992 och dagens temperatur minskat.

En ny rapport visar att klimatets känslighet för CO2 är betydligt mindre än man tidigare trott. 

Det verkar inte ha varit så svårt att komma fram till denna slutsats. Forskarna har helt enkelt dragit bort effekten av de två stora vulkanutbrott, El Chichon and Pinatubo, som höjde temperaturen kraftigt 1983 resp 1992. Därmed är temperaturskillnaden mellan 1983 resp 1992 och dagens temperatur betydligt mindre.

Forskarna har gjort sina beräkningar på den den genomsnittliga temperaturen i luftlagret upp till 8 km. Det visar sig att temperaturen endast stigit med 0.096 grader Celcius per decennium från januari 1979 till juni 2017.

Denna temperaturökning beror dels naturliga orsaker och dels på mänsklig aktivitet. Än finns ingen kunskap om hur stora dessa delar är, men IPCC har listat flera naturliga faktorerna. Tabellen visar att inverkan kan vara stor t.ex. av areosolernas inverkan på molnmängden.

Diagrammet visar hur forskarna gjort.

TLT visar temperaturens utveckling i atmosfärens lägsta 8 km.
SST visar effekten av El Niño/La Niña och strömmarna i Atlanten (bl.a. Golfströmmen) och i Stilla havet.
TLT-SST visar helt enkel mätvärdena TLT minus mätvärdena SST
VOL visar effekterna av de två stora vulkanutbrotten
TLT-SST-VOL visar återstående temperatur efter borttag av havsströmmarna och vulkanaskan.

Det visade sig att uppvärmningen under El Niño och nedkylningen under La Niña i östra Stilla havet i stort sett vägde upp varandra.

Forskarna bakom rapporten är Dr. John Christy och Dr. Richard McNider vid Earth System Science Center vid universitet i Alabama

“The idea behind this index is to determine what the temperature increase will be by the decade when anthropogenic greenhouse gas forcing — which is dominated by CO2 — doubles what it was in about 1880,” Christy said. “We should reach that level — about 560 ppm of CO2 — in the latter half of this century.

“From our observations we calculated that value as 1.1 C (almost 2° Fahrenheit), while climate models estimate that value as 2.3 C (about 4.1° F),” Christy said. “Again, this indicates the real atmosphere is less sensitive to CO2 than what has been forecast by climate models. This suggests the climate models need to be retooled to better reflect conditions in the actual climate, while policies based on previous climate model output and predictions might need to be reconsidered.”

Källor: 

Till
Inga taggar

2017-12-23

Klimatet är inte så känsligt för koldioxid

Det är inte så svårt att komma fram till denna slutsats. Forskarna har helt enkelt dragit bort effekten av de två stora vulkanutbrott, El Chichon and Pinatubo, som höjde temperaturen kraftigt 1983 resp 1992. Därmed är skillnaden mellan 1983 resp 1992 och dagens temperatur minskat.

En ny rapport visar att klimatets känslighet för CO2 är betydligt mindre än man tidigare trott. 

Det verkar inte ha varit så svårt att komma fram till denna slutsats. Forskarna har helt enkelt dragit bort effekten av de två stora vulkanutbrott, El Chichon and Pinatubo, som höjde temperaturen kraftigt 1983 resp 1992. Därmed är temperaturskillnaden mellan 1983 resp 1992 och dagens temperatur betydligt mindre.

Forskarna har gjort sina beräkningar på den den genomsnittliga temperaturen i luftlagret upp till 8 km. Det visar sig att temperaturen endast stigit med 0.096 grader Celcius per decennium från januari 1979 till juni 2017.

Denna temperaturökning beror dels naturliga orsaker och dels på mänsklig aktivitet. Än finns ingen kunskap om hur stora dessa delar är, men IPCC har listat flera naturliga faktorerna. Tabellen visar att inverkan kan vara stor t.ex. av areosolernas inverkan på molnmängden.

Diagrammet visar hur forskarna gjort.

TLT visar temperaturens utveckling i atmosfärens lägsta 8 km.
SST visar effekten av El Niño/La Niña och strömmarna i Atlanten (bl.a. Golfströmmen) och i Stilla havet.
TLT-SST visar helt enkel mätvärdena TLT minus mätvärdena SST
VOL visar effekterna av de två stora vulkanutbrotten
TLT-SST-VOL visar återstående temperatur efter borttag av havsströmmarna och vulkanaskan.

Det visade sig att uppvärmningen under El Niño och nedkylningen under La Niña i östra Stilla havet i stort sett vägde upp varandra.

Forskarna bakom rapporten är Dr. John Christy och Dr. Richard McNider vid Earth System Science Center vid universitet i Alabama

“The idea behind this index is to determine what the temperature increase will be by the decade when anthropogenic greenhouse gas forcing — which is dominated by CO2 — doubles what it was in about 1880,” Christy said. “We should reach that level — about 560 ppm of CO2 — in the latter half of this century.

“From our observations we calculated that value as 1.1 C (almost 2° Fahrenheit), while climate models estimate that value as 2.3 C (about 4.1° F),” Christy said. “Again, this indicates the real atmosphere is less sensitive to CO2 than what has been forecast by climate models. This suggests the climate models need to be retooled to better reflect conditions in the actual climate, while policies based on previous climate model output and predictions might need to be reconsidered.”

Källor: 

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.