Klimatbloggen

2017-12-09

Har den globala uppvärmningen gjort extremt väder vanligare?

Många tror att de återkommande bränderna i Kalifornien beror på den "globala uppvärmningen" eller "klimatförändringen". Då kan det vara intressant att veta att det inte finns stöd för det i IPCCs rapport AR5.

Många tror att de återkommande bränderna i Kalifornien beror på den "globala uppvärmningen" eller "klimatförändringen". Då kan det vara intressant att veta att det inte finns stöd för det i IPCCs rapport AR5. 

Confdence is low for a global-scale observed trend in drought or dryness (lack of rainfall) since the middle of the 20th century, owing to lack of direct observations, methodological uncertainties and geographical inconsistencies in the trends. Based on updated studies, AR4 conclusions regarding global increasing trends in drought since the 1970s were probably overstated. However, this masks important regional changes: the frequency and intensity of drought have likely increased in the Mediterranean and West Africa and likely decreased in central North America and north-west Australia since 1950. (/WG1AR5, sida 162)

AR5 kom 2013 och baserar sig på forskning som är minst ett par tre år äldre. Men det har sedan dess kommit flera vetenskapliga rapporter som stöder IPCCs slutsats.

Till

2017-12-09

Har den globala uppvärmningen gjort extremt väder vanligare?

Många tror att de återkommande bränderna i Kalifornien beror på den "globala uppvärmningen" eller "klimatförändringen". Då kan det vara intressant att veta att det inte finns stöd för det i IPCCs rapport AR5.

Många tror att de återkommande bränderna i Kalifornien beror på den "globala uppvärmningen" eller "klimatförändringen". Då kan det vara intressant att veta att det inte finns stöd för det i IPCCs rapport AR5. 

Confdence is low for a global-scale observed trend in drought or dryness (lack of rainfall) since the middle of the 20th century, owing to lack of direct observations, methodological uncertainties and geographical inconsistencies in the trends. Based on updated studies, AR4 conclusions regarding global increasing trends in drought since the 1970s were probably overstated. However, this masks important regional changes: the frequency and intensity of drought have likely increased in the Mediterranean and West Africa and likely decreased in central North America and north-west Australia since 1950. (/WG1AR5, sida 162)

AR5 kom 2013 och baserar sig på forskning som är minst ett par tre år äldre. Men det har sedan dess kommit flera vetenskapliga rapporter som stöder IPCCs slutsats.

Till
Inga taggar

2017-12-09

Har den globala uppvärmningen gjort extremt väder vanligare?

Många tror att de återkommande bränderna i Kalifornien beror på den "globala uppvärmningen" eller "klimatförändringen". Då kan det vara intressant att veta att det inte finns stöd för det i IPCCs rapport AR5.

Många tror att de återkommande bränderna i Kalifornien beror på den "globala uppvärmningen" eller "klimatförändringen". Då kan det vara intressant att veta att det inte finns stöd för det i IPCCs rapport AR5. 

Confdence is low for a global-scale observed trend in drought or dryness (lack of rainfall) since the middle of the 20th century, owing to lack of direct observations, methodological uncertainties and geographical inconsistencies in the trends. Based on updated studies, AR4 conclusions regarding global increasing trends in drought since the 1970s were probably overstated. However, this masks important regional changes: the frequency and intensity of drought have likely increased in the Mediterranean and West Africa and likely decreased in central North America and north-west Australia since 1950. (/WG1AR5, sida 162)

AR5 kom 2013 och baserar sig på forskning som är minst ett par tre år äldre. Men det har sedan dess kommit flera vetenskapliga rapporter som stöder IPCCs slutsats.

Till
Inga taggar

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.