Klimatbloggen

2017-12-09

Krafter som påverkar klimatförändringen

IPCC sammanfattar i diagrammet de krafter som påverkar klimatförändringen ("Drivers of Climate Change"). Lägg märke till att en del krafter har M confidence, dvs Medium Confidence som betyder endast 50 procents tilltro. L betyder låg ännu lägre tilltro). Till dessa krafter för solens instrålning och förändringar i jordens utstrålning (albedo) beroende på markens användning.

IPPC W1AR5 sida 14

Jag översätter för enkelhetens skull Radiative Forcing (RF) till krafter som påverkar strålningen mot jorden. CO2 ökar kraften genom att molekylen bl.a. återsänder strålar från jorden till jorden,  Moln på viss höjd minskar instrålningen från solen och är en minskande kraft. Summan av krafterna anges i Wm-2, dvs Watt per kvadratmeter. (HIB) 

IPCC begrepp RF och ERF

RF is defined, as it was in AR4, as the change in net downward radiative ?ux at the tropopause after allowing for stratospheric temperatures to readjust to radiative equilibrium, while holding surface and tropospheric temperatures and state variables such as water vapor and cloud cover fxed at the unperturbed. values. (IPCC WG1AR5, sida 665)

Denna definition verkar vara gjord för att så få som möjligt ska förstå dess innebörd. Ett försök till översättning blir RF är ändring i nedåtriktat strålningsflöde i tropopausen efter hänsyn taget till stratosfärisk anpassning till strålningsjämvikten då temperaturen på jordytan och i troposfären och variabler som vattenånga och moln hålls konstanta.  Tropopausen är området mellan den lägsta delen av atmosfären, troposfären, och den överliggande stratosfären.

IPCC har i AR5 även infört begreppet ERF:

IPCC: "ERF is the change in net TOA downward radiative ?ux after allowing for atmospheric temperatures, water vapour and clouds to adjust, but with surface temperature or a portion of surface conditions unchanged. " Rå översättning: ERF är ändringen av nedåtriktat strålningsflöde från TOA (Topp of the Atmosphere) med påverkan på atmosfärisk temperatur, vattenånga och moln, men utan påverkan av jordytans temperatur och egenskaper.

KTH

Den engelska termen Radiative Forcing (RF), i vissa sammanhang översatt till strålningsdrivning, är ett viktigt begrepp kopplat till växthuseffekten. Det kan definieras som nettoförändringen i jordens energibalans orsakad av en given störning (t.ex. ett utsläpp av växthusgaser). Det uttrycks vanligen som effekt per kvadratmeter (W/m2) i medeltal över en given tidsperiod, och är ett mått på hur mycket jordens energibalans har rubbats på grund av störningen. På grund av den uppkomna obalansen måste jorden hitta ett nytt jämviktstillstånd, varför medeltemperaturen kommer att förändras.  (KTH: Något om hur GWP-värden bestäms. 2014-04-23)

SMHI

Scenarios

The climate model calculations are based on emission scenarios or radiation scenarios. Emission scenarios are assumptions about future emission of greenhouse gases, based on estimates of the development of the world economy, population growth, globalisation, increasing use of green technology, etc. The amount of greenhouse gases that are emitted depends on global evolution. These scenarios are called SRES scenarios (Special Report on Emission Scenarios (Naki?enovi?, 2000)).

Radiation scenarios are based on assumptions about how the greenhouse effect will increase in the future, known as radiative forcing (measured in W/m²). If there is an increased emission of greenhouse gases, then there will be more radiative forcing. These scenarios are called RCP scenarios (Representative Concentration Pathways (Moss et al., 2010)). (SMHI: About the analysis)

Till

2017-12-09

Krafter som påverkar klimatförändringen

IPCC sammanfattar i diagrammet de krafter som påverkar klimatförändringen ("Drivers of Climate Change"). Lägg märke till att en del krafter har M confidence, dvs Medium Confidence som betyder endast 50 procents tilltro. L betyder låg ännu lägre tilltro). Till dessa krafter för solens instrålning och förändringar i jordens utstrålning (albedo) beroende på markens användning.

IPPC W1AR5 sida 14

Jag översätter för enkelhetens skull Radiative Forcing (RF) till krafter som påverkar strålningen mot jorden. CO2 ökar kraften genom att molekylen bl.a. återsänder strålar från jorden till jorden,  Moln på viss höjd minskar instrålningen från solen och är en minskande kraft. Summan av krafterna anges i Wm-2, dvs Watt per kvadratmeter. (HIB) 

IPCC begrepp RF och ERF

RF is defined, as it was in AR4, as the change in net downward radiative ?ux at the tropopause after allowing for stratospheric temperatures to readjust to radiative equilibrium, while holding surface and tropospheric temperatures and state variables such as water vapor and cloud cover fxed at the unperturbed. values. (IPCC WG1AR5, sida 665)

Denna definition verkar vara gjord för att så få som möjligt ska förstå dess innebörd. Ett försök till översättning blir RF är ändring i nedåtriktat strålningsflöde i tropopausen efter hänsyn taget till stratosfärisk anpassning till strålningsjämvikten då temperaturen på jordytan och i troposfären och variabler som vattenånga och moln hålls konstanta.  Tropopausen är området mellan den lägsta delen av atmosfären, troposfären, och den överliggande stratosfären.

IPCC har i AR5 även infört begreppet ERF:

IPCC: "ERF is the change in net TOA downward radiative ?ux after allowing for atmospheric temperatures, water vapour and clouds to adjust, but with surface temperature or a portion of surface conditions unchanged. " Rå översättning: ERF är ändringen av nedåtriktat strålningsflöde från TOA (Topp of the Atmosphere) med påverkan på atmosfärisk temperatur, vattenånga och moln, men utan påverkan av jordytans temperatur och egenskaper.

KTH

Den engelska termen Radiative Forcing (RF), i vissa sammanhang översatt till strålningsdrivning, är ett viktigt begrepp kopplat till växthuseffekten. Det kan definieras som nettoförändringen i jordens energibalans orsakad av en given störning (t.ex. ett utsläpp av växthusgaser). Det uttrycks vanligen som effekt per kvadratmeter (W/m2) i medeltal över en given tidsperiod, och är ett mått på hur mycket jordens energibalans har rubbats på grund av störningen. På grund av den uppkomna obalansen måste jorden hitta ett nytt jämviktstillstånd, varför medeltemperaturen kommer att förändras.  (KTH: Något om hur GWP-värden bestäms. 2014-04-23)

SMHI

Scenarios

The climate model calculations are based on emission scenarios or radiation scenarios. Emission scenarios are assumptions about future emission of greenhouse gases, based on estimates of the development of the world economy, population growth, globalisation, increasing use of green technology, etc. The amount of greenhouse gases that are emitted depends on global evolution. These scenarios are called SRES scenarios (Special Report on Emission Scenarios (Naki?enovi?, 2000)).

Radiation scenarios are based on assumptions about how the greenhouse effect will increase in the future, known as radiative forcing (measured in W/m²). If there is an increased emission of greenhouse gases, then there will be more radiative forcing. These scenarios are called RCP scenarios (Representative Concentration Pathways (Moss et al., 2010)). (SMHI: About the analysis)

Till
Inga taggar

2017-12-09

Krafter som påverkar klimatförändringen

IPCC sammanfattar i diagrammet de krafter som påverkar klimatförändringen ("Drivers of Climate Change"). Lägg märke till att en del krafter har M confidence, dvs Medium Confidence som betyder endast 50 procents tilltro. L betyder låg ännu lägre tilltro). Till dessa krafter för solens instrålning och förändringar i jordens utstrålning (albedo) beroende på markens användning.

IPPC W1AR5 sida 14

Jag översätter för enkelhetens skull Radiative Forcing (RF) till krafter som påverkar strålningen mot jorden. CO2 ökar kraften genom att molekylen bl.a. återsänder strålar från jorden till jorden,  Moln på viss höjd minskar instrålningen från solen och är en minskande kraft. Summan av krafterna anges i Wm-2, dvs Watt per kvadratmeter. (HIB) 

IPCC begrepp RF och ERF

RF is defined, as it was in AR4, as the change in net downward radiative ?ux at the tropopause after allowing for stratospheric temperatures to readjust to radiative equilibrium, while holding surface and tropospheric temperatures and state variables such as water vapor and cloud cover fxed at the unperturbed. values. (IPCC WG1AR5, sida 665)

Denna definition verkar vara gjord för att så få som möjligt ska förstå dess innebörd. Ett försök till översättning blir RF är ändring i nedåtriktat strålningsflöde i tropopausen efter hänsyn taget till stratosfärisk anpassning till strålningsjämvikten då temperaturen på jordytan och i troposfären och variabler som vattenånga och moln hålls konstanta.  Tropopausen är området mellan den lägsta delen av atmosfären, troposfären, och den överliggande stratosfären.

IPCC har i AR5 även infört begreppet ERF:

IPCC: "ERF is the change in net TOA downward radiative ?ux after allowing for atmospheric temperatures, water vapour and clouds to adjust, but with surface temperature or a portion of surface conditions unchanged. " Rå översättning: ERF är ändringen av nedåtriktat strålningsflöde från TOA (Topp of the Atmosphere) med påverkan på atmosfärisk temperatur, vattenånga och moln, men utan påverkan av jordytans temperatur och egenskaper.

KTH

Den engelska termen Radiative Forcing (RF), i vissa sammanhang översatt till strålningsdrivning, är ett viktigt begrepp kopplat till växthuseffekten. Det kan definieras som nettoförändringen i jordens energibalans orsakad av en given störning (t.ex. ett utsläpp av växthusgaser). Det uttrycks vanligen som effekt per kvadratmeter (W/m2) i medeltal över en given tidsperiod, och är ett mått på hur mycket jordens energibalans har rubbats på grund av störningen. På grund av den uppkomna obalansen måste jorden hitta ett nytt jämviktstillstånd, varför medeltemperaturen kommer att förändras.  (KTH: Något om hur GWP-värden bestäms. 2014-04-23)

SMHI

Scenarios

The climate model calculations are based on emission scenarios or radiation scenarios. Emission scenarios are assumptions about future emission of greenhouse gases, based on estimates of the development of the world economy, population growth, globalisation, increasing use of green technology, etc. The amount of greenhouse gases that are emitted depends on global evolution. These scenarios are called SRES scenarios (Special Report on Emission Scenarios (Naki?enovi?, 2000)).

Radiation scenarios are based on assumptions about how the greenhouse effect will increase in the future, known as radiative forcing (measured in W/m²). If there is an increased emission of greenhouse gases, then there will be more radiative forcing. These scenarios are called RCP scenarios (Representative Concentration Pathways (Moss et al., 2010)). (SMHI: About the analysis)

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.